Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov. Dodávateľ je povinný distribuovať potravinové balíčky v každom okrese Slovenskej republiky, pričom okresy Bratislava I - V sú ponímané ...
Trvanlivé potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú odbornú školu, pričom táto zákazka je rozdelená na 12 častí: 1. časť: Trvanlivé potraviny 2.časť: Mäso a mäsové výrobky 3.časť: Hydinové mäso 4. časť: Mlieko a mliečne výrobky 5. časť: Majonézové šaláty 6. časť: Chlieb a pekárenské výrobky 7. časť: Cukrárenské výrobky 8. časť: ...
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín v rozsahu CPV: 031-Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 151-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152- Spracované a konzervované ryby, 153-Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
Mrazené mäso a čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 031- Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na ...
Mäso, vnútornosti a ryby
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu kódov CPV 031 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 032 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 033 - Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Nemocnicu pre ...
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
DNS – Potraviny
Dodanie potravín v súlade s jednotlivými kategóriami, ktoré sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Trvanlivé potraviny - suchý tovar
múka, cukor, ryža, cestoviny, olej, konzervy a iný suchý tovar
Kompóty, džemy, strukoviny
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky kompótov, džemov a strukvín do CSS Park , prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Rôzne potravinárske výroky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky rôznych potravinárskych výrobkov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Rôzne potravinárske výroky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na rôzne potravinárske výrobky pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Dodávanie pekárenských výrobkov a potravín do ŠJ
Dodávanie pekárskych výrobkov a potravín do školskej jedálne na Račianskej ulici, v Bratislave.
Potraviny- suchý tovar - opakovaný postup verejného obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie potravín - suchý tovar pre potreby školskej jedálne pri Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách č. 1.1 a 1.2 súťažných podkladov.
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.