Poptávám tesařské práce
Poptávám tesaře ke zhotovení trámové konstrukce stropu v dílně o půdorysu 8x12m a následně v průjezdu domu. Spěchá. Realizace - červenec.
Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu
Předmětem veřejné zakázky je výměna zdegradované střešní krytiny, oprava napadených prvků historických krovů a oprava venkovní římsy budovy radnice Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 583, Olomouc.
Poptávám realizaci pergoly
Poptávám perlogu na terasu, cca 3x5 m, střecha průhledná/průsvitná, zastínitelná. Na zemi připraveny patky a sloupky stávajícího zábradlí.
PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve vybudování půdní vestavby pro provoz Centra strategického řízení výzkumů a inovací Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na adrese Kotlářská 267/2, Brno. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k vybudování kanceláří, zasedací ...
Kompletní rekonstrukce včetně opravy střechy, zateplení budovy, odvodnění, fasáda a technické opravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - odstranění nášlapné vrstvy + vrstvy podlahy v 1.PP - bourání příček v 1.PP vč. vnitřních dveří a vyrovnávacích schodišťových stupňů - dozdívky rušených stavebních otvorů a nik v 1.PP - odstranění stáv. zařizovacích předmětů v 1.PP - odstranění příček vč. vnitřních dveří v prostorech schodišť v 1.NP a ...
Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu
Předmětem veřejné zakázky je výměna zdegradované střešní krytiny, oprava napadených prvků historických krovů a oprava venkovní římsy budovy radnice Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 583, Olomouc.
Obnova národní kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Obnova národní kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě“. Plnění zahrnuje kompletní opravu jedinečného gotického krovu z roku 1539 kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Zadavatel podotýká, že předmět plnění představuje památkově šetrnou opravu historického krovu a nikoliv například jeho ...
Rekonstrukce a dostavba KD Nadační - 2. etapa
Jedná se o 2. etapu rekonstrukce a stavebních úprav Kulturního domu Nadační postaveného v 30. letech minulého století. Stavební úpravy spočívají zejména ve: - snesení stávajícího havarijního dřevěného trámového stropu nad 1.NP, - vybudování nového žel. bet. monolitického stropu nad 1.NP - vybourání příček a části nosných stěn v 1.NP a uvolnění ...
PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve vybudování půdní vestavby pro provoz Centra strategického řízení výzkumů a inovací Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na adrese Kotlářská 267/2, Brno. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k vybudování kanceláří, zasedací ...
Poptávám tesařské práce
Poptávám zhotovení tesařský prací při změně sedlové střechy na šikmou. Stávající nemovitost má z většiny šikmou střechu na kterou je zapotřebí plynule navázat (viz obr.). Půdorys pro podzednice je cca 6x7m a stávající šikmá střecha na kterou se má navázat má boční strany trojúhelníku 5,5 m. Na střechu bude následně umísťována lehká plechová ...
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa přestavba půdních prostor
Předmět plnění řeší rozšíření hlavní budovy ZŠ a ZUŠ vestavbou do půdního prostoru, kde je navrženo 6 nových učeben (5 tříd pro 30 žáků a 1 učebna výtvarné výchovy pro 30 žáků, celkem tedy 180 žáků). Dále zakázka zahrnuje úpravu půdního prostoru nad ZUŠ, která bude sloužit jako open space – víceúčelový sál. Stávající konstrukce krovu je z hlediska ...
Rekonstrukce a dostavba KD Nadační - 2. etapa
Jedná se o 2. etapu rekonstrukce a stavebních úprav Kulturního domu Nadační postaveného v 30. letech minulého století. Stavební úpravy spočívají zejména ve: - snesení stávajícího havarijního dřevěného trámového stropu nad 1.NP, - vybudování nového žel. bet. monolitického stropu nad 1.NP - vybourání příček a části nosných stěn v 1.NP a uvolnění ...
Oprava krovu a rekonstrukce střechy
Veřejnou zakázkou budou realizovány stavební práce - oprava krovu a rekonstrukce střechy na budově školy. Předmět VZ zahrnuje všechny požadované stavební práce - rekonstrukce krovu, oprava poškozených částí krovu, výměna střešní krytiny a práce související. Stavební práce začnou za provozu školy, proto stavební činnost vybraného zhotovitele bude ...
