Servisný prenájom pracovného oblečenia
Predmetom zákazky je servisný prenájom pracovného oblečenia.
Oděv pro kuchaře
Uzavření rámcové dohody dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, vedené pod SpMO 5925/2023-551200.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 1. pro generály, příslušníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky HZS ČR RD na dodávky PS I pro HZS ČR - 1. část pro generály, příslušníky a příslušnice - základní součástky v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 2.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky a příslušnice HZS ČR - letní součástky na dobu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Stejnokroj 2008 večerní
Nákup Stejnokrojů 2008 večerních dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách SpMO 8534/2023-551200.
Rukavice modulární 2022
Nákup rukavic modulárních 2022 dle Zadávací dokumentace SpMo 6596/2023-551200 a jejich příloh.
Rukavice kožené
Nákup rukavic kožených dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách SpMO 11372/2023-551200.
Rámcová dohoda na dodávky prádla ohnivzdorného
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky prádla ohnivzdorného, a to konkrétně: 2 000 ks prádlo ohnivzdorné - spodky 2 000 ks prádlo ohnivzdorné - triko
Tričká a polokošele s logom LESY SR
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Pleteniny z pletacej priadze ( tričká, polokošele, pulóvre, vesty svetre, šály, rukavice, čiapky, termorolák) určené pre zamestnancov organizačných zložiek LESY SR, š.p.. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania. ...
pracovná lezecká obuv
Predmetom tejto zákazky je šnurovacia obuv pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách. Šnurovacia obuv je určená na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore.
Inovované stejnokroje indoor - pilotní provoz
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inovované stejnokrojové kolekce indoor.
Doplnění výstroje pro Městskou policii Plzeň 2023-2024
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v období 2023 - 2024, které nebyly vysoutěženy v předcházejícím zadávacím řízení. Z tohoto důvodu není číslování jednotlivých částí kontinuální. Celkem se jedná o 11 částí.
Pracovné odevy– časť 1
V zmysle súťažných dokladov, súčasťou ceny je doprava tovaru na miesto určenie verejným obstarávateľom - Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48 , 951 35 Veľké Zálužie
Jednorázové oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál - set halena a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 48 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
Rámcová dohoda na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR, a to konkrétně: - Parka modrá 15 PČR 5 000 ks - Parka žlutá 15 PČR 3 000 ks - Bunda modrá 15 PČR 5 000 ks - Bunda žlutá 15 PČR 3 000 ks
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 3 000 ks pláštěnek reflexních PČR.
Rámcová dohoda - Rukavice služební
Vymezená část A - 25.000 párů rukavic celoročních Vymezená část B - 12.000 párů rukavic zimních
Dodávky akčních oděvů pro ČD, a.s.
Zajištění dodávek výstrojních součástí ze sortimentu tzv. akčních oděvů, které jsou určeny zejm. pro zaměstnance vykonávající profesi strojvedoucí, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Pracovné a ochranné odevy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení: Časť 1: Pracovné a ochranné odevy Časť 2: Pracovná a bezpečnostná obuv Časť 3: Ostatné pomôcky Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda - Čepice lodička
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky pokrývek hlavy stejnokroje PČR čepic lodiček v předpokládaném množství 7.000 ks.
Zásahový oděv I. pro hasiče
výsledkem výběrového řízení bude podpis rámcové smlouvy na pořízení zásahových oděvů I. pro hasiče v období let 2023-2024.
Rámcová dohoda - Kalhoty 15 PČR letní
Dodávka 16 000 kusů kalhot 15 PČR letní muži, ženy.
Rámcová dohoda - Baret 92
15.000 ks baretů - výstrojních součástek PČR
Dodávky jednodílných kombinéz pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednodílných kombinéz (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.