Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Slepačie vajcia II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mrazená hydina a ryby, mrazené výrobky a vajcia
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša č. 139, 044 21 Šemša. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Mrazená hydina a ryby, mrazené výrobky a vajcia Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Časť č. 4: Mäso bravčové a ...
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Čerstvé vajcia
Vajcia slepačie
Mrazená zelenina a mrazené polotovary
Predmetom zákazky je nákup a dodanie potravín pre stravovacie prevádzky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a to mrazenej zeleniny a mrazených polotovarov, hlbokozmrazených/mrazených rýb a čerstvej tresky, hlbokozmrazenej/mrazenej hydiny a čerstvých slepačích vajec, ktorých druh a množstvá sú stanovené ako predpokladané počas 12 mesiacov. ...
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Vajcia
Vajcia čerstvé "L"
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Vajcia
Predmetom zákazky je dodanie potravín pod názvom "Potraviny 1 pre študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave" v zmysle požadovaného sortimentu , ktoré je bližšie uvedené v Prílohách č.3.1 až 3.24 súťažných podkladov .
Vajcia
Predmetom zákazky je dodanie potravín pod názvom "Potraviny 1 pre študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave" v zmysle požadovaného sortimentu , ktoré je bližšie uvedené v Prílohách č.3.1 až 3.24 súťažných podkladov .
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Vajcia
Dodávka vajec do školskej jedálne na obdodobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia, droždie
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 - Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste plnenia, vrátane ...
Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Čerstvé vajcia
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín pre materské školy v meste Prievidza. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Poptávám násadová vejce
Poptávám násadová vejce. Dobrý den, prodáváte násadová vejce brojlerů i v menším množství? A zasílate poštou či pres zásilkovnu?
Vajcia
Dodanie slepačích vajec
Potraviny - vajcia
Predmetom zákazky je dodanie potravín - vajec pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Potraviny - vajcia
Predmetom zákazky je dodanie potravín - vajec pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Hydina chladená, vajcia
Predmetom zákazky je dodávanie chladenej hydiny a vajec.