KAMERUN; Investorská firma
Vesnice Nkonteh má společný les, který pokrývá plochu 1,18 ha panenského lesa, který může produkovat mnoho druhů kulatiny a dřeva. Hledáme investory, kteří mohou vytěžit toto dřevo v určité lhůtě let na základě smluvní dohody ve prospěch vesničanů. To znamená, když investor bude souhlasit se smlouvou o poskytnutí následujícího: vodovodní potrubí, ...
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Ledeč nad Sázavou
Předmětem zakázky je vypracování digitálního povodňového plánu města Ledeč nad Sázavou v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně napojení na digitální plán ČR a Povodňový systém POVIS. Digitální povodňový plán bude rozdělen na textovou část, organizační část a grafickou (mapovou) část.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šanov nad Jevišovkou
Zpracování komplexní pozemkové úpravy dle zákona č.139/2002 Sb., v platném znění, včetně všech potřebných geodetických prací tak, aby bylo dílo způsobilé k zápisu do katastru nemovitostí.
Hledáme investora pro VO se stavebninami
Zavedená firma ,velkoobchod obkladů,dlažeb,sanitární keramiky,zbudovaná síť po celé ČR,podepsaná smlouva s obchodním řetězcem.Hledáme investora pro nedostatek provozního kapitálu na financování nákupu materiálu.
Účelová katastrální mapa pro projekt  Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje
zhotovení „Účelové katastrální mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ (zkrácený název zní: ÚKM DMVS PK). Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti uchazeče: A)prvotní pořízení Účelové katastrální mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje , dle závazných pravidel pro tvorbu ÚKM DMVS ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Častolovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav( dále jen „KPÚ“) v katastrálním území Častolovice(okres Rychnov nad Kněžnou) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě kvality bodů 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM.
Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Labe
Předmětem veřejné zakázky je zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe.
INDONÉSIE; Investice
Rádi bychom pozvali seriózní podnikatele ke spolupráci na obchodních investicích v naší zemi (Indonésie). Zaručuji bezpečnost investičního obchodu v naší zemi.
Komplexní pozemkové úpravy Cehnice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cehnice, a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí a ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění
Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně
Předmětem plnění je revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám ve městě Terezíně, která spočívá ve výstavbě, obnově a rozvoji doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch. Stavba slouží pro parkování a komunikaci po městě Terezíně. Cesty a chodníky v podstatě kopírují stávající stav. U Retrachementu 5 vznikne nová plocha ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nasavrky a v k.ú. Ochoz u Nasavrk
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Nasavrky a vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Ochoz u Nasavrk, včetně všech nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM. Návrhy musí být zpracovány tak, aby byly zapsatelné do katastru nemovitostí.
Hledáme subdodavatele zemních a stavebních prací
Hledáme subdodavatele na zemní, výkopové a stavební práce Podmínky pro účast ve výběrovém řízení firmy Real Wonder s.r.o. - Výpis z Obchodního rejstříku – ne starší jak 2 měsíce - Živnostenská oprávnění k předmětné činnosti - Certifikáty prokazující odbornost či specializaci - Žadatel doloží - realizaci staveb za poslední rok reference od ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněževes včetně rekonstrukce přídělů
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Kněževes včetně nezbytných geodetických prací. Návrh pozemkových úprav bude zpracován tak, aby sloužil jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu a rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Součástí zpracovaného návrhu je rekonstrukce přídělů.
Aqua Atol - výstavba a provoz aquaparku a hotelu v Praze
Hledáme spoluinvestora pro připravený projekt výstavba a provoz aquaparku a hotelu v Praze
Územní plán města Jihlavy
zhotovení územního plánu Statutárního města Jihlavy, včetně provedení souvisejících činností a služeb, v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, jakož i příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Součástí veřejné zakázky je také zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Územní plán bude zpracován pro ...
Hledám investory pro konsolidaci úvěrů
Hledám soukromé investory, kteří by financovali konsolidaci úvěrů dlužníků,oproti zástavě nemovitosti, či jiné zástavy dle dohody. Hledám solidní investory, kde platí dohodnuté a kde investoři nebudou zlatokopové a nebudou peníze nabízet za lichvářský úrok. Nabízím přísun zhruba desítek případů měsíčně - měsíčně jednám zhruba se 100 - 200 ...
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - I. etapa
Celé priestranstvo bude po realizácii bezbariérové a tým prístupné pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Staré, nevyhovujúce verejné osvetlenie, inžinierske siete vrátane prípojok k objektom na námestí, nášľapné plochy, zeleň a mobiliár budú vymenené za nové, estetickejšie a bezpečnejšie. Projektom sa zhodnotia miestne ...
Hledám  obchodního partnera
Obchodní partner (menší investor) - Poptávám obchodního partnera (menšího investora) pro již zpracovaný a odstartovaný slevový portál. Vysoká návratnost – efektivní reklama v rámci ČR – info do mailu.
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a výkon autorského dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty v dĺžke cca 7,85 km. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 1540000,0000 EUR
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a výkon autorského dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty v dĺžke cca 10,5 km. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 1 980 000,0000 EUR
GHANA; Stavební stroje, nákl. automobily
Hledáme potenciální investory pro partnery v těžbě, občanské a pozemní výstavbě, importu a exportu v Ghaně. Poptáváme zařízení jako buldozer D 8, 9/10, bagr 345/ 365/375/385, 8x4 sklápěcí nákladní auta, vodní cisterny, nakladače.
Poptávám investora
Najdu investora na akvizice? .....připojené FVE, výkupní ceny 2009,2010, celkem cca 25MW, většinou účelová sro,nebo a.s.vetšinou Morava a Čechy. Všechny projekty mám pod smlouvou a jednám přímo s jednotlivými majiteli.
Územní plán Třebíč
Jedná se ozpracování územního plánu města Třebíč dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na ...
Hledám obchodního partnera, investora
Obchodní partner (menší investor) - Poptávám obchodního partnera (menšího investora) pro již zpracovaný a odstartovaný slevový portál. Vysoká návratnost – efektivní reklama v rámci ČR – info do mailu.
Zpřístupnění brněnského podzemí – část Kostnice
Předmětem veřejné zakázky je zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice situované pod plochou náměstí a pod podlahou kostela sv. Jakuba v Brně.