Dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů III
Jedná se o dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů uhynulých prasat divokých v důsledku nakažení africkým morem prasat (AMP) na území České republiky
Rámcová dohoda na dodávku speciálních vest
Speciální reflexní vesta DP - 3 000 kusů Speciální vesta služby pořádkové policie - 15 000 kusů
OOPP pro hasiče 2022-2026
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou uzavírány dílčí kupní smlouvy, jejichž realizace spočívá v konkrétních dodávkách OOPP pro potřeby hasičských jednotek zadavatele.
Příslušenství bojových člunů a suché obleky
dodávka předních dokormidlovacích zařízení, suchých obleků pro obsluhu, suchých žáruvzdorných obleků, pracovních potápěčských obleků a lehkých bojových potápěčských obleků
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a ...
Rámcová dohoda na dodávky ochranných oděvů a pracovních prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ochranných oděvů a pracovních prostředků (OOPP) pro administrativně technické zaměstnance (ATZ) a příslušníky Celní správy České republiky. Veřejná zakázka je dále rozdělena na 2 části.
Zaměstnanecké oděvy
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky zaměstnaneckých oděvů pro pracovníky Ústavu hematologie a krevní transfúze ve specifikaci o objemech uvedených v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 1 500 ks pláštěnek reflexních PČR.
Nákup osobních ochranných prostředků a antigenních testů pro VZP ČR
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je nákup osobních ochranných prostředků a antigenních testů pro VZP ČR.
GŘ OL - OOP na ochranu dýchacích cest
Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry požadovaného zboží, bude blíže vymezen ve ...
OOPP a ostatní pracovní oděvy pro výjezdové skupiny a ZOS
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Oděvy jsou určeny především pro výjezdové skupiny zadavatele, které budou pracovní oděvy používat při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska zadavatele. Na základě výsledku zadávacího řízení ...
Osobní ochranné pracovní prostředky - kontrolované pásmo
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků pro kontrolované pásmo.
Dodávanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných prostriedkov (náradie a nástroje), ich rozvoz/distribúcia na aktivačné centrá príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, slúžiace ako ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradie pre občanov, ktorí vykonávajú činnosti v zmysle § 10 zákona ...
Osobní ochranné pracovní prostředky - kontrolované pásmo
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků pro kontrolované pásmo.
Dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb
Jedná se o dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů uhynulých prasat divokých v důsledku nakažení africkým morem prasat (AMP) na území České republiky.
Hasičská ochranná kukla
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
Dodávky OOPP pro ZZS KHK - 2
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) pro členy výjezdových skupin zadavatele.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je obstaranie tovaru - osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby zamestnancov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, vrátane dodania do miest určenia po dobu 12 mesiacov.
Ochranná a zdravotnická obuv II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ochranné a zdravotnické obuvi pro Fakultní nemocnici Olomouc dle aktuálních potřeb zadavatele a na 4 roky.
Dodávky OOPP pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) pro členy výjezdových skupin zadavatele.
GŘ OL - Balistické přilby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ochranných přileb včetně ochranného hledí.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranných pracovních prostředků a holínek uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky ostatních ochranných pracovních prostředků (část 1), zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranné obuvy a holínek uzavřením rámcové ...
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - Část 2. OOPP - Holínky
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...