Čepice služební
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních.
Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Kukla - čepice
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky kukel - čepic.
Polokošile a trika s dlouhým rukávem - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů – polokošil a trik s dlouhým rukávem pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
Barety
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky baretů.
Dodávky stejnokrojů II
Účelem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky košil a polokošil“, část 2 s názvem „Dodávky bund“, část 3 s názvem „Dodávky kalhot, sukní, sak a vázanek“, část 4 s názvem „Dodávky ponožek, čepic, rukavic, šál a svetrů“, část 5 s názvem „Dodávky spon k vázankám“ a část 6 s názvem „Dodávky dispečerských čepic“ je uzavření šesti ...
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek ochranných osobních pracovních prostředků (pracovních oděvů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pracovní oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona na 3 ...
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
Služobné, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnky
Nákup Služobných, spoločenských, reprezentačných rovnošiat, búnd výberových pre PrV a doplnkov a návrh kodifikačných údajov pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v SP.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
Predmetom tejto zákazky je nákup výstrojných súčastí reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a výstrojných súčastí služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Dodávky pracovních uniforem pro zaměstnance Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je uzavření Rámcové dohody (dále též Smlouva) s jedním vybraným účastníkem na zajištění dodávek pracovních uniforem včetně souvisejících služeb a dopravy na místo plnění pro cca 260 zaměstnanců a externích spolupracovníků Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Specifikace a podrobný popis požadovaného ...
Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové III
nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Hradec Králové
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky pracovních stejnokrojů PS I, v množství a rozsahu velikostí požadovaných veřejnými zadavateli. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 4 zadávacích podmínek v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Rámcová dohoda Trička SPS 15 PČR na roky 2019 až 2021
30 000 ks triček SPS 15 PČR v období 2019 až 2021
Tričká a polokošele pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru
Predmetom tejto zákazky je dodávka tričiek a polokošieľ pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Motooblek 2012
Bunda moto 2012 komplet vč. vložky „ DryWay“ 142 ks Kalhoty moto 2012 komplet vč. vložky „DryWay“ 142 ks Termovložka 2012 DR „OUTLAST „(zateplení) 141 ks
Operační sety a pláště pro COS
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Operační sety a pláště pro COS“ je opakující se plnění – průběžná dodávka operačních setů a plášťů pro zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2 podle specifikace a předpokládaného plnění uvedeného v části III zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022
dodávka 36.000 ks čepice pletené v letech 2019 - 2022
Pracovné a ochranné odevy
Predmetom zákazky s názvom "Pracovné a ochranné odevy" je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať ...
Funkčné ponožky
Predmetom zákazky sú funkčné ponožky pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže: 1.Letné ponožky, 2.Letné členkové ponožky, 3.Zimné ponožky.
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Oblečení SOFT
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha a Ústav leteckého zdravotnictví Praha, příspěvkovou organizaci v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.