OPŽP_realizace úspor energie - ÚO PCR Uherské Hradiště
Kompletní zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, vč. výměny výplní otvorů v objektu ÚO PČR Uherské Hradiště a budovy Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti, ul. Velehradská třída 1217.
Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého Slovenského gymnázia - NKP v Revúcej s výstavbou podkrovia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu počas ktorej sa zrealizuje výmena drevených podláh, výmena vstupných dverí do podchodu ako aj nové dlažby v podchode s úpravou pre imobilných, zrealizuje sa nové schodisko do podkrovia. V jestvujúcom podkrovnom priestore sa zrealizuje nový drevený strop staticky nezávislý od pôvodných väzníc krovu s ...
Výhľadňa a prístrešky
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne
Predmetom zákazky sú stavebné činnosti na národnej kultúrnej pamiatke : rekonštrukcia strechy, oprava dreveného krovu a výmena klampiarskych prvkov. Po rekonštrukcii strechy a základnej údržbe interiérových priestorov oboch podlaží budovy sa táto sprístupní verejnosti ako exponát typického vojenské ubytovacieho priestoru. Bližšia špecifikácia je ...
Poptávám pokládku střešní krytiny
Poptávám dodání a pokládku krytiny z asfaltového střešního šindele na stávající lepenkovou střechu. Střecha je ve tvaru čtyřstěnného jehlanu výšky cca 1 m. Lokalita: Kosičky, okres Hradec Králové. Termín provedení: Dle domluvy. Materiál: Asfaltový střešní šindel. Množství, počet, rozměry: jehlan: a x b x v = 3.8 x 2.8 x 1 m; S=cca 22 ...
Poptávám výrobu vodního kola
Poptávám výrobu vodního kola na horní vodu. Průměr kola cca 3,5m, šířka 0,8m. Materiál dřevo . Hřídel ale kovová. Bude upřesněno s dodavatelem.
Výmena strešnej krytiny na objekte SPB LS, ul. Hlavná 920, Hnúšťa
Predmetom zákazky je demontáž časti strešnej krytiny z azbestocementových vlnitých tabúľ na objekte SPB LS, ul. Hlavná 920, Hnúšťa, úprava jestvujúcej konštrukcie krovu - latovania, dodávka a montáž novej krytiny z povrchovo upraveného tvarovaného pozinkovaného plechu, úprava podbitia strechy, demontáž a montáž bleskozvodu, klampiarskych ...
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s opravou střešního pláště a půdní vestavbou východního křídla památkově chráněného objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oprava střešního pláště objektu Poslední oprava a přestavba objektu ...
Zámek Kozel, jízdárna – obnova krovu, stropu a střechy, požárně bezpečnostní opatření
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební práce při rekonstrukci a obnově střešního pláště budovy jízdárny v areálu NKP Zámek Kozel. Plánované stavební práce lze rozdělit do dvou částí: 1. část: Stavební úpravy stropu, krovu a střechy jízdárny, 2. část: Požárně bezpečnostní opatření Stavební úpravy stropu, krovu a ...
Vyhliadková veža
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Vyhliadková veža v rozsahu priložených výkazov výmer, projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a realizačnej projektovej dokumentácie.
Rozárium
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vstupního objektu s bránou, který je napojen z ulice 17. listopadu v Olomouci schody a bezbariérovou rampou. Vstupní objekt je dřevostavba, v níž bude umístěno infocentrum. Na něj je napojena dřevěná pergola, popnutá růžemi s info panely a lavicemi. Povrch je navržen z MZK, navazující travnaté plochy jsou ...
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia I. etapa, SO - 101 - časť C
Hlavným predmeto zákazky je zrealizovať základné záchranné práce spočívajúce predovšetkým v zabezpečení objektu zámku proti dažďovým zrážkam a to výmenou časti strešnej krytiny, oprava časti krovu, výmenou príslušných klampiarskych výrobkov, opravu resp. obnovu jestujúcich komínov zámku a opravou hromozvodu. Podrobný popis zákazky je uvedený v ...
