Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů
Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů. Prosím pouze spolehlivé nabídky, zboží s českým popiskem, nic po ani před expirací. Paměťový odběr. Domluva kdykoliv(ideálně volat nebo WhatsApp)-mam kontakty na moderní i tradiční trh.
Distribuce potravin, Ukrajina
Jsme ukrajinský výrobce „Технології смаків“ (Technologie chutí), který vyrábí sladké a slané produkty v segmentu nízkých středních cen. Jedná se o vícezrnné sladké a slané skupiny přesnídávek různých tvarů, vyrobené vytlačováním vlastní technologií a plněné s příchutěmi. V současné době hledáme nové partnery na zahraničním trhu. Takže ...
Poptávám výkup použitého oleje
Poptávám firmu, která vykupuje vyjeté oleje motorové a použité oleje z gastro provozu
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Rozpustná čokoládová zmes II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Základné potraviny
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok základných potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Sladík II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Stredisko Čachtice  naskladnenie ryže lúpanej
Nákup ryže lúpanej guľatozrnnej na dlhodobé uskladnenie, úroda minimálne 2022- stredisko Čachtice a Ľupča, predaj ryže lúpanej guľatozrnnej úroda 2019 - stredisko Ľupča Pri príprave zákazky nebol využitý §25 -trhové konzultácie Zákazka realizovaná v systéme IS EVO
DNS Potraviny pre FN Nitra
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov: Potraviny
Robi
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Cukor
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Tuky
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Múka, Cestoviny
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Naskladnenie cukor kryštálový - stredisko Kysuce
Nákup komodity cukor kryštálový na dlhodobé uskladnenie, úroda 2022 alebo 2023- stredisko Kysuce, predaj komodity cukor kryštálový úroda 2011- stredisko Ľupča
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Suchý tovar
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy.
Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...