Inovované stejnokroje outdoor
Předmětem VZ jsou dodávky inovované stejnokrojové kolekce outdoor. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele pod ID: VZ0127776
Dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně dámských slavnostních kloboučků a pánských slavnostních brigadýrek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy šitých měřenkovým způsobem na dobu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ...
Personalizované letecké rovnošaty pre lietajúci personál leteckého útvaru MV SR
Predmetom zákazky je dodanie personalizovaných letecký rovnošiat pre lietajúci personál leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Bližší opis predmetu zákazky je predovšetkým v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rámcová dohoda na dodávku přetlakových ochranných protichemických oděvů pro HZS ČR
Nákup předpokládaného počtu 400 ks přetlakových ochranných protichemických oděvů.
Pracovné odevy  pre SIŽP
Pracovné odevy SIŽP Logický celok č. 1 Pracovné oblečenie Logický celok č. 2 Pracovná obuv
Poltopánky
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie poltopánok služobných, poltopánok služobných letných, poltopánok služobných výberových, poltopánok slávnostných výberových, poltopánok služobných mierenková výroba, poltopánok služobných letných mierenková výroba, poltopánok služobných výberových mierenková výroba, ...
Funkčné ponožky
Predmetom zákazky je dodanie funkčných ponožiek.
Rámcová dohoda na dodávku opasků pro příslušníky Celní správy ČR - kožený 3 cm
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - opasek kožený šíře 3 cm, - opasek taktický. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Nákup pracovních oděvů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ochranných / pracovních oděvů pro potřeby zadavatele.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka oděvů
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Číslo identifikační policisty - vrchní vyšívané
Předmětem veřejné zakázky je 300 000 ks čísel identifikačních policistů.
Rámcová dohoda na dodávky ponožek letních do zásahové obuvi
Průběžné dodávky ponožek letních do zásahové obuvi. Předpokládaný objem předmětu veřejné zakázky je 120 000 párů ponožek letních do zásahové obuvi v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody dnem 1. 1. 2022.
Dodávky zimních kalhot pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních zimních ripstopových kalhot v pánské a dámské verzi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Opasky popruhové
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru - opaskov popruhových určených pre príslušníkov ozbrojených síl SR a Vojenskej polície, ktoré slúžia na nosenie doplnkov k poľnému odevu vyhotovené vo farbe zelenej, béžovej a čiernej. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar ...
Ponožky a termoponožky
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie športových ponožiek, ponožiek a termoponožiek pre letné a zimné obdobie určené pre príslušníkov ozbrojených síl SR a Vojenskej polície. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona ...
Ponožky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského zboru
Ponožky sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na nosenie počas celého roka podľa jednotlivých druhov v bežnom výkone služby.
Rámcová dohoda na dodávku odlehčených stejnokrojů pro příslušníky Celní správy ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: pánského odlehčeného stejnokroje: - sako pánské, - kalhoty pánské. dámského odlehčeného stejnokroje: - sako dámské, - kalhoty dámské, - sukně, - vesta. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný ...
Dodávky černých trik s krátkým rukávem pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky černých bavlněných trik s krátkým rukávem a s nápisem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK - obuv
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu 4 let od podpisu dohody nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků obuvi (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem.
Pracovné a ochranné odevy
Predmetom zákazky s názvom "Pracovné a ochranné odevy" je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať ...
Pracovní oděvy 2022 - 2025
Předmětem zakázky je nákup ochranných pracovních oděvů, které jsou nezbytné pro dodržování zásad BOZP při práci na dálnici.
Stejnokroj 97
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokroje 97 - blůz 97 modrých a zelených se stříbřitými knoflíky modernizovaných, kalhot 97 služebních modrých a zelených ...
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Oděvy a oděvní součásti 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální ...
Nátělníky
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 35688/2021-551200.