Obnova obce Chotín
Predmetom zákazky je obnova severozápadnej a centrálnej časti obce Chotín. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: Amfiteáter: -Amfiteáter -Chodník -Osvetlenie Amfiteátra Ulica Obecného úradu: -Spevnené plochy určené na zhromažďovanie občanov -Rekonštrukcia miestnej komunikácie -Dekoračné osvetlenie spevnenych plôch. Autobusová ...
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s opravou střešního pláště a půdní vestavbou východního křídla památkově chráněného objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oprava střešního pláště objektu Poslední oprava a přestavba objektu ...
ROZHĽADŇA DOLNÁ NITRA
Predmetom verejného obstarávania je výstavba rozhľadne na území MAS Dolná Nitra. Rozhľadňa bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie, umiestnený bližšie k južnému okraju parcely. Rozhľadňa je navrhnutá so šikmou strechou. Základné ...
ROZHĽADŃA RADOŠINKA
Predmetom verejného obstarávania je výstavba rozhľadne na území MAS RADOŠINKA. Rozhľadňa bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Čab. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Rozhľadňa je navrhnutá so šikmou strechou. Základné technicko-hospodárske ukazovatele stavby: Zastavaná plocha: 15x15=225 m2 Výška stavby ...
Hledám spolupracovníky pro dřevostavby
Hledám pro dlouhodobou spolupráci při stavbě dřevostaveb v západních Čechách parťáka s vlastní partou a vybavením, schopného samostatné, kvalitní a efektivní práce. Se zaučením počítám.
Rekonštrukcia múzea bábkarských kultúry a hračiek Hrad Modrý Kameň
Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek je jedno zo špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea (SNM), ktoré sídli v priestoroch barokového kaštieľa Modrý Kameň. Barokový kaštieľ Modrý Kameň je evidovaný ako nehnuteľná kultúrna pamiatka ...
Poptávám stavbu dřevěného zahradního altánu
Zadávám stavbu dřevěnného zahradního altánu šestihran o velikosti-délky 5m. Stavba bude zhotovena z dřevěnných hranolu cca 10 x 10 a ukotvena do země pomocí zavrtaných vrutů do kterých budou zakotveny stojiny z dřevěnných hranolu.Střecha bude pokryta prkny a šindelem červené barvy.Sklon střechy cca do 30 stupnů.Stavba bude provedena bez ošetření ...
TRIGON-Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové rozhledny na Rýdově kopci (551,5 m. n. v.) cca 4 km od Jindřichova Hradce. Architektonické a konstrukční řešení rozhledny o celkové výšce 33m s vyhlídkovou věží ve výšce 24 m. (9. nadzemní podlaží) je založeno na idei trigonometrických bodů, které polohopisně a výškopisně měří volnou krajinu. Zastavěná ...
Rekonštrukcia strechy na skladoch zeleniny A, B a C
Stavebné práce na akcii Rekonštrukcia strechy na skladoch zeleniny A, B a C zabezpečujú demontáž krytiny, výmenu poškodených tesárskych konštrukcií striech a prístreškov, nevyhnutné stavebné úpravy pre zabezpečenie statiky stavebných konštrukcií
Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky související s regenerací katedrály Božského Spasitele v Ostravě, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 21994/8-227. Jedná se o opravu krovu a střechy kostela o výměře 2.060 m2, výměnu krytiny 2 věží, provedení nového hromosvodu, vyspravení ...
TRIGON-Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové rozhledny na Rýdově kopci (551,5 m. n. v.) cca 4 km od Jindřichova Hradce. Architektonické a konstrukční řešení rozhledny o celkové výšce 33m s vyhlídkovou věží ve výšce 24 m. (9. nadzemní podlaží) je založeno na idei trigonometrických bodů, které polohopisně a výškopisně měří volnou krajinu. Zastavěná ...
Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky související s regenerací katedrály Božského Spasitele v Ostravě, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 21994/8-227. Jedná se o opravu krovu a střechy kostela o výměře 2.060 m2, výměnu krytiny 2 věží, provedení nového hromosvodu, vyspravení ...
CSS Fantázia, Horný Vadičov – Rekonštrukcia hygienických zariadení, VZT a strechy
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v sociálnych zariadeniach a výmena strešnej konštrukcie nad krokvami v objekte zariadenia v Hornom Vadičove. Následovné stavebno-dispozičné zmeny si vyžadujú aj úpravy profesií zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky a elektroinštalácie.