OOPP - dodávka pracovních holínek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - pracovních holínek, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z práva Evropské unie, a musí být v souladu s technickou specifikací zboží ...
Boty kotníčkové 2012, polobotky repre. HS a VKPR
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 9214/2021-551200.
Dětské botičky, Turecko
Vaše kontaktní údaje jsme obdrželi prostřednictvím našeho tureckého obchodního zástupce ve vaší zemi. Jsme výrobcem dětských botiček v Istanbulu v Turecku. V naší továrně vyrábíme vysoce kvalitní a levné dětské botičky s nejlepším řemeslným zpracováním. Hledáme dovozce a distributory našich výrobků do vaší země. Pokud máte zájem stát se naším ...
Stélky do bot
Uzavření rámcové dohody na nákup Stélek do bot dle přiložené zadávací dokumentace a jejich příloh.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část I. bezpečnostní pracovník, recepční
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část II. autodoprava, autoopravny, úklid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek 2 - Část IV. Společenská obuv
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Vychádzková a treková obuv
Predmetom zákazky je dodanie obuvi pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže
Obuv pro personál FNHK
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky obuvi po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Pracovná a bezpečnostná obuv
Predmetom zákazky s názvom "Pracovná a bezpečnostná obuv" je dodávka tovaru - pracovnej a bezpečnostnej obuvi pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať ...
Polobotky 2005
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky polobotek 2005 dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím rámcové dohody s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká Části 2. OOPP - dodávka obuvi.
Obuv sportovní 2019
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky obuvi sportovní 2019 (dále jen „zboží“) dle specifikace a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok
Nákup a dodanie obuvi 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v oddiele B.2 Opis ...
Obuv sportovní 2019
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky obuvi sportovní 2019 (dále jen „zboží“) dle specifikace a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávky služební letní obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služební letní obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
Vrchný ochranný odev a obuv
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 1 000 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 1 000 ks Vesta - predpokladaný počet - 1 000 ks Nohavice - predpokladaný počet - 2 000 ks Polokošela s krátkym ...
Rámcová dohoda na dodávku obuvi pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi pro příslušníky CS ČR. Předmět veřejné zakázky je také blíže vymezen v Příloze č. 1a) – 1e) ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR
Predmetom zákazky je nákup obuvi pre príslušníkov Finančnej správy SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat: • montérkové soupravy (část A); • pracovní obuv (část B); • pracovní obuv na míru (část C); • šedé rukavice (část D); • bundy 4v1 (část E); • záchytné systémy (část F); • ostatní osobní ochranné pracovní prostředky (část G) ...
Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2020-2023
Jedná se o 30 000 párů bot vysokých s klimamembránou a 30 000 párů bot nízkých s klimamembránou.
Osobní ochranné pracovní prostředky - obuv
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi do vybraných lokalit specifikovaných v příloze zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je technická specifikace standardu obsahující 15 položek a jejich podrobnou specifikaci, jež budou předmětem jednotlivých dodávek. Pro plnění ...
Obuv pre THZ
Predmetom zákazky je dodávka obuvi, ponožiek, podkolienok a nadkolienok vrátane dopravy na miesto plnenia. Obuv na základe strihu a použitých materiálov zabezpečuje stabilitu a komfort pri chôdzi aj v náročnom teréne, bráni cíteniu ostrých predmetov ako napríklad kamene alebo konáre.
Dodávka obuvi určenej pre príslušníkov Policajného zboru
pre časť 1 predmetu zákazky Predmetom tejto zákazky je dodávka obuvi určenej pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj len PZ) a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej aj len HaZZ) na nosenie počas celého roka podľa jednotlivých druhov v bežnom výkone služby. pre časť 2 predmetu zákazky Predmetom tejto zákazky je dodávka obuvi ...