Poptávám BOSCH Pilový list do okružní pily
Poptávám BOSCH Pilový list do okružní pily Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 1,8 mm, 48.
Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro akci s názvem "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše". Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Část 1 - vnitřní ...
Poptávám opravu elektrické řetězové pily
Poptávám opravu elektrické řetězové pily Dobrý den, vlastním elektrickou řetězovou pilu Euromac S12, se kterou jsem spokojen, ale nyní se mi porouchala řetězka, resp. silonové kolečko s vnitřním ozubením pro přenos otáčení z hřídele motoru, které je s řetězkou pevně spojeno, čili tvoří jeden díl. Opotřebovaly se silonové zuby a tím pádem se ...
Dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů  a nářadí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů a nářadí pro Střední průmyslovou školu, Ostrava -Vítkovice, příspěvkovou organizaci a Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizaci. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části. Předmět veřejné zakázky je v bližších ...
Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany
Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany, elektronické zariadenia, učebné pomôcky, vybavenie dielni a učební školy pre odbory stavbárske odbory a odbor inštalatér a murár.
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Odbor 34 Polygrafia Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu Časť č.1.4 3D skener Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje Odbor 26 Elektrotechnika Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete ...
Poptávám náhradní díl k pile Bosch AKE 35 S
Poptávám víčko pro nalévání oleje na řetězovou pilu Bosch AKE 35 S.
Dodání multifukčních kleští včetně pouzder pro výkonné útvary KŘPA
Nákup multifunkčních kleští s pouzdry. Dále viz Zadávací podmínky.
Poptávám bednu na nářadí
Poptávám bednu na nářadí o rozměrech: výška 450 mm, šířka 1250 mm, hloubka 650 mm. Moje představa je 4 až 5 šuplíků, mohou být i dva sloupce užších, v šuplících libovolně stavitelné přepážky. Děkuji J.Škoda
Poptávám elektrický brus na kameny
Poptávám menší elektrický brus na malé kameny - broušení a leštění. Čistě pro opracování nalezených kamenů - zbroušení a oleštění jedné ze stran. Děkuji za nabídky.
Náradie
Predmetom zákazky je dodanie rôzneho náradia v zmysle technickej špecifikácie (Príloha č.4).
Poptáváme půjčovnu pil
Hledáme půjčovnu pil na řezání žulových desek v Mostě nebo Litvínově
Zariadenie/vybavenie pracovísk
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia strednej školy, posilnenie významu sekundárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Hrúbkovacia frézka
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Časť 1 Hrúbkovacia frézka - 1 ks Časť 2 Širokopásová brúska RRC - 1 ks Časť 3 Zrovnávačka - 1 ks Časť 4 Ramový lis - 1 ks Časť 5 Štvorstranná fréza 6 vreteno - 1 ks Časť 6 Kartáčovací stroj - 1 ks Časť 7 Formátovacia píla s posuvným stolom 3200 mm - 1 ks Časť 8 ...
Servis a opravy zariadení HOLMATRO
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok, dodávanie náhradných dielov a úprav vyslobodzovacieho zariadenia Holmatro
Brúsky
Predmetom zákazky sú zariadenia do učební a dielní v SOŠ Prievidza. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Učebné pomôcky technického zabezpečenia budov
Predmetom zákazky je dodávka školských učebných pomôcok technického a elektrotechnického zamerania. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Súťažných podkladov a ich príloh.
Učebné pomôcky pre oblasť potrubí, montáže, kontrolu, detekciu únikov
Predmetom zákazky je dodávka školských učebných pomôcok technického a elektrotechnického zamerania. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Súťažných podkladov a ich príloh.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Nákup technického vybavenia pre odborné učebne
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technického vybavenia pre výučbu a podporu výučby študentov.
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21 - časť A
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Poptávám napínák řetězu na pilu značky Bosch
Poptávám napínák řetězu na el. pilu Bosch AKE 1600w, 35.
Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení
Predmetom zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Pořízení strojního vybavení pro OU a PRŠ Lipová-lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
Dodávky nástrojů k obrábění
Veřejná zakázka na dodávky břitových destiček, nástrojů, nástrojů a příslušenství, kterou Zadavatel rozděluje na 3 části ve smyslu § 35 zákona.