Rámcová dohoda na dodávky panelů  balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023
Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Nosné vesty
Časť 1: Vesty nosné Časť 2: Výstroj moto
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků – náhradní plnění
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování zboží - osobních ochranných pracovních pomůcek zadavatelem, a to v režimu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz ZD.
CRH – laboratoř pro prototypování - nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře pro prototypování: nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a ...
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic 2019
Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Ochranné obličejové masky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Speciální rukavice
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku speciálních rukavic (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Odevy pre pilotov
Odevy, bundy, rukavice a spodná bielizeň určená pre výkonných letcov a lietajúci personál vzdušných síl ozbrojených síl SR.
Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnické obuvi, operační obuvi a osobních ochranných prostředků – jednorázových pokrývek hlavy
Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZTON II na období 2019-2021
Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 10 000 ks
Rukavice vyšetřovací latexové
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích latexových rukavic bez pudru a s pudrem dle aktuálních potřeb zadavatele - cca 1.603 tis. kusů/1 rok. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Osobné ochranné prostriedky
Osobné ochranné prostriedky vrátane dopravy do miest určenia, t.j. sídiel oblastí verejného obstarávateľa v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Rozsah predmetu obstarávania: Ochranné odevy (označenie A), Bezpečnostná obuv (označenie B) a Ostatné pomôcky (označenie C) podľa jednotlivých typov a ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2020
Zajištění průběžných dodávek ochranných pracovních prostředků na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách v letech 2019 a 2020.
Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2019-2022
Jedná se o 5.899 sad panelů balistických TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2019-2022.
Ochranné pracovní prostředky
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - oděvů (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody – specifikace zboží.
Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
GŘ OL - Dodávka modulárního ochranného kompletu pro VS ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky modulárních ochranných kompletů (dále jen též „zboží“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací..