Jednorázové obličejové masky (roušky)
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou v trvání 24 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek jednorázových obličejových masek (roušek).
Rámcová dohoda na dodávky polomasek s vyměnitelným filtrem pro roky 2020 a 2021
Předmětem plnění VZ je zajištění průběžných dodávek ochranných polomasek s vyměnitelnými ochrannými filtry proti nebezpečným látkám a částicím třídy P3 přítomných v ovzduší. Filtry budou poskytovat ochranu proti širokému spektru pevných a kapalných částic a aerosolů, např. biologického původu (viry, bakterie, spory a další mikroorganismy). Rámcová ...
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
Předmětem veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020“ (dále též „VZ“) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na ...
Jednorazový protichemický oblek a jednorazové ochranné návleky na obuv
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré chránia používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami, ako aj pred vniknutím mikroorganizmov.
Jednorázové ochranné prostředky II
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Poptáváme ochranné pomůcky
Poptávám produkty PAINT-TEX + kombinézy - 30762,3,4,5,6; Návleky na PNEU 30401-00; Nitrilové rukavice modré 80581-01,02,03; respirátory FFP1 30971-01 a FFP 2 30972-01; Útěrky z mikrovlákna PRAKTITEX 10291-01, 10292-01, 10293-01; Držáky útěrek 60959-00, 60955-00; Pytle na odpad modré 80101-02. Prosím o nějakou cenovou nabídku a info o ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ochranných zdravotnických pomůcek a dezinfekčních a čisticích prostředků včetně příslušné dokumentace a dopravy na určené místo v rámci Karlovarského kraje. Zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky budou označeny CE značkou a bude k nim vydáno prohlášení o shodě. Předmětem ...
Ochranné pomůcky pro druhou vlnu COVID-19
Nákup ochranných pomůcek pro druhou vlnu COVID-19 dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest II
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
Dodávka respirátorů FFP 2
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP 2 a to v souladu se zadávacími podmínkami.
FN Motol - Dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3 bez výdechového ventilu k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, před bakteriemi a viry, a to po dobu 24 měsíců.
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov, účelom ktorých je ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranných rukavíc, iných chráničov, záster, kobercov, podložiek pre potreby zamestnancov ...
OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
OOP kategórie Ochranné prilby a ich súčasti, ochranné čiapky a šatky
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochranné prilby a ich súčasti, ochranné čiapky a šatky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov - ochranných prílb a ich súčastí, ochranných čiapok a šatiek pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ...
Nákup zdravotnických obličejových masek (roušek) pro potřeby resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou osobní ochranné prostředky, konkrétně jednorázové zdravotnické obličejové masky (roušky).
VZ 91920 - Dodávka ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 000 kusů ochranných třívrstvých roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92020 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92120 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Jednorázové rukavice 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových rukavic ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních ...
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek - Část III. (kuchaři)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek - Část II.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  Část I.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.