Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ťažký
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných odevov pre hasičov - zásahový typ: ŤAŽKÝ. Ochranný odev pre hasičov zásahový typ ťažký, poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nôh pred účinkami plameňa, sálavého tepla, vody, kvapalných chemikálií a pred mechanickými vplyvmi. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a ...
Rámcová dohoda Nárameník navlékací vyšívaný PČR 15 a Podložka 15 - vyšívaná hodnost PČR
80 000 párů nárameník navlékací vyšívaný PČR15 80 000 ks podložka 15 - vyšívaná hodnost PČR
Nákup zásahových rukavíc pre HaZZ
Predmetom zákazky je nákup zásahových rukavíc pre príslušníkov Hasičského a Záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ochranu rúk voči plameňu a sálavému teplu pri priamom hasení požiaru, pri záchranných a technických zásahoch. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky ...
Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
Predmetom zákazky je dodávka rovnošiat: pánske sako, pánske nohavice, dámske sako, dámska sukňa, pánska košeľa biela, dámska blúza biela, kabát vrchný k uniforme pánsky, kabát vrchný k uniforme dámsky, viazanka zelená, ponožky k uniforme. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Dodávky stejnokrojových součástek 2020 - 2023
Předmětem zadávacího řízení jsou centrální dodávky stejnokrojových součástek SŽDC pro zaměstnance SŽDC s nárokem na stejnokroj.
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka celkem 210 ks třívrstvých zásahových oděvů dle technické specifikace.
Nová rovnošata Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Nová rovnošata Železníc Slovenskej republiky" je dodávka tovaru - rovnošatových súčastí novej rovnošaty Železníc Slovenskej republiky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v súvislosti s plnením povinnosti obstarávateľa ako prevádzkovateľa dráhy v zmysle ust. zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení ...
FN Motol - Jednorázový materiál - oděv operační pro zdravotnický personál, pacienty a návštěvy
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou postupné dodávky jednorázového materiálu – operačního oděvu.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR – opakované vyhlášení
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky pracovních stejnokrojů PS I v množství a rozsahu velikostí požadovaných veřejnými zadavateli. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 4zadávacích podmínek v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody. Technická ...
GŘ OL - dodávky služebních stejnokrojů
Uzavření rámcové dohody na dodávky služebních stejnokrojů (uniforem).
Rámcová dohoda na dodávky čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022
36.000 ks čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022
Pulóvre s náplecníkmi
Nákup a dodanie pulóvrov s náplecníkmi a pletených odevných doplnkov pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl SR, vojenskej polície a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v oddiele B.2 ...
Nosné vesty
Časť 1: Vesty nosné Časť 2: Výstroj moto
Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky bot kotníčkových celoročních a bot kotníčkových zimních na dobu 3 let.
Dodávka pracovních oděvů pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - kalhot pracovního obleku CLO, - bund pracovního obleku CLO.
GŘ OL – Košile a POLO trika
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky košil a POLO trik služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na nákup Ponožek 15 PČR letních a zimních
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky ponožek 15 PČR letních a zimních na období 2019 – 2022. Nákup bude realizován formou rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem při nepřekročitelném počtu párů: Ponožky 15 PČR letní – 1 080 000 párů Ponožky 15 PČR zimní – 324 000 párů Celkem 1 404 000 párů ponožek
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených výstrojních součástí (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění. Výstrojní součásti: Pláštěnka MP, Vesta reflexní s nápisem, Rolák služební - dlouhý rukáv, Tričko černé - krátký rukáv s nápisem, ...
Rámcová dohoda na dodávky – Kalhoty 15 PČR letní na roky 2019 – 2022
dodání 100.000 ks kalhot 15 PČR letních pro muže i ženy v období let 2019 – 2022
Stejnokroj večerní
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokrojů večerních.
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré ...
Odevy pre pilotov
Odevy, bundy, rukavice a spodná bielizeň určená pre výkonných letcov a lietajúci personál vzdušných síl ozbrojených síl SR.