Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovec u Jablunkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště pod Babí horou

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště pod Babí horou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradiště pod Babí horou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Předmětem zakázky je stavba „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Předmětem zakázky závazek poskytnout určité činnosti při provádění zkušebního provozu stavby. Stavbou je výstavba nové dílem gravitační a dílem výtlakové splaškové ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdkov a komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirotínek

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdkov a komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirotínek

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tvrdkov a Mirotinek, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor

Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor zadavatele, dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 ZD. Součástí předmětu veřejné zakázky je také mimo jiné i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Přesné ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor", včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valštejn a navazujících částech katastrálních území Jindřichov ve Slezsku a Hynčice u Krnova", včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa.“ Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci Projekt č.35/3 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Vyhodnocení stability ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám zpracování geometrického plánu pozemku.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palkovice

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Palkovice včetně studie odtokových poměrů a nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kunín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Poptávám zaměření pozemku

Poptávám zaměření pozemku

Poptávám zaměření pozemku o výměře 170 m čtverečních. Děkuji.

Bytový dům pro seniory Staříč 2016, opětovné vyhlášení

Bytový dům pro seniory Staříč 2016, opětovné vyhlášení

Předmětem zakázky je stavba: „Bytový dům pro seniory Staříč“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Stavbou je výstavba nového bytového domu pro seniory s 20 bytovými jednotkami s technickým zázemím, sklady, klubovnou a společenskou místností, součástí stavby je krom vnitřních rozvodů (kanalizace, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Domaslavice a komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volovec

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Domaslavice a komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volovec

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Domaslavice a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Volovec, pro každé katastrální území samostatně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou ...

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města ...

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice

Záměrem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v k.ú. Horní Životice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM – ověřených v nezbytném rozsahu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do ...

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studénka nad Odrou

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studénka nad Odrou

Záměrem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v k. ú. Studénka nad Odrou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM – ověřených v nezbytném rozsahu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do ...

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strahovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strahovice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav ("KoPÚ") v k.ú. Strahovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace včetně mapy DKM pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (ID KoPÚ na portálu eAGRI: 4833).

Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Horní Václavov - dopracování návrhu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Václavov - dopracování návrhu

Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Václavov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., a vyhotovení a aktualizace dokumentace včetně mapy DKM pro zavedení výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí. ...

Realizace usměrněného úhybu NT-4a ze sondy NT-4 Komorní Lhotka

Realizace usměrněného úhybu NT-4a ze sondy NT-4 Komorní Lhotka

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívajícího ve vyhloubení a vystrojení usměrněného úhybu NT-4a ze sondy NT-4 Komorní Lhotka, lokalizovaného v KÚ Komorní Lhotka (668818), a provedení čerpací zkoušky z něho, podle zadávací dokumentace a zadavatelem schváleného prováděcího technického projektu a technologického postupu v rámci ...

(záznamy 1/25 z 117)  strana 1 / 5