Dodávky OOPP pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) pro členy výjezdových skupin zadavatele.
GŘ OL - Balistické přilby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ochranných přileb včetně ochranného hledí.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranných pracovních prostředků a holínek uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky ostatních ochranných pracovních prostředků (část 1), zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranné obuvy a holínek uzavřením rámcové ...
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - Část 2. OOPP - Holínky
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek pro ředitelství a 12 oblastních inspektorátů, nebo poboček České inspekce životního prostředí, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky rukavic ohnivzdorných pro ZJ
Nákup 6000 párů ohnivzdorných rukavic.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka oděvů
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 NR bez ventilů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je obstarání všech dodávek a služeb blíže specifikovaných v rámcové kupní dohodě. Na základě rámcové dohody bude vybraný dodavatel zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží.
Dynamický nákupní systém pro dodávky osobních ochranných pomůcek
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních ochranných pomůcek definovaných CPV kódy uvedenými v čl. 3 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi pro ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi. Pro plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s délkou trvání 6 let s jedním dodavatelem. Specifikace položek je součástí zadávací dokumentace, stejně jako další vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho ...
Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Ochranné čiapky jednorazové
Predmetom zákazky sú: Ochranné čiapky jednorazové - 20 000 ks Jednorazový ochranný oblek (Overal) - 2000 ks Jednorazový plášť - 3 000 ks Respirátor typ FFP2, bez výdychového ventilu - 15 000 ks Respirátor typ FFP3, bez výdychového ventilu - 15 000 ks Ochranné rúška - 60 000 ks
Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení a užívání dynamického nákupního systému pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky OOP a ZP, konkrétně dezinfekcí na ruce a na podlahy (kategorie 1), ochranných prostředků - vyšetřovací rukavice jednorázové i pudrované, návleky na obuv, ochranné brýle, zdravotnické čepice, ochranné obleky, obličejové ...
Pracovní oděvy 2022 - 2025
Předmětem zakázky je nákup ochranných pracovních oděvů, které jsou nezbytné pro dodržování zásad BOZP při práci na dálnici.
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Hasičské ochranné kukly
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
GŘ OL - Respirátory 2021
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou vybranému dodavateli zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu.
OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov - chráničov sluchu, ochranných rúšok a respirátorov, ochranných masiek, ochranných okuliarov, ochranných štítov a kukiel, ...
Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS
Zadavatel provádí zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejných ...
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS bude pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků v rámci oblastí obsažených v kategoriích DNS: Kategorie č. 1 - Filtrační polomasky třídy FFP1 Kategorie č. 2 - Filtrační polomasky třídy FFP2 Kategorie č. 3 - Filtrační polomasky třídy FFP3 Kategorie č. 4 - Antigenní testy ...
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní a. s., 2021 II.
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s.
Respirátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek respirátorů pro Nemocnici Na Homolce.