Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun

Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu využívaného jako ubytovací zařízení ve městě Lanškroun. Záměrem objednatele je zlepšení energetických vlastností obálky budovy spočívající v zateplení plných částí svislého obvodového pláště, ve výměně všech stávajících otvorových výplní v obvodových konstrukcích (okna, ...

Loučná - ČOV a kanalizace

Loučná - ČOV a kanalizace

Loučná - ČOV a kanalizace - předmětem plnění je výstavba čistírny odpadních vod pro 850 EO, dvou čerpacích stanic odpadních vod, výtlačných řadů PE DN 100 a DN 40 v celkové délce 384,6 m a kanalizační stoky KT DN 250 a DN 300 v celkové délce 2780,6 m.

Energie 2012

Energie 2012

Fyzická dodávka silové elektřiny v předpokládaném množství s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění.

Centrální dodávka silové elektrické energie pro město Sokolov

Centrální dodávka silové elektrické energie pro město Sokolov

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie v době od: 1.6.2011 do 31.12.2012 ( tj. po dobu 18 měsíců) pro každého z účstníků sdružení zadavatelů

Poptávám realizaci solární elektrárny

Poptávám realizaci solární elektrárny

Posouzení polohy (orientace střechy jihozápad) dodávka a případná realizace solarní elektrárny o výkonu 5kw včetne poradenstvi a pomoc při vyřizování povolení, připojení k síti atd.Dokončeni podzim 2009

Poptáváme instalaci solárních systémů

Poptáváme instalaci solárních systémů

Hledám firmu provádějící instalaci a servis solárních systémů.

(záznamy 1/6 z 6)  strana 1 / 1