Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“. Náplní stavby je především rekonstrukce II. a III. ostrovního nástupiště včetně přístřešků a jejich odvodněn, rekonstrukce železničního svršku, spodku v prostoru II. a III. ostrovního nástupiště tj. kolejí č. 1, 2, 3, 4 a částečně sousedící ...

Analýza odpadového hospodářství města Říčany

Analýza odpadového hospodářství města Říčany

Zpracování analýzy systému odpadového hospodářství zaměřené na optimalizaci nákladů vydávaných z rozpočtu zadavatele.

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Předmětem zakázky je vybudování mechanicko-biologické úpravny odpadů v areálu zadavatele. V rámci provozu linky bude docházet ke zpracování odpadů produkovaných v zájmovém území v množství 40.000 t za rok, z toho min. 33 000 t budou tvořit směsné komunální odpady. Spalitelná frakce z MBÚ bude dodávána externím odběratelům jako druhotný ...

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Předmětem zakázky je vybudování mechanicko-biologické úpravny odpadů v areálu zadavatele. V rámci provozu linky bude docházet ke zpracování odpadů produkovaných v zájmovém území v množství 40.000 t za rok, z toho min. 33 000 t budou tvořit směsné komunální odpady. Spalitelná frakce z MBÚ bude dodávána externím odběratelům jako druhotný ...

Obstarání povolení k nakládání s vodami, zpracování a projednání manipulačních a provozních řádů

Obstarání povolení k nakládání s vodami, zpracování a projednání manipulačních a provozních řádů

Obstarání povolení k nakládání s vodami, zpracování a projednání manipulačních a provozních řádů pro rybníky Jureček, Marvánek, Mlýnský a Kuří

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Doplnění mechanického předčištění dekantační odstředivky ČOV Říčany

Doplnění mechanického předčištění dekantační odstředivky ČOV Říčany

Doplnění mechanického předčištění dekantační odstředivky ČOV Říčany - více v zadávacích podmínkách

Kanalizace a voda Křivoklátsko

Kanalizace a voda Křivoklátsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba ČOV a dále výstavba kanalizace a vodovodů pro Svazek obcí „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ a dále zpracování prováděcí dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více viz. ZD.

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady

Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek a provedení stavebních prací a souvisejících úprav, které spočívají především ve vybudování Integrovaného centra pro nakládání s odpady v lokalitě stávající skládky EKOLOGIE s.r.o. v katastrálním území Rynholec. Bude se jednat o vybudování linky mechanicko – biologické úpravy komunálních odpadů. V ...

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření na kontaminovaném území k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl. Na skládku byly v minulosti vyváženy a deponovány odpady z výroby syntetického ethylvanilinu. Uložený odpad tekutého charakteru prosakoval postupně stěnami kalových polí a dnem ...

Kanalizace a voda Křivoklátsko

Kanalizace a voda Křivoklátsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba ČOV a dále výstavba kanalizace a vodovodů pro Svazek obcí „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ a dále zpracování prováděcí dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více viz. ZD.

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky

Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření na kontaminovaném území k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl. Na skládku byly v minulosti vyváženy a deponovány odpady z výroby syntetického ethylvanilinu. Uložený odpad tekutého charakteru prosakoval postupně stěnami kalových polí a dnem ...

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Mokrá pračka plynů

Mokrá pračka plynů

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, na jejímž základě vybraný uchazeč zadavateli dodá a instaluje v areálu výrobního závodu zadavatele mokrou pračku plynů, jež bude technologicky navazovat na sušárny řepných řízků tím, že bude odsávat plyny vzniklé při sušení a snižovat tak emise tuhých ...

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

(záznamy 1/25 z 54)  strana 1 / 3