Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi pro ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi. Pro plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s délkou trvání 6 let s jedním dodavatelem. Specifikace položek je součástí zadávací dokumentace, stejně jako další vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho ...
Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Ochranné čiapky jednorazové
Predmetom zákazky sú: Ochranné čiapky jednorazové - 20 000 ks Jednorazový ochranný oblek (Overal) - 2000 ks Jednorazový plášť - 3 000 ks Respirátor typ FFP2, bez výdychového ventilu - 15 000 ks Respirátor typ FFP3, bez výdychového ventilu - 15 000 ks Ochranné rúška - 60 000 ks
Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení a užívání dynamického nákupního systému pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky OOP a ZP, konkrétně dezinfekcí na ruce a na podlahy (kategorie 1), ochranných prostředků - vyšetřovací rukavice jednorázové i pudrované, návleky na obuv, ochranné brýle, zdravotnické čepice, ochranné obleky, obličejové ...
Pracovní oděvy 2022 - 2025
Předmětem zakázky je nákup ochranných pracovních oděvů, které jsou nezbytné pro dodržování zásad BOZP při práci na dálnici.
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Hasičské ochranné kukly
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
GŘ OL - Respirátory 2021
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou vybranému dodavateli zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu.
OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov - chráničov sluchu, ochranných rúšok a respirátorov, ochranných masiek, ochranných okuliarov, ochranných štítov a kukiel, ...
Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS
Zadavatel provádí zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejných ...
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS bude pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků v rámci oblastí obsažených v kategoriích DNS: Kategorie č. 1 - Filtrační polomasky třídy FFP1 Kategorie č. 2 - Filtrační polomasky třídy FFP2 Kategorie č. 3 - Filtrační polomasky třídy FFP3 Kategorie č. 4 - Antigenní testy ...
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní a. s., 2021 II.
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s.
Respirátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek respirátorů pro Nemocnici Na Homolce.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru - osobné ochranné pracovné prostriedky ako sú pracovné tričká, výstražné vesty, svetre, nohavice, polokošele, mikiny, rukavice, obuv, bundy, zateplené bundy, monterkové nohavice, zváračský odev, pilčícke sety, ochranné okuliare, respirátory, ochranné štíty, chrániče sluchu a iné (ďalej aj tovar), a ...
Ochranné pomôcky
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Respirátory - Respirátor FFP2 - 2000 ks - Respirátor FFP3 - 1600 ks 2. Rukavice - Rukavice jednorázové - veľkosť M - 1200 balení - Rukavice jednorázové - veľkosť L - 1200 balení 3. Ochranné overaly - Ochranný overal - veľkosť L - 500 ks - Ochranný overal - veľkosť XL - 500 ks - Ochranný overal - ...
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče
Dodávka 250 ks dvoudílných třívrstvých zásahových oděvů v letech 2021-2022
Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu
Předmětem plnění zakázky je pořízení ochranných respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu pro účely a zajištění ochrany dýchacích cest u zaměstnanců ZZS Ústeckého kraje, p.o. při výskytu infekčních onemocnění (např. SARS CoV2, nebo vysoce virulentních nákaz).
Nákup osobních ochranných prostředků pro příslušníky - PS II ve variantě A
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků pro příslušníky - PS II. ve variantě A v letech 2021-2023. Předpokládaný počet odebraných kompletů je 1800. Jeden komplet se skládá z 1 ks kalhot a 1 ks blůzy.
Ochranný oblek celotelový s návlekmi na obuv
Ochranný oblek celotelový s návlekmi na obuv. Podrobná technická špecifikácia a množstvo je uvedené v súťažných podkladoch
Dynamický nákupní systém na nákup ochranných obleků
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na dodávky osobních ochranných obleků. V zavedeném DNS budou zadávány veřejné zakázky na základě výzvy pro podání nabídek podle § 141 ZZVZ dodavatelům zařazeným do DNS, přičemž tyto veřejné zakázky budou zadávány Centrálním zadavatelem pro Centrálního zadavatele, jakož ...
Overal ochranný
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho spotrebného materiálu - osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu proti šíreniu COVID-19, ktorá sa skladá z overalov ochranných v počte 4 500 ks, respirátorov FFP2 v počte 8 000 ks, respirátorov FFP3 v počte 5 000 ks. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohách č. 1 k súťažným podkladom.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí: Časť 1: Osobné ochranné pracovné prostriedky Časť 2: Dezinfekcia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rámcová dohoda na dodávky respirátorů pro HZS ČR
Dodávka respirátorů pro ochranu dýchacích cest uživatele proti vniknutí zdraví škodlivých částic, které se mohou přenášet vzduchem, např. prach, aerosol, toxické částice, viry, alergeny, spory, bakterie atd. Respirátory slouží k řešení a prevenci pandemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2COVlD-19.
Dodávky jednorázových ochranných pomůcek_ jednorázových nesterilních plášťů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových nesterilních plášťů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze; blíže viz zadávací podmínky.