Rámcová dohoda na dodávky prádla ohnivzdorného - spodků a trik na období 2021-2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky prádla ohnivzdorného - spodků a trik na období 2021-2023: 2 924 ks ohnivzdorných spodků 2 780 ks ohnivzdorných trik Celkem se jedná o 5 704 ks prádla ohnivzdorného.
Rámcová dohoda - Lovecké oblečení 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s vybraným dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 500 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením písemných výzev k poskytnutí plnění ze strany zadavatele v předem ...
Poptávám dodavatele pracovních montérek šitých na mír
Hledáme dodavatele pracovních montérek šitých na míru - nestandardní velikosti. Děkuji
Technické a provozní vybavení pro specialisty ZVS1
Dodávky kompletního vybavení specialistů ZVSl.
OOPP - dodávka pracovních holínek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - pracovních holínek, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z práva Evropské unie, a musí být v souladu s technickou specifikací zboží ...
Pláštěnka 2000 Poncho
Nákup pláštěnek 2000 Poncho dle zadávací dokumentace a jejích příloh.
Dodávky věcných prostředků požární ochrany
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění dodávek věcných prostředků požární ochrany. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky věcných prostředků požární ochrany a souvisejícího vybavení pro zadavatele, zejména pak pro Hasičský záchranný sbor DPP. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován ...
Jmenovky textilní
Nákup jmenovek textilních dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 13463/2021-551200
Náložky hodnostní
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 13470/2021-551200.
Stélky do bot
Uzavření rámcové dohody na nákup Stélek do bot dle přiložené zadávací dokumentace a jejich příloh.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Termoprádlo, súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka termoprádla ako súčasti osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré je určené pre pracovníkov THZ a R kategórie. Termoprádlo zabezpečuje tepelnú ochranu pred chladom pri výkone pracovných činností. Dodanie zákazky je vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na miesto ...
Dodávky stejnokrojů včetně doplňků, rámcová smlouva
Předmětem plnění VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí a souvisejících oděvních doplňků zhotovených vítězem VZ dle licenčního vzoru zadavatele. Požadovaným výstupem VZ je uzavření rámcové dohody s vítězným dodavatelem.
Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro pacienty - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oděvů pro zdravotnický personál a oděvů pro pacienty po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda rukavice služební 2021 - 2023
Jedná se o vymezená část A - 5000 párů rukavic služebních zimních a vymezená část B - 7500 párů rukavic služebních celoročních
Rámcová dohoda - Společenské oblečení 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s vybraným dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 500 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením písemných výzev k poskytnutí plnění ze strany zadavatele v předem ...
Stejnokroj HZS vz. 2020 - ověřovací zkušební série
Dodávka 250 ks souprav stejnokrojů (225 pánském a 25 dámském provedení) ve verzi s požadavkem na použití materiálu se zvýšenou tepelnou odolností a s antistatickými vlastnostmi a 250 ks souprav stejnokrojů (225 pánském a 25 dámském provedení) ve verzi bez požadavku na použití materiálu se zvýšenou tepelnou odolností a bez antistatických vlastností.
Rámcová dohoda Nárameníky PČR 15 a Podložky 15 na roky 2021 až 2024
Dodávka 4.800 párů / Nárameníky PČR 15 B; 80.000 párů / Nárameníky navlékací vyšívané PČR 15; 100.000 ks / Podložky 15 - vyšívaná hodnost PČR.
GŘ OL - Dodávky pletených výrobků a oděvních doplňků 2020
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod, jejichž uzavření je cílem tohoto zadávacího řízení, je dodávka pletených výrobků a oděvních doplňků pro příslušníky Vězeňské služby ČR, vyráběných sériově.
Dodávky taktických rukavic pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky taktických ochranných rukavic pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
GŘ OL - dodávka softshellových bund
Dodávka softshellových bund dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část I. bezpečnostní pracovník, recepční
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část II. autodoprava, autoopravny, úklid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky služebních svetrů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních pletených svetrů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.