Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů
Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů. Prosím pouze spolehlivé nabídky, zboží s českým popiskem, nic po ani před expirací. Paměťový odběr. Domluva kdykoliv(ideálně volat nebo WhatsApp)-mam kontakty na moderní i tradiční trh.
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Základné potraviny
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok základných potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Ryža, strukoviny
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
DNS Potraviny pre FN Nitra
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov: Potraviny
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Múka, Cestoviny
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Suchý tovar
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy.
Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov. Dodávateľ je povinný distribuovať potravinové balíčky v každom okrese Slovenskej republiky, pričom okresy Bratislava I - V sú ponímané ...
Trvanlivé potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú odbornú školu, pričom táto zákazka je rozdelená na 12 častí: 1. časť: Trvanlivé potraviny 2.časť: Mäso a mäsové výrobky 3.časť: Hydinové mäso 4. časť: Mlieko a mliečne výrobky 5. časť: Majonézové šaláty 6. časť: Chlieb a pekárenské výrobky 7. časť: Cukrárenské výrobky 8. časť: ...
Strukoviny a orechy
dodávka potravín podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na základe rámcovej dohody.
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
Mrazené mäso a čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 031- Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na ...
Mäso, vnútornosti a ryby
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu kódov CPV 031 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 032 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 033 - Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Nemocnicu pre ...
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...