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa přestavba půdních prostor
Předmět plnění řeší rozšíření hlavní budovy ZŠ a ZUŠ vestavbou do půdního prostoru, kde je navrženo 6 nových učeben (5 tříd pro 30 žáků a 1 učebna výtvarné výchovy pro 30 žáků, celkem tedy 180 žáků). Dále zakázka zahrnuje úpravu půdního prostoru nad ZUŠ, která bude sloužit jako open space – víceúčelový sál. Stávající konstrukce krovu je z hlediska ...
Rekonstrukce pergol na ČSA
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce pergol na ČSA v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Poptávám stavbu dřevěného altánu
Poptávám stavbu dřevěného altánu. Dřevěný altán o půdorysu 4 x 4 m, výška do 3,5 m, podlaha bude připravena zadavatelem - zámková dlažba,střecha jehlanová pokrytá kanadským šindelem, ze tří stran ohrazeno do výšky 1,10 m. Děkuji.
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa přestavba půdních prostor
Předmět plnění řeší rozšíření hlavní budovy ZŠ a ZUŠ vestavbou do půdního prostoru, kde je navrženo 6 nových učeben (5 tříd pro 30 žáků a 1 učebna výtvarné výchovy pro 30 žáků, celkem tedy 180 žáků). Dále zakázka zahrnuje úpravu půdního prostoru nad ZUŠ, která bude sloužit jako open space – víceúčelový sál. Stávající konstrukce krovu je z hlediska ...
Výmena strešného plášťa B budovy ÚPSVaR Kežmarok
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo výmene strešnej krytiny pri zachovaní pôvodných vonkajších pôdorysných a výškových ohraničení budovy ÚPSVaR Kežmarok. Výmena strešného plášťa je nevyhnutná v dôsledku jej poškodenia vplyvom poveternostných podmienok, priesakom. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby: a) ...
Oprava střechy hlavní budovy ZŠ Komenského 668, Ostrava - Poruba
Jedná se o kompletní opravu střechy hlavní budovy ZŠ Komenského 668, Ostrava – Poruba, při které bude provedena výměna střešní krytiny ( z původních hliníkových plechů na keramické střešní tašky), určených střešních trámů, zesílení stávajících dřevěných prvků krovu a výměna hromosvodu. Součástí budou další práce dle projektové dokumentace.
Oprava střechy a pláště budovy JV a SV křídla budovy zámku v Nových Dvorech
Předmětem této VZ (stavby=díla) je oprava krovu a střechy na severovýchodním a jihovýchodním křídle, oprava vnější fasády a schodiště na severovýchodním křídle, restaurování podhledů v místnostech jihovýchodního křídla zámku a oprava vnější fasády galerie spojující severovýchodní křídlo zámku s kostelem sv. Martina na adrese Masarykovo náměstí 1 v ...
Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
Oprava střechy historické budovy Gymnázia Třebíč, v rozsahu výměny krovu a střešní krytiny, vybudování 2 strojoven VZT v půdním prostoru včetně dodávky a montáže jednotek VZT se zpětným získáváním tepla a zprovoznění systému větrání celé budovy.
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy ŠOP SR – Správy CHKO Malé Karpaty
Rekonštrukcia strechy zahŕňa kompletné odstránenie strešnej krytiny, demontáž latovania a krovu nad časťami A a B, domurovky štítových konštrukcií a zrealizovanie železobetónového stužujúceho venca pod pomúrnicou v prednej dvornej časti. Následne vybudovanie nového krovu nad časťami A a B, osadenia 8 ks strešných okien pre presvetlenie podkrovia, ...
Výstavba a vybavenie syrárne
Predmetom zákazky je zriadenie ekologickej prevádzky na výrobu syra, ktoré zahŕňa komplexnú dodávku technológie spracovania mlieka a výroby syra a mliečnych výrobkov a vybudovanie priestorov pre umiestnenie uvedenej technológie. Vzhľadom na umiestnenie celej výroby v nedotknutom prírodnom prostredí je nevyhnutnou podmienkou realizácie nutnosť ...
Vyhliadková veža na Pohanskom
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na výstavbu vyhliadkovej veže. Podrobný opis a bližšia špecifikácia je v Sprievodnej dokumentácií a vo Výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov
vybudovanie turistickej rozhľadne na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov