Jednorázové oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál - set halena a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 48 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
Rámcová dohoda na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR, a to konkrétně: - Parka modrá 15 PČR 5 000 ks - Parka žlutá 15 PČR 3 000 ks - Bunda modrá 15 PČR 5 000 ks - Bunda žlutá 15 PČR 3 000 ks
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 3 000 ks pláštěnek reflexních PČR.
Rámcová dohoda - Rukavice služební
Vymezená část A - 25.000 párů rukavic celoročních Vymezená část B - 12.000 párů rukavic zimních
Dodávky akčních oděvů pro ČD, a.s.
Zajištění dodávek výstrojních součástí ze sortimentu tzv. akčních oděvů, které jsou určeny zejm. pro zaměstnance vykonávající profesi strojvedoucí, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Pracovné a ochranné odevy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení: Časť 1: Pracovné a ochranné odevy Časť 2: Pracovná a bezpečnostná obuv Časť 3: Ostatné pomôcky Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda - Čepice lodička
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky pokrývek hlavy stejnokroje PČR čepic lodiček v předpokládaném množství 7.000 ks.
Zásahový oděv I. pro hasiče
výsledkem výběrového řízení bude podpis rámcové smlouvy na pořízení zásahových oděvů I. pro hasiče v období let 2023-2024.
Rámcová dohoda - Kalhoty 15 PČR letní
Dodávka 16 000 kusů kalhot 15 PČR letní muži, ženy.
Rámcová dohoda - Baret 92
15.000 ks baretů - výstrojních součástek PČR
Dodávky jednodílných kombinéz pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednodílných kombinéz (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Rámcová dohoda na speciální reflexní vesty DP a na speciální vesty služby PP
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 9 000 ks speciálních reflexních vest pro DP a 25 000 ks speciálních vest služby pro PP.
OOPP - Odevy
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov.
Služobná rovnošata vzor 2020
Predmetom zákazky je dodanie služobnej rovnošaty pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania odkazujú na technické alebo technologické požiadavky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, ...
Dynamický nákupní systém - dodávky oděvů a obuvi
DNS na dodávky pracovních oděvů a obuvi potřebných pro zajištění provozů zadavatele, obuvi na operační sály dámské a pánské a oděvů a obuvi pro technicko-administrativní pracovníky. Podrobně bude předmět jednotlivých VZ zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, smluvních podmínek vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek dle § 141 ZZVZ
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky 2022
Nákup rukavic kožených dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 49222/2022-551200 včetně jejich příloh.
Oděvy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro pozemní výjezdové skupiny (PVS) a Leteckou záchrannou službu (LZS) a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska (ZOS). Veřejná zakázka je rozdělena do ...
Nákup ochranných pracovných odevov pre potreby NDS, a.s.
Predmetom zákazky je nákup ochranných pracovných odevov na ochranu celého tela t. j. nákup čiapok, šatiek, ochranných rukavíc rôzneho druhu podľa špecifikácie, ochranné plášte, zástery, bundy a nohavice zimné letné, nepremokavé a s reflexným označením, termobielizeň, tričká s krátkym a dlhým rukávom, ochranné kombinézy. Predmet zákazky je podrobne ...
Stejnokrojové součásti pro zaměstnance Správy NP Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným účastníkem pro dodávku stejnokrojových součástí-oděvů a obuvi-pro zaměstnance Správy NP Šumava.
Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček
Předmětem této VZ je uzavření RD s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) ZVZ na dodávky výstroje bezpečnostních pracovníků a uklízeček v předem neurčitém množství na místo plnění včetně poskytování souvisejících služeb.
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky
Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky pracovního oblečení a ochranných pomůcky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady včetně dodání na místo plnění.
Dodávky stejnokrojových součástek Správy železnic 2022 - 2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění centrálních dodávek stejnokrojových součástek Správy železnic.
Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké a ponožky hrubé olivo-vozelenej farby
Predmetom zákazky je dodanie ponožiek pre príslušníkov finančnej správy.
Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Predmetom zákazky je dodanie nohavíc pre príslušníkov finančnej správy. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v lehote na predkladanie ponúk.
Rámcová dohoda na dodávky SPS 15
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky služebně pracovního stejnokroje 15, z toho konkrétně: - Blůza SPS 15 1 000 ks - Kalhoty SPS 15 40 000 ks - Kombinéza SPS 15 30 000 ks Celkem se předpokládat odebrat 71 000 ks SPS 15.