Poptáváme bílou pracovní obuv
Poptáváme bílou pracovní obuv pro zaměstnance Domova seniorů.
Poptávám ušití bot
Poptávám boty pro dceru (artrogrypoza). Ráda bych se zeptala zdali je možné boty ušít i bez poukázky a na přibližnou cenu. Děkuji
pracovná lezecká obuv
Predmetom tejto zákazky je šnurovacia obuv pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách. Šnurovacia obuv je určená na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore.
Rámcová dohoda na dodávky obuvi kotníčkové pro HZS ČR
Průběžné dodávky obuvi kotníčkové univerzální černé a obuvi kotníčkové zimní černé. Předpokládaný objem předmětu veřejné zakázky je 4 850 párů obuvi kotníčkové univerzální černé, a 2 350 párů obuvi kotníčkové zimní černé v průběhu 4 let.
Oděvy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro pozemní výjezdové skupiny (PVS) a Leteckou záchrannou službu (LZS) a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska (ZOS). Veřejná zakázka je rozdělena do ...
Výstroj pro Městskou policii Plzeň 2022-2024
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2022-2024.
Boty polní do džungle
Nákup Bot polních do džungle dle zadávací dokumentace SpMO 16390/2022-551200 včetně jejích příloh.
Obuv pracovná
Predmetom zákazky s názvom "Obuv pracovná je dodávka tovaru - pracovnej a bezpečnostnej obuvi pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
Rámcová dohoda na dodávky polobotek pro HZS ČR
Průběžné dodávky polobotek celoročních a polobotek perforovaných letních. Předpokládaný objem plnění je 5 150 párů polobotek celoročních a cca 5 750 párů polobotek perforovaných letních v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Ochranná a zdravotnická obuv II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ochranné a zdravotnické obuvi pro Fakultní nemocnici Olomouc dle aktuálních potřeb zadavatele a na 4 roky.
Obuv športová
Obuv športová a obuv športová halová je určená na služobnú telovýchovu pre profesionálnych vojakov a pre voľnočasové športové aktivity. Používa sa na rôzne typy povrchov, najmä na bežecké športy pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie ...
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranných pracovních prostředků a holínek uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky ostatních ochranných pracovních prostředků (část 1), zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranné obuvy a holínek uzavřením rámcové ...
Pracovné odevy  pre SIŽP
Pracovné odevy SIŽP Logický celok č. 1 Pracovné oblečenie Logický celok č. 2 Pracovná obuv
Poltopánky
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie poltopánok služobných, poltopánok služobných letných, poltopánok služobných výberových, poltopánok slávnostných výberových, poltopánok služobných mierenková výroba, poltopánok služobných letných mierenková výroba, poltopánok služobných výberových mierenková výroba, ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - Část 1. OOPP
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka oděvů
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Rámcová dohoda na dodávky bot 21 nízkých a vysokých PČR na období 2022 - 2025
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky bot 21 nízkých a vysokých (klimamembrána) PČR na období 48 měsíců od uzavření rámcové dohody. Předpokládaný počet: 40 000 párů bot 21 vysokých s klimamembránou, 40 000 párů bot 21 nízkých s klimamembránou.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi pro ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi. Pro plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s délkou trvání 6 let s jedním dodavatelem. Specifikace položek je součástí zadávací dokumentace, stejně jako další vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho ...
Dodávky služební taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služební taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom zákazky je dodávka obuvi: - celoročná obuv poltopánková, - zimná obuv poloholeňová pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK - obuv
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu 4 let od podpisu dohody nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků obuvi (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka obuvi
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Obuv sportovní 2019
Nákup "Obuvi sportovní 2019" dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Ochranná a zdravotnická obuv
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ochranné a zdravotnické obuvi Fakultní nemocnice Olomouc
Poptávám obuv
Potřebujeme boty pro dědu, který nemá žádné prsty na nohou po cukrovce.