Rámcová dohoda na dodávky polokošilí 15 PČR na období 2020-2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky polokošilí 15 PČR na období 2020-2023. Polokošile bílá KR 15 PČR 30 000 ks Polokošile modrá KR 15 PČR 150 000 ks Polokošile žlutá KR 15 PČR 30 000 ks Polokošile tmavomodrá PČR 90 000 ks Celkem se předpokládá odebrat 300 000 ks polokošilí 15 PČR.
Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové IV
nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Hradec Králové
Převlek maskovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky blůz a kalhot převleku maskovacího zimního 2000.
Rámcová dohoda na dodávky kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných na období 2020-2023
Jedná se o nákup 4000 ks kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných.
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka běžných pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část ...
FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky (dále také „VZ“) je vybrat dodavatele k uzavření Kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky prádla pro zaměstnance
FN Motol -  Operační pláště II
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou průběžné dodávky operačních plášťů.
Rámcová dohoda na dodávku polokošil pro přílslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - polokošile modrá, - polokošile signální žlutá.
Speciální reflexní vesta DP
Předmětem plnění zakázky je 1 174 kusů speciálních vest reflexních DP.
Vrchný ochranný odev a obuv
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 1 000 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 1 000 ks Vesta - predpokladaný počet - 1 000 ks Nohavice - predpokladaný počet - 2 000 ks Polokošela s krátkym ...
Rámcová dohoda na dodávku košil pánských a košil dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - košile pánská s krátkým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem bílá, - košile dámská s krátkým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem bílá.
Rámcová dohoda na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR. Předmět veřejné zakázky je také blíže vymezen v Příloze č. 1a) – 1n) ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů dle autorského návrhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů zaměstnanců zadavatele dle autorských návrhů služebních stejnokrojů, tak jak jsou tyto návrhy a materiály, ze kterých mají být stejnokroje vyrobeny, závazně specifikovány v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je i předání zhotovených oděvních ...
Pláštěnka reflexní PČR na rok 2020
1 000 kusů Pláštěnek reflexních PČR
Rámcová dohoda na dodávky Parek HZS
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky Parek HZS. Předpokládaný maximální objem plnění v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody je 5 430 000,00 Kč bez DPH.
Pláště návštěvnické
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových návštěvnických plášťů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 1 000 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 1 000 ks Vesta - predpokladaný počet - 1 000 ks Nohavice - predpokladaný počet - 2 000 ks Polokošela s krátkym ...
Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 - 2022
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2020-2022.
Košele pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Košele sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na nosenie počas celého roka k reprezentačnej rovnošate príslušníkov Policajného zboru alebo k služobnej rovnošate príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Oblečení VLS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 470 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě rámcové dohody dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele v předem neurčitém ...
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat: • montérkové soupravy (část A); • pracovní obuv (část B); • pracovní obuv na míru (část C); • šedé rukavice (část D); • bundy 4v1 (část E); • záchytné systémy (část F); • ostatní osobní ochranné pracovní prostředky (část G) ...
Rámcová dohoda na dodávky – Čepice lodička na roky 2020 - 2022
nákup 14.000 ks čepic LODIČEK ke stejnokroji PČR v období let 2020 – 2022
GŘ OL - dodávky pracovních služebních stejnokrojů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na čtyři roky s jedním dodavatelem na dodávky pracovních služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin MP HMP. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
Bunda reflexní 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bund reflexních 2022.