1.časť, Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Potraviny - rastlinné oleje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín rastlinných olejov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. ...
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Tuky a oleje
Predmetom zákazky je opakované dodávanie Všeobecných potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 24 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
Rôzne potravinárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka: - rôznych potravinárskych výrobkov - mrazených potravín - pekárskych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre všetky časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo
Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Hydina a ryby Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Logický celok č. 7 Mrazená ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne ...
Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu
Předmětem VZ je zajištění obměny zásob cukru krystalu, tj. dodávka 5 283,15 tun (+/- 0,1 %) cukru krystalu bílého (dále také „dodaný cukr“), který bude určen pro dlouhodobé skladování, s odběrem 5 283,15 tun (+/- 0,1 %) partie 2002 (547,9 tun), partie 2003 (3 235,25 tun) a partie 2004 (1 500 tun) cukru krystalu (dále také „odebraný cukr“) ze ...
Dodávky základního potravinářského sortimentu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu; blíže viz zadávací podmínky.
Bojové dávky potravin - nákup 2019
Předmětem VZ je dodávky 25 000 kusů bojových dávek potravin pro zabezpečení bezkplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a apři nasazení úkolových uskupení na kúzemí České republiky i mimo ně.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, dojčenská výživa, sterilizované ovocie a zelenina, mrazená hydina a ryby, zemiaky a vajcia, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť ...
Základné potraviny
Základné potraviny cestoviny, koreniny a dochucovadlá, polotovary, kompóty, džemy, cukrovinky, nápoje, múka, cukor, kakao
FN Motol – DNS na nákup potravin
Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá ...
Potravinové oleje, Polsko
Dobrý den, společnost z Polska prodává sójové, slunečnicové a řepkové technické oleje do 300 ppm. - Sójový olej 650 EUR / t - slunečnicový olej 660 EUR / t - řepkový olej 650 EUR / t
Múky
Predmetom zákazky je nákup múk a cestovín podrobne popísaný v súťažných podkladoch.
Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu
Předmětem VZ je zajištění obměny zásob cukru krystalu, tj. dodávka 2 325 tun (+/- 0,1 %) cukru krystalu bílého (dále také „dodaný cukr“), který bude určen pro dlouhodobé skladování, s odběrem 2 325 tun (+/- 0,1 %) partie 2003 cukru krystalu (dále také „odebraný cukr“) ze státních hmotných rezerv, tzn. že, se jedná o prodej 2 325 tun cukru krystalu ...
Základné potraviny
Základné potraviny cestoviny, koreniny a dochucovadlá, polotovary, kompóty, džemy, cukrovinky, nápoje, múka, cukor, kakao
Poptávám sterilizovanou čočku
Sháním sterilizovanou čočku.
Poptávám třtinový cukr
Poptávám - 10tun třtinový cukr, bílý.
Dodávky základního potravinářského sortimentu
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky.