Stavba 25m bazénu MPS Lužánky
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby MPS Lužánky spočívající v realizaci přístavby nové bazénové haly a stavebních úpravách stávajícího plaveckého stadionu.
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové plavecké haly s 25 m dlouhým bazénem, rekreačním bazénem s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětským brouzdalištěm a dalšími vodními a wellness prvky, saunovým provozem, občerstvením a ostatním zázemím pro návštěvníky i personál. Součástí zakázky je dále parkoviště se 40-ti parkovacími stáními, obslužná ...
Nový plavecký bazén - Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu.
Spa hotel Thermal Karlovy Vary - Areál bazén
Předmětem DÍLA je oprava a rekonstrukce vnitřních částí budov Areálu bazén včetně bazénové vany a bazénových technologií.
Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Prešov.
Krytý bazén Znojmo - Louka
Předmětem zadávacího řízení je výstavbu nového krytého bazénu Znojmo Louka umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení stromů. Bližší informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
CPA Delfín Uherský Brod _ venkovní bazény
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která zatraktivní dostavbou městské koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě.
Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho letného bazéna, ktorej cieľom je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky, jeho rozdelenie na dve časti, každú s odlišným režimom prevádzky a úprava a doplnenie bazénovej technológie.
Modernizace plovárny ve Slaném
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Jedná se o změnu dokončené stavby, plovárny města Slaný, která slouží v letních měsících ke koupání, rekreaci a odpočinku obyvatelů. Předmětem projektu je oprava a modernizace stávajících bazénů a stávající technologie. Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti relaxační a sportovní ...
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce
Veřejná zakázka zahrnuje obnovení statické stability a funkčního stavebně technického stavu provozní budovy areálu (sanace železobetonové konstrukce, hydroizolace, nová železobetonová monolitická stropní konstrukce), dispoziční změny, osazení vířivých a ochlazovacích bazénků a saun, vybudování extenzivní zelené střechy Součástí je i přístavba ...
Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén vč. infrastruktury
Předmět veřejné zakázky je novostavba krytého bazénu s celoročním provozem s plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 8 m, víceúčelovým rekreačním bazénem s vodními atrakcemi, výukovým bazénem, whirpoolem , dětským brouzdalištěm, venkovním tobogánem. Součástí stavby je potřebná infrastruktura, zejména: zpevněné plochy před bazénem vč. komunikací, ...
Provozování plaveckého stadionu Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je: a. Uzavření smlouvy o pachtu Plaveckého stadionu Olomouc ("PSO"). b. Uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. c. Uzavření smlouvy o spolupráci při revitalizaci bazénového tělesa krytého bazénu PSO.
Rozšíření wellness centra lázní Aurora
Jedná se o novou stavbu, respektive rozšíření wellness centra lázní Aurora. Stavba obsahuje provozní a vstupní objekt, úpravnu bazénové vody, podzemní strojovnu (dechlorační a akumulační jímky, čerpadla), vířivku, relaxační bazén, kondiční bazén, bazén pro dětské klienty, rodičovskou klidovou zónu, hřiště na petanque, nové zpevněné komunikační ...
Obnova zrkadliska SPU v Nitre
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné a rekonštrukčné práce na objekte zrkadliska plytkého bazéna umiestneného pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorých cieľom je obnova zrkadliska do pôvodnej architektonickej podoby, zabezpečenie statickej únosnosti konštrukcií, vodonepriepustnosti, odstránenie nepôvodných prvkov ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
Poptávám kompletní výstavbu bazénu
Poptávám kompletní výstavbu bazénu 6-7m x 3-3,5m x1,2 -1,5 m. Spěchá.
Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov
Předmětem veřejné zakázky, je zajištění modernizace stávajícího městského koupaliště (včetně nových venkovních bazénů s technologií), výstavba nového krytého plaveckého bazénu s wellness, revitalizace ulice Mezivodí, vč. parkovacích ploch, to vše do vlastnictví zadavatele a uvedení veškerých zařízení do provozu. Nedílnou součástí plnění dodavatele ...
Poptávám renovaci bazénu
Poptávám renovaci bazénu, který má betonové dno a boky z plastu, velký 10 x 4,7m. Mohu poslat technický nákres a foto.
Poptávám dodávku plastového bazénu
Poptávám plastový bazén 6x3x1,2. Nedakonice, okr. Uh. Hradiště.
Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia
Predmetom obstarávania je dodanie inovatívnych stavebno-technologických riešení pre obeh, čistenie a ohrev vody v bazénoch mestskej plavárne v Trebišove, s požiadavkou na zvýšenie ich komplexnej funkčnosti, energetickej úspory a ekologickej efektívnosti. Nový technologický projekt rieši stavebno-technologické úpravy bazéna o dĺžke 10 metrov, 25 ...
Základní škola Povrly
Předmětem je rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, bazénu v areálu základní školy. Stávající bazén je ve špatném technickém stavu, chodníků a schodišť, které jsou v dezolátním stavu.
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice
Rekonštrukcia krytej plavárne sa týka: -Výmeny vlastného telesa bazéna s vybavením -Výmeny technológie prevádzky bazéna -Samotnej rekonštrukcie v rozsahu: Búracie práce a demontáže Sanácie a opravy existujúcich konštrukcií Zhotovenie nového podlahového vykurovania a radiátorov v okolí bazéna na 1. NP Hydroizolácie a nátery Vnútorné ...
Rehabilitační vany pro ASC DUKLA
Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks rehabilitačních van s cílem obměnit stávající vany a zkvalitnit regeneraci a rehabilitaci sportovců ASC DUKLA.
Rekonstrukce strojovny technologie bazénu TJ TESLA BRNO
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nové technologie úpravy vody pro krytý bazén TJ TESLA BRNO a související stavební úpravy strojovny.
Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác diela s názvom : Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína". Špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a rozpočte (výkaze výmer) s názvom Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína" autora AG ATELIER - ...