Poptávám výstavbu bungalovu/rodinného domu
Poptávám výstavbu Bungalowu/rodinného domu Montovaná dřevostavba, popř. stavba zděného rodinného domu. Bungalow o zastavěné ploše zhruba 80-100m2. Poptávám stavební práce komplet od návrhu až po realizaci. Pozemek je kompletně zasíťován a nachází se v Rakousku kousek od hranice s ČR. Za nabídky děkuji předem.
Zariadenie pre seniorov TILIA – JASMIN komunitná forma bývania
Predmetom zákazky je výstavba zariadenia pre seniorov. Zariadenie pre seniorov je riešené ako samostatne stojaci, prízemný, nepodpivničený objekt, s účelne využívaným podkrovím. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu k súťažným podkladom.
Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 bytov
Predmetom zákazky Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 bytov je dodanie služby a stavebných prác v zmysle naprojektuj a postav. Predmetom zákazky je dodanie 12 bytových jednotiek, so skladbou bytov 8x dvojizbový byt a 4x trojizbový byt, každý byt má mať balkón. Maximálna výška budovy sú 2 nadzemné podlažia, aby bol dodržaný vidiecky charakter ...
Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového domu Patronus
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby na p.č. 811 v k.ú. Plzeň a novostavba dvou samostatných objektů. Objekt A novostavba azylového domu Patronus a objekt B rozšíření provozu domu sv. Františka
Stavba č. 45708 Černý Most II - objekty O a P; zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 45708 Černý Most II - objekty O a P“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v 05/2020 společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312. Jedná se o výstavbu 2 ...
Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v městské části Ostrava-Zábřeh, na ul. Petruškova 2936/6. Stavba bude realizována dle dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“, kterou ...
2021 - B.j. 15 PB - KoDuS Dražice
Novostavba komunitního domu pro seniory. Bytový dům pro seniory je jednopodlažní, nepodsklepený s nevytápěným půdním prostorem. Dům je navržen ve tvaru písmene „J“ kopírující z uliční strany tvar původní zástavby. U hlavního zastřešeného vstupu do objektu ze severní strany je navržená rampa a schodiště. U severní strany objektu jsou dále navržená ...
DSS a ZPB MEREMA – Dostavba RD Dubová
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavebnom objekte Domova sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA v obci Dubová v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú dostavbu jednopodlažného rodinného dvojdomu s kapacitou 12 fyzických osôb pre potreby poskytovania ...
Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu (RD) s administratívnym zázemím v zastavanom území mestskej časti Rožňava Nadabula. RD bude riešený ako samostatne stojaci prízemný, murovaný objekt so zateplením, nepodpivničený, zastrešený šikmou sedlovou strešnou konštrukciou so škridlovou krytinou so sklonom 30° a výškou hrebeňa +6,96 m. Pôdorysný ...
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták.
Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí", ktorý vypracoval Mgr. arch. Martin Hraško, autorizovaný architekt, č. op. 1887AA, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava vo februári 2018. Jedná sa o výstavbu jedenástich bytových jednotiek vo forme dvoch nájomných ...
Bytový dom - 19 b. j.
Predmetom zákazky je stavba bytového domu v obci Skalité. Objekt bude využívaný na bývanie. Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 1840/1, 1840/26, 5890/49. Stavba pozostáva z jedného bytového domu, prípojok inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie a spevnených plôch. Objekt bytového domu je 4 podlažná stavba, nepodpivničená, ...
APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III
Navrhovaná stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením je na pozemcích, kde geologický průzkum připouští stavbu na území postiženém fosilním sesuvem za předpokladu zajištění jeho trvalého odvodnění tak, aby nedocházelo k zasakování vody do podloží. Stavební jáma bude těžena postupně pod dohledem geologa, který stanoví i úhly svahování ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací spočívajících v odstranění stavby občanské vybavenosti, která sloužila k potřebám Samosprávy obecní části Roudnička. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný tradiční technologií z cihel s rovnou střechou. Předmětem veřejné zakázky je dále realizace stavebních prací spočívajících ve ...
Poptávám výstavbu RD
Poptávám malou firmu nebo skupinu řemeslníku ke stavbě RD Ostrava. Jedná se o kompletní stavbu 3 RD v Ostrava - Bravantice, Hulváky a Těrlicko. RD velikosti 3KK a 4KK dle projektu. Stavební povolení mám, podrobnosti ke konkrétní stavbě zašlu emailem nebo telefonicky.
Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu (RD) s administratívnym zázemím v zastavanom území mestskej časti Rožňava - Nadabula. RD bude riešený ako samostatne stojaci prízemný, murovaný objekt so zateplením, nepodpivničený, zastrešený šikmou sedlovou strešnou konštrukciou so škridlovou krytinou so sklonom 30° a výškou hrebeňa +6,96 m. Pôdorysný ...
Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy“. Předmětem stavebních prací je: • oprava společných prostor spočívající ve výměně elektrorozvodů, opravě podlahy, schodiště se zábradlím a povrchů stěn • instalace nového osobního výtahu do ...
Stropkov - ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3
Predmetom zákazky je výstavbou bytového domu A3. Bytový dom A3 je 8-podlažný, samostatne stojaci objekt s 22 bytovými jednotkami. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.
Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu "Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska I. etapa transformácie DSS". Jedná sa práce súvisiace s novostavbou, prístavbou a nadstavbou objektov domova sociálnych služieb, prístavbou rampy a ďalšími stavebnými úpravami jednotlivých objektov domova sociálnych služieb v zmysle ...
Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci novostavby objektu určeného k péči o seniory se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností ...
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je novostavba bytového domu na ul. Modřínová v Třebíči. Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích z keramického zdiva s plochou střechou. Součástí stavby je i vybudování vnitřních rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, VZT, elektroinstalace, strukturovaná kabeláž atd.) a výtahu, dále přípojky inženýrských sítí, ...
Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 ...
Kochanovce - Nájomné bytové domy - 2x6 BJ
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s 2x6 bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o ...
Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín
Demolice stávajících objektů a novostavba Domova pro seniory v areálu bývalého denního stacionáře Bobelovka.
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu "Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově". Výstavbou vznikne celkem 49 nových sociálních bytů. Celý objekt tvoří pouliční řadu podél ulice Na Žižkově, Liberec a bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě ...