KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na Moravě a části katastrálního území Žichlínek a části Třebařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření, vícestupňové projektové dokumentace a inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření, vícestupňové projektové dokumentace a inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mladkov s části katastrálního území Petrovičky u Mladkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude ...

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Verměřovice s částmi přilehlých katastrálních území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Moravská Třebová včetně nezbytných zeměměřických činností ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků. Návrh bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pobočky o ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boršov u Moravské Třebové

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boršov u Moravské Třebové

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík

Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Heřmanice u Králík včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Verměřovice a částí přilehlých k.ú. Dolní Čermná a Petrovice u Lanškrouna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

Tato zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a osy D35 a dalších silničních objektů a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených službou, kácení mimolesní zeleně, sejmutí kulturních vrstev (ornice a podornice), odtěžení zemin pod kulturními vrstvami v tloušťkách do celkové mocnosti sejmutí kulturních vrstev a zemin 60 cm, ...

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

Tato zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a osy D35 a dalších silničních objektů a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených službou, kácení mimolesní zeleně, sejmutí kulturních vrstev (ornice a podornice), odtěžení zemin pod kulturními vrstvami v tloušťkách do celkové mocnosti sejmutí kulturních vrstev a zemin 60 cm, ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Opatov v Čechách, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaný obvod KoPÚ činí 1 325 ha. Návrh KoPÚ bude zpracován ...

Rekonstrukce ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ulici Čs. armády v Ústí nad Orlicí v úseku od hranice křižovatky ulic Čs. armády s T. G. Masaryka (od okružní křižovatky) a křižovatky ulic Čs. armády a Tvardkova v celkové délce 0,566 53 km v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Jiřím Poláčkem, ...

Rekonstrukce ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ulici Čs. armády v Ústí nad Orlicí v úseku od hranice křižovatky ulic Čs. armády s T. G. Masaryka (od okružní křižovatky) a křižovatky ulic Čs. armády a Tvardkova v celkové délce 0,566 53 km v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Jiřím Poláčkem, ...

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

Tato zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a osy D35 a dalších silničních objektů a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených službou, kácení mimolesní zeleně, sejmutí kulturních vrstev (ornice a podornice), odtěžení zemin pod kulturními vrstvami v tloušťkách do celkové mocnosti sejmutí kulturních vrstev a zemin 60 cm, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Výměra řešeného území je 1240 ha.

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce. Potřebuji zaměřit a vytyčit pozemek - stavební parcelu číslo 157/39 a 133/10, které tvoří jeden celek za účelem provedení oplocení pozemku.Současně s tím provést zaměření stavby-nového RD. Parcela se nachází ve Spojile u Pardubic. Jaká by byla cena zaměření a kdy by jste měli čas zaměření provést? Martin Klesal

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

- Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby podle varianty MID schválené Studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká Třebová“. - Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů, korozního a geotechnického průzkumu. Před započetím prací na přípravné dokumentaci ...

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

- Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby podle varianty MID schválené Studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká Třebová“. - Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů, korozního a geotechnického průzkumu. Před započetím prací na přípravné dokumentaci ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dobříkov a Rzy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 98 zákona, ale s vybraným ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Dobrý den, poptávám geodetické práce, potřebuji zakreslení inženýrských sítí na podkladu katastrální mapy. Dále potvrzení kulatým razítkem stávající dokumentace unifikované chatky Jitka a výkres sklepu. Děkuji. S pozdravem Pavel Tesner

Geofyzikální měření pro verifikaci vybraných koncepčních hydrogeologických modelů

Geofyzikální měření pro verifikaci vybraných koncepčních hydrogeologických modelů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby - plošné komplexní geofyzikální měření ve vybraných hydrologických rajónech (tj. měření souborem či vybranými geofyzikálními metodami - geoelektrickými, seismickými, magnetometrickými, gravimetrickými či radiometrickými). Bližší specifikace plnění VZ je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace) a ...

(záznamy 1/25 z 93)  strana 1 / 4