Poptávám výrobu kvalitních kožených bot
Poptávám výrobu kvalitních kožených bot. Poté, co budu spokojen s prototypem bych rád cca 100-200 párů.
Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky bot kotníčkových celoročních a bot kotníčkových zimních na dobu 3 let.
Poptávám zdravotní obuv
Poptávám pantofle na vbočený palec. Děkuji za případnou odpověď. Pala Roman
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré ...
GŘ OL – Polobotky v provedení sport ke stejnokroji
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky služební obuvi ke stejnokroji polobotky sport v černém provedení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnické obuvi, operační obuvi a osobních ochranných prostředků – jednorázových pokrývek hlavy
Rámcová dohoda na nákup polobotek 15, PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky polobotek 15 (klimamembrána) PČR na období 2020 – 2022 s předpokládaným celkovým počtem 40 000 párů.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
OOPP - obuv
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi do vybraných lokalit specifikovaných v příloze zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je technická specifikace standardu obsahující 15 položek a jejich podrobnou specifikaci, jež budou předmětem jednotlivých dodávek. Pro ...
Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky bot kotníčkových celoročních, bot kotníčkových zimních a bot kotníčkových zateplených na dobu 4 let.
Obuv poľná a služobná
Obuv poľnú zimnú, poľnú letnú a poľnú letnú béžovú,obuv športovú a športovú halovú, obuv členkovú zimnú a členkovú zimnú výberovú, obuv pilotnú, vložky do topánok poľných, krém na poľnú obuv, prípravok na odstránenie pachov o obuvi, mazáčik na obuv, kefu na leštenie obuvi, mierenkovú výrobu pre obuv poľnú, poľnú zimnú, poľnú letnú, poľnú letnú ...
Osobné ochranné prostriedky
Osobné ochranné prostriedky vrátane dopravy do miest určenia, t.j. sídiel oblastí verejného obstarávateľa v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Rozsah predmetu obstarávania: Ochranné odevy (označenie A), Bezpečnostná obuv (označenie B) a Ostatné pomôcky (označenie C) podľa jednotlivých typov a ...
GŘ OL - dodávky obuvi pro vězněné osoby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi pro vězněné osoby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Bezpečnostná ochranná obuv
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostnej ochrannej obuvi pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné ...
Pracovná a bezpečnostná obuv
Predmetom zákazky s názvom "Pracovná a bezpečnostná obuv" je dodávka tovaru - pracovnej a bezpečnostnej obuvi pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať ...
Dodávky obuvi pro cyklistické hlídky Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obuvi určené pro cyklistické hlídky (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.
Hledám dodavatele obuvi do komisního prodeje
Mám kamennou prodejnu 230 metrů čtverečních a hledám dodavatele obuvi do komisního prodeje na dlouho dobou spolupráci. Vybavení na obuv mám zajištěnou z bývalé obuvi. V současné době odebírám od 3 firem do komisního prodeje a to dětské licenční oblečení, peněženky, kabelky a bižuterii z jižní Ameriky . Byl bych moc rád pokud by měl někdo zájem. ...
Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2018 - 2020
Jedná se o 20 000 párů bot 15 nízkých a 20 000 párů bot 15 vysokých.
Poltopánky a pracovné topánky
Obuv, v rozdelení na dve samostatné časti: 1. Poltopánky a pracovné topánky 2. Prezuvky
Poptávám antibakteriální vložky do bot
Poptávám antibakteriální vložky do bot.
Boty kontníčkové 2012 a polobotky 2012
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky bot kotníčkových 2012 a polobotek 2012.
Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček (RD) v předem neurčitém množství na místo plnění dle aktuálních ...