Dynamický nákupní systém na dodávky lůžkovin, prádla a pracovních oděvů
Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS budou dodávky lůžkovin, stolního, toaletního, kuchyňského prádla a pracovního oblečení.
Košile
Nákup košil
Dodávky služebních kalhot pro nepřímý výkon pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních pánských a dámských kalhot pro nepřímý výkon pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Ponožky černé 2018
Nákup ponožek černých 2018, podle zadávací dokumentace a jejích příloh.
Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Vázanky a vázačky 97
Nákup vázanek a vázaček dle Zadávací dokumentace a jejich příloh
Rámcová dohoda na nákup služebně pracovních stejnokrojů 15
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky služebně pracovního stejnokroje 15 na období od r. 2021 do r. 2024 v členění: 10 000 ks Blůza SPS 15, 50 000 ks Kalhoty SPS 15, 50 000 ks Kombinéza SPS 15.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím rámcové dohody s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká Části 2. OOPP - dodávka obuvi.
Rámcová dohoda na dodávku pláštěnek výstražných pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - pláštěnka výstražná pro příslušníky Celní správy České republiky
Dodávka ochranných pracovních oděvů - Vrchní oděv
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rámcová dohoda na dodávku rukavic zimních pánských a dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - rukavice zimní pánské, - rukavice zimní dámské.
Rámcová dohoda na dodávku ponožek pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - ponožky zimní, - ponožky universální, - ponožky letní.
Rámcová dohoda na dodávky polokošilí 15 PČR na období 2020-2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky polokošilí 15 PČR na období 2020-2023. Polokošile bílá KR 15 PČR 30 000 ks Polokošile modrá KR 15 PČR 150 000 ks Polokošile žlutá KR 15 PČR 30 000 ks Polokošile tmavomodrá PČR 90 000 ks Celkem se předpokládá odebrat 300 000 ks polokošilí 15 PČR.
Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové IV
nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Hradec Králové
Převlek maskovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky blůz a kalhot převleku maskovacího zimního 2000.
Rámcová dohoda na dodávky kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných na období 2020-2023
Jedná se o nákup 4000 ks kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných.
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka běžných pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část ...
FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky (dále také „VZ“) je vybrat dodavatele k uzavření Kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky prádla pro zaměstnance
FN Motol -  Operační pláště II
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou průběžné dodávky operačních plášťů.
Rámcová dohoda na dodávku polokošil pro přílslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - polokošile modrá, - polokošile signální žlutá.
Speciální reflexní vesta DP
Předmětem plnění zakázky je 1 174 kusů speciálních vest reflexních DP.
Vrchný ochranný odev a obuv
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 1 000 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 1 000 ks Vesta - predpokladaný počet - 1 000 ks Nohavice - predpokladaný počet - 2 000 ks Polokošela s krátkym ...
Rámcová dohoda na dodávku košil pánských a košil dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - košile pánská s krátkým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem bílá, - košile dámská s krátkým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem bílá.
Rámcová dohoda na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR. Předmět veřejné zakázky je také blíže vymezen v Příloze č. 1a) – 1n) ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů dle autorského návrhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů zaměstnanců zadavatele dle autorských návrhů služebních stejnokrojů, tak jak jsou tyto návrhy a materiály, ze kterých mají být stejnokroje vyrobeny, závazně specifikovány v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je i předání zhotovených oděvních ...