Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., a „Doplňku prováděcího projektu II. etapy sanace – odtěžba zemin“, zpracovaného v březnu ...

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ...

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Jedná se o zařízení, které tvoří kompletní technologickou linku pro zpracování biologických odpadů, která jsou dimenzována na roční projektovanou kapacitou 4,5 tis. t a navazují na stavební část kompostárny.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ...

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Jedná se o zařízení, které tvoří kompletní technologickou linku pro zpracování biologických odpadů, která jsou dimenzována na roční projektovanou kapacitou 4,5 tis. t a navazují na stavební část kompostárny.

Snížení emisí Teplárna Otrokovice a.s.

Snížení emisí Teplárna Otrokovice a.s.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce odsíření spalin (DRYPAC), provedení opatření pro snižování emisí oxidů dusíku a stavba zpevněné plochy s nádržemi pro manipulaci s provozními látkami technologie v areálu Teplárny Otrokovice. V rámci předmětu veřejné zakázky vypracuje dodavatel i projektovou dokumentaci pro provádění díla, veškerou ...

Kanalizace a ČOV Rataje

Kanalizace a ČOV Rataje

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod a splaškové stokové sítě v obci Rataje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami zpracované společností GORDION, s.r.o. Kolmá 682/6, Praha 9 – Vysočany. Součást zadávacích podmínek tvoří projektová dokumentace 1/ 2011 a změny 10/2011 včetně výkazu výměr vše zpracované ...

Dodávka odpadových nádob pro zavedení systému sběru bioodpadů ve Valašském Meziříčí

Dodávka odpadových nádob pro zavedení systému sběru bioodpadů ve Valašském Meziříčí

Předmětem veřejné zakázky je Dodávka odpadových nádob pro zavedení systému sběru bioodpadů ve Valašském Meziříčí. Veřejná zakázka se skládá z těchto dodávek a služeb: a) dodávka odpadových nádob, b) dodávka kompostérů, c) dodávka nádob na vedlejší živočišné produkty, d) distribuce odpadových nádob obyvatelům, e) propagace způsobu třídění bioodpadů ...

Snížení rizika povodní – Rozšíření varovného informačního systému a digitální povodňová mapa

Snížení rizika povodní – Rozšíření varovného informačního systému a digitální povodňová mapa

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.Předmětem I. části je rozšíření a zkvalitnění stávajícího varovného a informačního systému města Uherské Hradiště, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny a množství srážek pro včasné varování ...

Poptávám dodání fotovoltaické elektrárny

Poptávám dodání fotovoltaické elektrárny

Poptávám dodání FV elektrárny. - nominální výkon FV elektrárny - cca 6,5 kWp - sklon střechy (plechová) - 5° - orientace - JJV Plocha střechy: - cca 90 m2 Termín: - dohodou Prosím o vypracování cenové a termínové nabídky. Profil zákazníka: soukromá osoba ze Zlínského kraje Děkujeme za nabídku.

Rekultivace skládky Hrachovec

Rekultivace skládky Hrachovec

Předmět veřejné zakázky je Rekultivace skládky Hrachovec dle projekové dokumentace zpracované Ing. Rostislavem Svobodou. Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících stavební objektů : SO 101 Příprava území; SO 102 Hrubé terenní úpravy; SO 103 Technická rekultivace skládky; SO 104 Biologická rekultivace skládky; SO 106 Záchytné příkopy; SO ...

Kanalizace a ČOV Bánov

Kanalizace a ČOV Bánov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace a ČOV v obci Bánov.

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová

Pořízení vybavení mobilní kompostovací stanice pro zajištění sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Vícepráce při realizaci stavby Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně

Vícepráce při realizaci stavby Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně

Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci jednotlivých stavebních objektů projektu „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně“.

Rekultivace skládky Hrachovec

Rekultivace skládky Hrachovec

Předmět veřejné zakázky je Rekultivace skládky Hrachovec dle projekové dokumentace zpracované Ing. Rostislavem Svobodou. Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících stavební objektů : SO 101 Příprava území; SO 102 Hrubé terenní úpravy; SO 103 Technická rekultivace skládky; SO 104 Biologická rekultivace skládky; SO 106 Záchytné příkopy; SO ...

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Ostrata a partnerské obce

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Ostrata a partnerské obce

Pořízení vybavení mobilní kompostovací stanice pro zajištění sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová

Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová

Pořízení vybavení mobilní kompostovací stanice pro zajištění sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Poskytování energetických služeb metodou EPC v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži

Poskytování energetických služeb metodou EPC v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži

Zakázka se týká objektů v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření, opatření budou zrealizována a financována a z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu 10 let. Opatření se budou týkat rekonstrukce energetických technologických ...

Kanalizace a ČOV Mikulůvka

Kanalizace a ČOV Mikulůvka

Provedení stavebních prací při realizaci výstavby Kanalizace a ČOV Mikulůvka.

(záznamy 1/25 z 28)  strana 1 / 2