Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie ...
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Predmetom zákazky sú potraviny, ktoré sú rozdelené na časti Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny; Mrazené potraviny a výrobky; Mlieko a mliečne výrobky; Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky; Pekárenské výrobky; Ovocie, zelenina a zemiaky; Čerstvé slepačie vajcia, ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Mrazené výrobky, mrazené ryby, hydina
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do dvoch častí: Časť 1: Mrazené výrobky, mrazené ryby, hydina Časť 2: Pekárske výrobky
Chlieb a pečivo
Názov predmetu zákazky: Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický ...
Pekárske výrobky VIA LUX Barca - 2021
Predmetom zákazky je nákup pekárskych výrobkov, dovoz a vyloženie v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Pekárenské výrobky
Predmetom zákazky je zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako: chlieb, rožok, vianočka, bábovka, makovka, crossaint, ovocný pletenec, rohlík zebra, šiška, koláč, šatôčka, dia bábovka, dia vianočka, dia makovka, pagáč, cesnakový uzol, pletenka, ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských  a cukrářských výrobků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) - Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 - hlavní kuchyně (stravovací provoz).
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 8 častí. Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2. Hydina a ryby Časť 3. Konzervované výrobky , suché potraviny Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Vajcia Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárske a cukrárske výrobky Časť 8. Mrazené polotovary a hotové jedlá
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 samostatných častí. Časť 1 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Ovocie a zelenina Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 7 Zákusky Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na jednu časť, ...
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 ...
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa, resp. dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, a to konkrétne jedálne materských škôl Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti A.2 súťažných podkladov a časti B.2 súťažných podkladov.
Chlieb a pekárenské výrobky
Predmetom tejto zákazky je dodávanie potravín.
Pečivo 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pečiva (dále jen „zboží“) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
DNS pro dodávky potravin a nápojů
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin a nápojů pro Fakultní nemocnici Bulovka, a to v souladu se zadávací dokumentací.
Poptávám pravidelný závoz  rohlíku
Poptávám pravidelný závoz rohlíku větší velikosti, děkuji.
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Mlieko a mliečne výrobky Časť 3.Mrazené výrobky, mrazené ryby a hydina Časť 4.Pekárske výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Rôzne potravinárske výrobky Časť 7. Zákusky
Poptávám bezlepkové pečivo a zákusky
Poptávám bezlepkové pečivo a zákusky. Mám obchod s pečivem v Bučovicích. Děkuji Kleinová
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka pekárskych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 ...
Chlieb, pečivo a cukrárenské výrobky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky ...
Dodávky základního potravinářského sortimentu
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka základního potravinářského sortimentu pro kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). • Množství předmětu plnění uvedené v příloze č.6 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. Aktuálních ...
Dodávky základního potravinářského sortimentu
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka základního potravinářského sortimentu pro kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). • Množství předmětu plnění uvedené v příloze č.6 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. Aktuálních ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb a bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků.