Dodávanie potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša - Trvanlivé potraviny
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok trvanlivých potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto.
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných druhov potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je Nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky Časť 2. Čerstvé a mrazené ryby Časť 3. Chladené a mrazené hydinové a králičie mäso Časť 4. Hlbokozmrazené potraviny Časť 5. Mlieko a mliečne výrobky Časť 6. Čerstvé ...
Dynamický nákupní systém pro suroviny, obaly a OOPP FAPPZ VCZZP
Předmětem plnění je nákup surovin, obalů a osobních ochranných pracovních prostředků.
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: Ovocie a zelenina Chlieb a pečivo Mlieko a mliečne výrobky Mäso a mäsové výrobky Mrazené výrobky Trvanlivé potraviny Vajcia Uchádzač môže predložiť ...
DNS - Tuky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky olejů a tuků. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek podle bližší specifikace ...
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...
Trvanlivé potraviny
Trvanlivé potraviny - podrobný opis v súťažných podkladoch
Škrob bramborový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 750 tun nativního bramborového škrobu potravinářské jakosti (dále také „škrob“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění ...
21-081.4 Máslo - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení celkového množství 400 t stolního másla (dále i „máslo“), jeho ochraňování a obměna. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ...
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...
Mouka polohrubá volná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 200 tun pšeničné mouky polohrubé volně ložené (silo), (dále také „MPVL“) a její ochraňování. MPVL bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL, 2. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL.
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravinové pomoci
zajištění dodávek potravin partnerským organizacím doprava na určená místa plnění po celé ČR
Pšeničná mouka T405, Německo
Dobrý den, potřebuji nabídku na pšeničnou mouku typ 405. Celkové množství 1 250 000 kg. Prosím o zpětnou vazbu.
Škrob bramborový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 750 tun nativního bramborového škrobu potravinářské jakosti (dále také „škrob“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění ...
Nákup a dodávka potravín – nealko kaviareň
Predmetom zákazky je dodávka potravín nealko nápojov do kaviarne vrátane dodania a vyloženia tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Potraviny VaRC - 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
Mouka polohrubá volná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 200 tun pšeničné mouky polohrubé volně ložené (silo), (dále také „MPVL“) a její ochraňování. MPVL bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL, 2. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání určených druhů potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění zapojeným partnerským organizacím projektu, a to včetně dopravy na určená místa plnění za účelem zajištění potřeb cílových skupin projektu OP PMP „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.
Škrob bramborový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 750 tun nativního bramborového škrobu potravinářské jakosti (dále také „škrob“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění ...
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...
Potraviny a nápoje
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru slúžiaceho najmä na stravovanie zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru je orientačne určený kódmi spoločného slovníka obstarávania CPV a konkrétne zoznamom sortimentu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 časti B.3 týchto súťažných podkladov.
Mouka polohrubá volná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 200 tun pšeničné mouky polohrubé volně ložené (silo), (dále také „MPVL“) a její ochraňování. MPVL bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL, 2. část VZ: Dodávka a ochraňování 100 tun MPVL.
Mäso
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie mäsa, mäsových výrobkov, korenín, rastlinných olejov, mlieka a mliečnych výrobkov pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 A až E - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej ...