Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů třídy FFP3
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek respirátorů třídy FFP3
Chrániče kolen a loktů
Dodávka chráničů kolen a loktů pro AČR.
OOPP - dodávka pracovních holínek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - pracovních holínek, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z práva Evropské unie, a musí být v souladu s technickou specifikací zboží ...
Nákup respirátorů FFP2 a FFP3 pro potřeby resortu MPSV
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 2 typů jednorázových filtračních polomasek (respirátorů) bez výdechového ventilu, a to třídy FFP2 (část 1 veřejné zakázky) a třídy FFP3 (část 2 veřejné zakázky), zakrývající nos, ústa, bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší, čím chrání uživatele i okolí. Poptávané ...
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok do jednotlivých sídiel oblastí Správy a údržby ciest TTSK. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v tomto verejnom obstarávaní v zmysle § 108 ods. 2 zákona pre a) registrovaný sociálny podnik, b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva ...
Dodávky věcných prostředků požární ochrany
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění dodávek věcných prostředků požární ochrany. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky věcných prostředků požární ochrany a souvisejícího vybavení pro zadavatele, zejména pak pro Hasičský záchranný sbor DPP. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován ...
Nákup ochranných prostředků pro SZÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednorázových rukavic, respirátorů FFP2 a FFP3, ochranných roušek, návleků na obuv a ochranných pracovních oděvů pro zdravotnictví nebo laboratoře.
Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření pro radiologii II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření pro radiologii II pro Nemocnici Na Homolce.
Dezinfekční a ochranné prostředky a zdravotnický materiál
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - zdravotnického spotřebního materiálu, - antigenních testů, - ochranných obličejových masek, - rukavic na jedno použití, - zdravotnických pomůcek, - dezinfekční prostředky, - čisticí prostředky, - ochranné vybavení, - zvláštní ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání respirátorů FFP2 v počtu 2000000 ks.
Nákup ochranných prostředků
Předmětem plnění je nákup certifikovaných respirátorů bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% včetně kapének dle příslušných norem.
Centrální nákup dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky, budou např. příspěvkové ...
Ochranné pomůcky a dezinfekce
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací ...
Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest III
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne podpisu Kupní smlouvy.
Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 22 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních ochranných prostředků, jako jednorázových plášťů, jednorázových ústenek, jednorázových respirátorů, jednorázových obleků a návleků, ochranných štítů a brýlí, jednorázových čepic, jednorázových rukavic včetně plnění s tím souvisejících závazků (dopravy, clo, uložení do skladu…).
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky sú: Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19 Predmet zákazky je ...
Ochranné pláště
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ochranných plášťů na základě dílčích objednávek po dobu 2 let. Specifikace: vázaný vzadu úvazky, vyrobený z polypropylénové netkané textilie, vhodné pro infekční prostředí (např. MRSA), odolné průniku kapalin a mikroorganismů, rukávy zakončeny pružným úpletem, nesterilní, nejlépe výstražná barva ...
Dodávky zimních rukavic pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zimních rukavic pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
FN Motol -  Filtrační polomaska (respirátor) třídy FFP2
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP2 k ochraně před nebezpečnými částicemi
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část II. autodoprava, autoopravny, úklid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávka ochranných prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 200 000 ks jednorázových zdravotních masek s principem záchytu virů pomocí nanovláken nebo respirátorů FFP2 či FFP3. Ochranné prostředky musí mít záchyt virů a virů a bakterií minimálně 95%, nesmí obsahovat toxické látky, a musí být použitelné alespoň po dobu 8 hodin v kuse.
Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek pro ředitelství a 12 oblastních inspektorátů, nebo poboček České inspekce životního prostředí, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.