Osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné_DNS
Predmetom zákazky je zabezpečiť z dôvodu doplnenia skladových zásob, požiadaviek útvarov a kontigenčného plánu osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné.
Rukavice modulární 2022
Nákup rukavic modulárních 2022 dle Zadávací dokumentace SpMo 6596/2023-551200 a jejich příloh.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody, ktorej predmetom bude určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa určených k ochrane celého tela, zraku, tváre, sluchu, dýchacích ciest, dolných končatín, rúk, kože, proti úrazu elektrickým prúdom, k ...
Protichemický ochranný oblek typ 1a ET
Ochranný oblek je určený pre ochranu povrchu tela užívateľa, ako jeho osobný ochranný prostriedok, pri vstupe do prostredia kontaminovaného nebezpečnou látkou neznámeho pôvodu, vyhovujúcim podmienkam EN 943-2:2019 a tiež nižšie uvedených technických noriem. Spoločne s autonómnym dýchacím prístrojom musí zabezpečiť úplnú izoláciu užívateľa od ...
Nákup setov spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je nákup setov spotrebného materiálu a materiálu pre zabezpečenie BOZP. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť 1. Nákup setov spotrebného materiálu Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí ...
OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí
Predmetom zákazky je nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel.
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 3 000 ks pláštěnek reflexních PČR.
Nákup osobních ochranných a pracovních prostředků pro zaměstnance ZZMV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv s vybranými Dodavateli na dobu čtyřiceti osmi měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva upravuje způsob průběžného objednávání ochranných a bezpečnostních oděvů podle potřeb Zadavatele.
Zásahový oděv I. pro hasiče
výsledkem výběrového řízení bude podpis rámcové smlouvy na pořízení zásahových oděvů I. pro hasiče v období let 2023-2024.
FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance - zdravotníci a nezdravotníci
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla - osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance zadavatele.
OOPP Ochrana těla
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků, ochrana těla (dále také „OOPP“).
Rámcová dohoda - Přilba balistická NIJ III A 2023 - 2025
700 ks přileb balistických NIJ III A (ZJ)
OOPP - Odevy
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov.
Respirátory FFP2, FFP3
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky respirátorů FFP2 a FFP3 bez výdechového ventilu pro dospělé, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace dle potřeb zadavatele, a to včetně zajištění dopravy do místa plnění a poskytnutí záruky za jakost.
Detekčná technika
Časť 1: Detekčná technika 38945000-7 detekčné a identifikačné zariadenia gama a neutrónové žiarenie 38433000-9 detekčné a identifikačné zariadenia chemické látky 33110000-4 čítačka mikročipov zvierat 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov v rozsahu záručných podmienok Časť 2: Prostriedky osobnej ochrany 35113400-3, 35113200-1, ...
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky 2022
Nákup rukavic kožených dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 49222/2022-551200 včetně jejich příloh.
Jednorázové oblečení pro operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - haleny a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 72 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. Součástí plnění VZ je bezplatné zapůjčení 8 ...
Osobní ochranné pracovní oděvy - kalhoty pro ZZSPK
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka OOPP kalhot pro výjezdové skupiny na denní nošení po celý rok.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB - gastroprovoz
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako "OOPP") do gastroprovozu v sídle zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále v příloze č. 2 ZD - Cenová tabulka, která obsahuje ilustrativní vyobrazení OOPP používaných ...
Osobní ochranné pracovní prostředky - oděv ochranný pro hasiče třívrstvý
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků - dvoudílných třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče.
Oděvy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro pozemní výjezdové skupiny (PVS) a Leteckou záchrannou službu (LZS) a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska (ZOS). Veřejná zakázka je rozdělena do ...
Nákup ochranných pracovných odevov pre potreby NDS, a.s.
Predmetom zákazky je nákup ochranných pracovných odevov na ochranu celého tela t. j. nákup čiapok, šatiek, ochranných rukavíc rôzneho druhu podľa špecifikácie, ochranné plášte, zástery, bundy a nohavice zimné letné, nepremokavé a s reflexným označením, termobielizeň, tričká s krátkym a dlhým rukávom, ochranné kombinézy. Predmet zákazky je podrobne ...
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2023
Vybraný dodavatel bude zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků, a to včetně provedení dodatečných úprav zboží.
Dodávka, instalace a údržba vybavení izolačních boxů - bioboxy II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a údržba izolačních zařízení pro izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou, určených primárně pro stacionární zdravotnická zařízení, a to konkrétně 3 kusů izolačních bioboxů na trubkové konstrukci, 3 kusů biovaků a 6 kusů ochranných biologických a protichemických obleků, včetně ...
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky
Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky pracovního oblečení a ochranných pomůcky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady včetně dodání na místo plnění.