Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny
Cieľom projektu je predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ a slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 5 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. Celková plocha opravovaných striech je 1.005,8 m2, pričom 179,36 m2 tvorí slama, zvyšok šindeľ. Projekt ďalej obsahuje opravu dvoch vykurovacích zariadení starého typu a ...
Poptávám montáž střechy na rodinný dům
Střecha RD, Chlumec nad Cidlinou.
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy. Předmětem této potávky je kompletní rekonstrukce sedlové střechy s výměnou trámoví a odstranění vazných trámů, které momentálně překáží v prostoru. Krytina zůstane stávající (pálená taška). Bližší parametry viz příloha Termín: do konce září 2018 Lokalita: Troubky u Přerova Další informace: při zaměření
Poptávám výměnu šindelové střechy
Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.
Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...
Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích
obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce
Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci a zachování dřevěných opevnění slovanského hradiště v Archeoparku. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby – dobových dřevostaveb, které jsou rekonstrukcí původního osídlení.
Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem
Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...
Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům
oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi
Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid
Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.
Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem
Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...
Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...
Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou
Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...
Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C
Zámerom projektu je pokračovanie v odstraňovaní havarijného stavu a následnej komplexnej obnovy strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne, a tým záchrana tejto jedinečnej pamiatky pred ďalšou devastáciou. Cieľom je odstránenie zastaranej a znehodnotenej strešnej azbesto-cementovej krytiny a konštrukcie, jej výmena, resp. obnova podľa ...
Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací
Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce
Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...
Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre
zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2
Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...
Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice
Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.
Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO
Predmetom zákazky je vybudovanie 5 kusov prístreškov pre kŕmenie a vnútroareálového oplotenia v dĺžke 335 metrov a ďalších súvisiacich prác v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a ich príloh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1
Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...
Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu
Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...
Poptávám výrobu a montáž vazníků
Poptávám nacenění výroby a montáže vazníků. Výkres v příloze. Díky. S pozdravem Jan Svoboda.