Rámcová dohoda na pořízení rukavic kožených zimních černých
5.000 párů rukavic kožených zimních černých 5.000 párů rukavic kožených zimních černých náplet
VZ 90822 - Dodávky konfekčních dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně čepic v konfekčních velikostech pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je včetně dopravy na místo plnění.
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky
Nákup rukavic kožených dle Zadávací dokumentace SpMO 11376/2022-551200 včetně jejich příloh.
Rámcová dohoda na dodávky ochranných oděvů a pracovních prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ochranných oděvů a pracovních prostředků (OOPP) pro administrativně technické zaměstnance (ATZ) a příslušníky Celní správy České republiky. Veřejná zakázka je dále rozdělena na 2 části.
Poptáváme výrobu jednotného školního oblečení
Poptáváme výrobu jednotného školního oblečení.
Bunda TERMO 2010
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky bund TERMO 2010.
Polokošele a tričká pre záchranárov
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a rámcových zmluvách na https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1115
Dodávky konfekčních dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně čepic v konfekčních velikostech pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je včetně dopravy na místo plnění.
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 1 500 ks pláštěnek reflexních PČR.
Obstaranie výstrojných súčastí  – košele pre príslušníkov finančnej správy
Predmetom zákazky je dodanie košieľ pre príslušníkov finančnej správy. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v lehote na predkladanie ponúk.
Obstaranie výstrojných súčastí  – pulóvre tenké a pulóvre hrube pre príslušníkov finančnej správy
Predmetom zákazky je dodanie pulóvrov tenkých a pulóvrov hrubých pre príslušníkov finančnej správy. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v lehote na predkladanie ponúk.
Dodávky zdravotnického prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!! ……………………………………………………………………… Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnického prádla po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, ...
OOPP a ostatní pracovní oděvy pro výjezdové skupiny a ZOS
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Oděvy jsou určeny především pro výjezdové skupiny zadavatele, které budou pracovní oděvy používat při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska zadavatele. Na základě výsledku zadávacího řízení ...
Obuv pracovná
Predmetom zákazky s názvom "Obuv pracovná je dodávka tovaru - pracovnej a bezpečnostnej obuvi pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Hasičská ochranná kukla
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
Rámcová dohoda na dodávky polobotek pro HZS ČR
Průběžné dodávky polobotek celoročních a polobotek perforovaných letních. Předpokládaný objem plnění je 5 150 párů polobotek celoročních a cca 5 750 párů polobotek perforovaných letních v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
GŘ OL - Dodávky funkčního oblečení
Předmětem veřejné zakázky je nákup funkčního oblečení pro příslušníky formou dílčích dodávek po dobu platnosti a účinnosti uzavřené rámcové dohody. Podrobné údaje o lhůtě plnění a požadavky na technické vlastnosti předmětu plnění jsou uvedeny v návrhu textu rámcové dohody a technické specifikaci, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dodávka filtrového prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtrového prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody.
Poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou les
Predmetom zákazky je dodanie: Poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou "les" Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Ochranná a zdravotnická obuv II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ochranné a zdravotnické obuvi pro Fakultní nemocnici Olomouc dle aktuálních potřeb zadavatele a na 4 roky.
FN Motol - Tvarované prádlo - pacienti a směnné pro zaměstnance
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla pro pacienty a směnného prádla pro zaměstnance, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy -Seznam zboží s jednotkovými cenami.
Bundy poľné zimné
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie búnd poľných zimných určených na ochranu profesionálnych vojakov - príslušníkov ozbrojených síl SR, vojenskej polície, zamestnancov Ministerstva obrany SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi v ...
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS JmK
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin ZZS JmK na 4 roky. Jedná se o pracovní oděvy s vysokou viditelností dle ČSN EN ISO 20471 pro profesionální použití. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatná zadávací řízení dle poptávané části oděvu. Uchazeč může podat nabídku na ...
Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
Predmetom tejto zákazky je dodávka zásahových odevov pre hasičov typ - ľahký. Ľahký zásahový odev (ďalej len ĽZO) poskytuje ochranu tela užívateľa, okrem hlavy, rúk a chodidiel pri dlhotrvajúcej likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore. Tento odev nie je určený k tomu, aby poskytoval ochranu v uzatvorenom priestore a v ...