Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnické obuvi, operační obuvi a osobních ochranných prostředků – jednorázových pokrývek hlavy
Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZTON II na období 2019-2021
Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 10 000 ks
Rukavice vyšetřovací latexové
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích latexových rukavic bez pudru a s pudrem dle aktuálních potřeb zadavatele - cca 1.603 tis. kusů/1 rok. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Osobné ochranné prostriedky
Osobné ochranné prostriedky vrátane dopravy do miest určenia, t.j. sídiel oblastí verejného obstarávateľa v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Rozsah predmetu obstarávania: Ochranné odevy (označenie A), Bezpečnostná obuv (označenie B) a Ostatné pomôcky (označenie C) podľa jednotlivých typov a ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2020
Zajištění průběžných dodávek ochranných pracovních prostředků na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách v letech 2019 a 2020.
Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2019-2022
Jedná se o 5.899 sad panelů balistických TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2019-2022.
Ochranné pracovní prostředky
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - oděvů (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody – specifikace zboží.
Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
GŘ OL - Dodávka modulárního ochranného kompletu pro VS ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky modulárních ochranných kompletů (dále jen též „zboží“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací..
Taktický výstroj systému MOLLE
Predmetom tejto zákazky je dodanie taktického výstroja systému MOLLE (puzdrá, tašky, batoh...).
Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
Nákup balistických vest
Nákup 150 ks balistických vest. Z důvodů požadavku na dva druhy balistických vest je veřejná zakázka rozdělena do dvou samostatných dílčích částí Dílčí část A - Balistické vesty těžké ochranné - 30 ks Dílčí část B - Balistické vesty univerzální pro skryté i vnější nošení - 120 ks
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. v předpokládaném rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy, po dobu 48 měsíců.
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov UPJŠ-odev, obuv, ostatné
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na jej fakultách, ústavoch a pracoviskách. Verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 ( tri) časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti ...
Dodávky výstroje pro motocyklové hlídky Městské policie hl. m.  Prahy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek výstroje pro motocyklové hlídky Městské policie hl. m. Prahy na dobu 2 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Osobné ochranné pracovné prostriedky určené k ochrane celého tela, zraku, tváre, sluchu, dýchacích ciest, dolných končatín, rúk, kože, proti úrazu elektrickým prúdom , prostriedky určené k používaniu vo výbušnom prostredí, k ochrane pri práci vo výškach, ktorými sa rozumejú najmä pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy, doplnky pracovných odevov, ...
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA na období 2018 – 2021
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) - 10.233 souprav a souprava 2 ks doplňkových povlaků (v bílé a tělové barvě) k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) - 3.000 souprav v období 2018-2021.
Speciální reflexní vesta DP
1 301 kusů vest speciálních reflexních DP.
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2018
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, na základe samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov na samostatnom liste označené ako pracovné odevy, ...
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště
Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.