Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Vsetína včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenná na Moravě

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenná na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jasenná na Moravě včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí 2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí v rozsahu cca 425 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do ...

Silnice II/481: Velké Karlovice

Silnice II/481: Velké Karlovice

Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava silnice v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek akce se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice II/481 je 2 677 m. Součástí investiční ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Halenkovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Huštěnovice a Sušice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí v rozsahu cca 425 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bohuslavice u Zlína včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková II

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková II

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Návojná a Vlčková včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník

Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územích Kvasice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územích Bystřička I a Bystřička II včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby

Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.Součástí předmětu zakázky je rovněž výkon inženýrské činnosti zahrnující služby vedoucí nutné pro podání žádosti o vydání pravomocného stavebního ...

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Návojná a Vlčková včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části ve ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka, Pržno u Vsetína, Bystřička I a Bystřička II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka, Pržno u Vsetína, Bystřička I a Bystřička II

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Jablůnka, Pržno u Vsetína, Bystřička I a Bystřička II včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu. Dílo bude ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části ve ...

Komplexní pozemkové úpravy Hluk

Komplexní pozemkové úpravy Hluk

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále také „KoPÚ“) v katastrálním území Hluk včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení a ...

Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh

Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále také „KoPÚ“) v katastrálním území Kvačice a Uherský Ostroh včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, III. etapa

Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, III. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby Regenerace panelového sídliště Zlín - podhoří, III. etapa, stavba I. Stavba řeší rekonstrukce pozemních komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek včetně jejich odvodnění, rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť, rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nového městského mobiliáře v prostoru ...

Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby

Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové budovy H – interního pavilonu a s tím spojené rekonstrukce stávajícího energobloku, vybudování přípojek inženýrských sítí a úpravy zpevněných ploch a terénní úpravy. Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem ...

(záznamy 1/25 z 105)  strana 1 / 5