Potraviny - chlieb a pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazka je rozdelená na 8 častí.
Hydinové mäso
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Pekárenský tovar Časť 3. Zemiaky
Suché potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín suché potraviny, pekárenské výrobky, enterálna výživa, mrazená zelenina a ovocie, dojčenská výživa, ovocie a zelenina vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Chlieb a pečivo
Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Zelenina, ovocie a orechy, ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Ovocie a zelenina Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Zákusky Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky
Rôzne potravinárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka: - rôznych potravinárskych výrobkov - mrazených potravín - pekárskych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre všetky časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo
Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Hydina a ryby Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Logický celok č. 7 Mrazená ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Hydinové mäso -  časť 1.
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Mäsové výrobky Časť 3. Ovocie a zelenina Časť 4. Pekárenský tovar Časť 5. Rôzne potravinárske výrobky Časť 6. Vajcia Časť 7. Zemiaky
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne ...
Bravčové a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso Časť 3. Mäsové výrobky Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Mrazené výrobky Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia Časť 10. Zemiaky
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové produkty, bravčové a hovädzie mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia 4. ...
Pečivo a pekárenské výrobky
Pečvo a pekárenské výrobky Chlieb, rožok, pečivo, pekárenské výrobky
FN Motol – DNS na nákup potravin
Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
• Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Přesná specifikace jednotlivých položek těchto výrobků je uvedena v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Potravinový tovar a nápoje 2018
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru a nápojov slúžiaceho najmä pre účely stravovania zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru a nápojov je orientačne bližšie určený kódmi spoločného slovníka obstarávania (CPV) a konkrétne zoznamom sortimentu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 časti B.3 týchto súťažných podkladov.
Poptáváme dodavatele potravinářských výrobků
Poptáváme dodavatele potravinářských výrobků malovýrobců, farmářů pro prodej v rodinném obchodě v centru Prahy 1.
Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných potravin pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Poptávám strouhanku pro krmné účely
Poptávám strouhanku pro krmné účely. Množství: 2 tuny Termín: do 20.1.2018
Poptáváme svatební koláčky
Poptáváme svatební koláčky, cca 300 ks.
Pečivo a pekárenské výrobky
Pečvo a pekárenské výrobky Chlieb, rožok, pečivo, pekárenské výrobky