Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Ovocie a zelenina
2.1Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na trinásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Jogurty 5. Bravčové mäso 6. Hovädzie mäso 7. Mäsové výrobky 8. Mrazené mäso 9. ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Bravčové mäso -čerstvé 5. Hydina čerstvé mäso 6. Hovädzie mäso čerstvé 7. Mäsové ...
Bravčové mäso a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je dodávka potravín Bravčové mäso a hovädzie mäso, mäsové výrobky, mrazená hydina, pečivo, chlieb, pekárenské výrobky, vajcia, zemiaky, koreňová zelenina, ovocie, rôzne potravinárske výrobky, hlboko zmrazené výrobky, mlieko pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Hydinové mäso -  časť 1.
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Mäsové výrobky Časť 3. Ovocie a zelenina Časť 4. Pekárenský tovar Časť 5. Rôzne potravinárske výrobky Časť 6. Vajcia Časť 7. Zemiaky
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne ...
Bravčové a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso Časť 3. Mäsové výrobky Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Mrazené výrobky Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia Časť 10. Zemiaky
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, dojčenská výživa, sterilizované ovocie a zelenina, mrazená hydina a ryby, zemiaky a vajcia, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť ...
Dodávky základního potravinářského sortimentu
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky.
Poptáváme velkoobchodního dodavatele vajec
Poptáváme velkoobchodního dodavatele vajec. Jsou k tomu nutná nějaká opatření? Například jsem slyšela, že musí být razítko na vajíčku? Se srdečným pozdravem Mannová
Poptávám dodavatele vajec
Poptávám dodavatele vajec. Odběr cca 360 ks týdně. Děkuji za nabídku.Turská Havířov
Poptávám dodávku sušených vajec
Poptávám: sušená vejce v potravinářské a krmné kvalitě. Množství: 20 tun měsíčně. Balení: pytle 15 - 25 kg Lokalita: celá EU Termín: dle dohody. Spolupráce dlouhodobá.
Poptáváme dodavatele sušených vajec
Poptávám:sušená vejce - kamionové odběry: - sušený bílek vysokošlehatelný 12 t/měsíčně, - sušený bílek standard, potravinářská kvalita, 5 t/měsíčně, - sušený bílek standard, krmná kvalita, 24 t/měsíčně, - sušená vaječná melanž, krmná kvalita, 24 t/měsíčně. Termín: dlouhodobá spolupráce
Přeprava zboží, Rumunsko
Jsme přepravní společnost s chladicím vozem a máme zájem o Váš náklad do Rumunska. Ema Bolos
FN Motol -  nákup potravin
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku potravin. Dílčí zakázky budou zadávány postupem podle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.
FN Motol -  nákup potravin
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku potravin. Dílčí zakázky budou zadávány postupem podle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.
Poptáváme sušený vaječný bílek pro krmné účely
Poptávám: sušený vaječný bílek (albumin) pro krmné účely. Množství: 1 paleta na zkoušku, dále 100 tun ročně Balení: pytle 10 - 50 kg Termín: dle dohody Spolupráce: dlouhodobá
FN Motol - dodávky potravin II.
Dodávky potravin pro stravování pacientů a zaměstnanců
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia - VO_03112014
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec podľa množstva a sortimentu uvedených v SP
Rôzne potraviny pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská
Predmetom zákazky je výber dodávateľa/ľov rôznych potravín pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Karpatská 8,9, 010 08 Žilina. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia, t.j. budú vrátane dopravy.
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
Predmetom zákazky je dodávka mrazených potravín a vajec pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.
FN Motol - dodávky potravin
Dodávky potravin pro stravování pacientů a zaměstnanců
Dodávka potravín pre UKF v Nitre
Dodávka potravín vrátane dopravy, vyloženia na miesta dodania a všetkých súvisiacich nákladov, na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre, v členení na časti: časť č.1: Mlieko a mliečne výrobky, časť č.2: Hrubý tovar a časť č.3: Vajcia. Rozsah je podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
FN Motol - dodávky potravin
Dodávky potravin pro stravování pacientů a zaměstnanců