Centralizované zadání nákupu potravin pro školní jídelny města Uherský Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin a potravinářských výrobků pro příspěvkové organizace města Uherský Brod (dále jen „zadavatel“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen rámcovými smlouvami, které tvoří přílohy č. 1 jednotlivých částí zadávací ...
Centralizované zadání nákupu potravin pro školní jídelny města Uherský Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin a potravinářských výrobků pro příspěvkové organizace města Uherský Brod (dále jen „zadavatel“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen rámcovými smlouvami, které tvoří přílohy č. 1 jednotlivých částí zadávací ...
Centralizované zadání nákupu potravin pro školní jídelny města Uherský Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin a potravinářských výrobků pro příspěvkové organizace města Uherský Brod (dále jen „zadavatel“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen rámcovými smlouvami, které tvoří přílohy č. 1 jednotlivých částí zadávací ...