FN Motol -  Filtrační polomaska (respirátor) třídy FFP2
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP2 k ochraně před nebezpečnými částicemi
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část II. autodoprava, autoopravny, úklid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávka ochranných prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 200 000 ks jednorázových zdravotních masek s principem záchytu virů pomocí nanovláken nebo respirátorů FFP2 či FFP3. Ochranné prostředky musí mít záchyt virů a virů a bakterií minimálně 95%, nesmí obsahovat toxické látky, a musí být použitelné alespoň po dobu 8 hodin v kuse.
Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek pro ředitelství a 12 oblastních inspektorátů, nebo poboček České inspekce životního prostředí, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky - Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání
3.000 ks přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání
Dodanie respirátorov ffp2, jednorazových ochranných overalov, ochranných chirurgických rukavíc
Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych ochranných pomôcok, prioritne za účelom zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti osôb na miesto určené verejným obstarávateľom. Ide o dodanie respirátorov ffp2, jednorazových ochranných overalov, ochranných chirurgických rukavíc, ochranných okuliarov a ochranných bavlnených rúšok. Detailný popis predmetu ...
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok do jednotlivých sídiel oblastí Správy a údržby ciest TTSK. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v tomto verejnom obstarávaní v zmysle § 108 ods. 2 zákona pre a) registrovaný sociálny podnik, b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva ...
Osobné ochranné a pracovné prostriedky do kontrolovaného pásma
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok na ochranu tváre, trupu, horných a dolných končatín, dodávka návlekov pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti práce zamestnancov JAVYS, a.s., ktoré je potrebné používať pri vstupe do kontrolovaného pásma. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
FN Motol - Dodávky ochranných obleků s kapucí
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných obleků s kapucí v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami, a to na dobu 24 měsíců.
Dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, po dobu 1 roku od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí ...
Jednorazový ochranný oblek vrátane návlekov na nohy
Verejný obstarávateľ má potrebu obstarávať a zabezpečiť ochranné odevy overaly, ako jednej zo schválených položiek pohotovostných zásob v kategórii PZ 5. Zdravotnícke pomôcky, v zmysle uznesenia vlády SR č. 328 z 27. mája 2020. Na základe zvyšujúceho sa počtu infikovaných osôb koronavírusom COVID19 na Slovensku a v susedných krajinách, ...
Dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek 2020
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Ochranná hasičská zásahová prilba
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných hasičských zásahových prílb pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Ochranná hasičská zásahová prilba je osobný ochranný pracovný prostriedok na zvýšenie bezpečnosti zasahujúcich hasičov.
OOPP - Zdravotnícki zamestnanci
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zdravotnícky a nezdravotnícky personál
Nákup elektronických chráničů sluchu pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Dodání elektronických chráničů sluchu pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky s přílohami. Účastník v rámci nabídky předloží 2 kusy nabízených elektronických chráničů sluchu dle stanovených podmínek, vč. požadovaných doplňků (kabel pro připojení ext. zdroje zvuku). Osobně: na pracoviště odboru ...
Dodávka zdravotnických prostředků - roušek, plášťů a rukavic, veřejná zakázka č. 18/2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků a to konkrétně: (a) 32900 kusů jednorázových ochranných roušek, (b) 87800 kusů jednorázových návštěvnických plášťů, (c) 160600 kusů jednorázových nitrilových vyšetřovacích rukavic.
GŘ OL - Dodávky respirátorů
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu pro zdravotnický personál a příslušníky Vězeňské služby ČR.
Jednorázové obličejové masky (roušky)
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou v trvání 24 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek jednorázových obličejových masek (roušek).
Rámcová dohoda na dodávky polomasek s vyměnitelným filtrem pro roky 2020 a 2021
Předmětem plnění VZ je zajištění průběžných dodávek ochranných polomasek s vyměnitelnými ochrannými filtry proti nebezpečným látkám a částicím třídy P3 přítomných v ovzduší. Filtry budou poskytovat ochranu proti širokému spektru pevných a kapalných částic a aerosolů, např. biologického původu (viry, bakterie, spory a další mikroorganismy). Rámcová ...
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
Předmětem veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020“ (dále též „VZ“) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na ...
Jednorazový protichemický oblek a jednorazové ochranné návleky na obuv
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré chránia používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami, ako aj pred vniknutím mikroorganizmov.
Jednorázové ochranné prostředky II
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Poptáváme ochranné pomůcky
Poptávám produkty PAINT-TEX + kombinézy - 30762,3,4,5,6; Návleky na PNEU 30401-00; Nitrilové rukavice modré 80581-01,02,03; respirátory FFP1 30971-01 a FFP 2 30972-01; Útěrky z mikrovlákna PRAKTITEX 10291-01, 10292-01, 10293-01; Držáky útěrek 60959-00, 60955-00; Pytle na odpad modré 80101-02. Prosím o nějakou cenovou nabídku a info o ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...