OOPP Ochrana těla
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků, ochrana těla (dále také „OOPP“).
Rámcová dohoda - Přilba balistická NIJ III A 2023 - 2025
700 ks přileb balistických NIJ III A (ZJ)
OOPP - Odevy
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov.
Respirátory FFP2, FFP3
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky respirátorů FFP2 a FFP3 bez výdechového ventilu pro dospělé, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace dle potřeb zadavatele, a to včetně zajištění dopravy do místa plnění a poskytnutí záruky za jakost.
Detekčná technika
Časť 1: Detekčná technika 38945000-7 detekčné a identifikačné zariadenia gama a neutrónové žiarenie 38433000-9 detekčné a identifikačné zariadenia chemické látky 33110000-4 čítačka mikročipov zvierat 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov v rozsahu záručných podmienok Časť 2: Prostriedky osobnej ochrany 35113400-3, 35113200-1, ...
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky 2022
Nákup rukavic kožených dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 49222/2022-551200 včetně jejich příloh.
Jednorázové oblečení pro operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - haleny a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 72 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. Součástí plnění VZ je bezplatné zapůjčení 8 ...
Osobní ochranné pracovní oděvy - kalhoty pro ZZSPK
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka OOPP kalhot pro výjezdové skupiny na denní nošení po celý rok.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB - gastroprovoz
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako "OOPP") do gastroprovozu v sídle zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále v příloze č. 2 ZD - Cenová tabulka, která obsahuje ilustrativní vyobrazení OOPP používaných ...
Osobní ochranné pracovní prostředky - oděv ochranný pro hasiče třívrstvý
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků - dvoudílných třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče.
Oděvy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro pozemní výjezdové skupiny (PVS) a Leteckou záchrannou službu (LZS) a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska (ZOS). Veřejná zakázka je rozdělena do ...
Nákup ochranných pracovných odevov pre potreby NDS, a.s.
Predmetom zákazky je nákup ochranných pracovných odevov na ochranu celého tela t. j. nákup čiapok, šatiek, ochranných rukavíc rôzneho druhu podľa špecifikácie, ochranné plášte, zástery, bundy a nohavice zimné letné, nepremokavé a s reflexným označením, termobielizeň, tričká s krátkym a dlhým rukávom, ochranné kombinézy. Predmet zákazky je podrobne ...
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2023
Vybraný dodavatel bude zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků, a to včetně provedení dodatečných úprav zboží.
Dodávka, instalace a údržba vybavení izolačních boxů - bioboxy II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a údržba izolačních zařízení pro izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou, určených primárně pro stacionární zdravotnická zařízení, a to konkrétně 3 kusů izolačních bioboxů na trubkové konstrukci, 3 kusů biovaků a 6 kusů ochranných biologických a protichemických obleků, včetně ...
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky
Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky pracovního oblečení a ochranných pomůcky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady včetně dodání na místo plnění.
Dynamický nákupní systém pro suroviny, obaly a OOPP FAPPZ VCZZP
Předmětem plnění je nákup surovin, obalů a osobních ochranných pracovních prostředků.
Chrániče kolen a loktů
Nákup Chráničů kolen a loktů dle Zadávací dokumentace SpMO 38718/2022-551200 a jejich příloh.
Istiaci a záchranársky materiál
Predmetom tejto zákazky je dodávka osobných a ochranných pracovných pomôcok vrátane ich dopravy na miesto určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
Detekčná technika
Časť 1: Detekčná technika 38945000-7 detekčné a identifikačné zariadenia gama a neutrónové žiarenie 38433000-9 detekčné a identifikačné zariadenia chemické látky 33110000-4 čítačka mikročipov zvierat 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov v rozsahu záručných podmienok Časť 2: Prostriedky osobnej ochrany 35113400-3, 35113200-1, ...
Rámcová dohoda o dodávkách OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky ochranných osobních pracovních prostředků na dobu 4 let.
Pľúcna automatika k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom
Predmetom obstarávania sú pľúcne automatiky pretlakové, ktoré sú súčasťou autonómneho dýchacieho prístroja s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom. Používajú sa na ochranu dýchacích ciest, v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom prostredí počas zásahu pre príslušníkov Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky.
Celotvárová pretlaková ochranná maska k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému
Predmetom zákazky je obstaranie celotvárových pretlakových ochranných masiek, ktoré sú súčasťou autonómneho dýchacieho prístroja s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom, ktoré sa používajú na ochranu dýchacích ciest v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom prostredí počas zásahu pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR. Bližšie špecifikácia ...
Nákup ochranných povodňových oblekov
Predmetom zákazky je nákup 100 kusov ochranných suchých pracovných povodňových oblekov pre Hasičský a záchranný zbor.
Dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů III
Jedná se o dodávky ochranných pomůcek a asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů uhynulých prasat divokých v důsledku nakažení africkým morem prasat (AMP) na území České republiky
Rámcová dohoda na dodávku speciálních vest
Speciální reflexní vesta DP - 3 000 kusů Speciální vesta služby pořádkové policie - 15 000 kusů