VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Všestudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Březno u Chomutova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny, zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří (dále jen ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ/JPÚ“) v katastrálním území k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chotovenka a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skupice u Postoloprt, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat ...

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Předmětem zadání je zhotovení aktualizace Přípravné dokumentace a Projektu. Dále zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně vypracování žádostí a zajištění úplných podkladů pro jejich podání, za splnění bude považováno řízení bez přerušení. Aktualizace přípravné dokumentace proběhne v kontextu schváleného záměru projektu ze dne 23. ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám zaměření zahradního domku 10x4 m v Chabařovicích, pro potřebu kolaudace stavby a zápisu do katastru nejpozději v polovině září. Předem děkuji za nabídku

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanov, k. ú. Fojtovice u Heřmanova, k. ú. Blankartice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanov, k. ú. Fojtovice u Heřmanova, k. ú. Blankartice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov, k.ú. Fojtovice u Heřmanova a k.ú. Blankartice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Ovesná a Dolní Habartice

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Ovesná a Dolní Habartice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Ovesná a k.ú. Dolní Habartice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice

Jedná se o Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbská Kamenice (1155 ha) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Křečany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves (dále jen KoPÚ) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován ...

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

Cílem zadávacího řízení zakázky je zajištění průzkumných prací dodatečného inženýrsko geologického průzkumu, v jehož rámci budou zhodnoceny geologické, inženýrsko-geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry k objasnění příčin vzniku a aktivity svahových deformací v zájmovém území na trase stavby dálnice D8.

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú. Neprobylice

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú. Neprobylice

Jedná se o vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú.Neprobylice u Kaštic (363 ha) a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolánky u Kaštic (139 ha) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Škrle

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Škrle

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Škrle, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu - DKM a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

Cílem zadávacího řízení zakázky je zajištění průzkumných prací dodatečného inženýrsko geologického průzkumu, v jehož rámci budou zhodnoceny geologické, inženýrsko-geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry k objasnění příčin vzniku a aktivity svahových deformací v zájmovém území na trase stavby dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice v km ...

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Strkovice a části katastrálního území Hradiště nad Ohří, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jablonec u Libčevsi

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jablonec u Libčevsi

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi (266 ha), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předpokládaná hodnota ...

(záznamy 1/25 z 97)  strana 1 / 4