Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a ...
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky.
Ovocie a zelenina
2.1Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na trinásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Jogurty 5. Bravčové mäso 6. Hovädzie mäso 7. Mäsové výrobky 8. Mrazené mäso 9. ...
Mrazená hydina, ryby a zelenina
Zákazka časť č. 1.: Mrazená hydina, ryby a zelenina Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako: kurence, kuracie rezne, kurací steak, kuracie stehná, kuracia polievková zmes, kuracie pečienky, kuracie obaľované kúsky, sliepka, morčacie prsia, kačacia pečeň, kačacie stehná, kačacie prsia, morčacia šunka, pangasius filety, filé z treskových ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Bravčové mäso -čerstvé 5. Hydina čerstvé mäso 6. Hovädzie mäso čerstvé 7. Mäsové ...
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými ...
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Predmetom tejto zákazky je dodávanie potravín - Pekárskeho tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov.
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Dodávka jednotlivých druhov potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Pekársky tovar
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru a zákuskov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch častí: Časť 1 Pekársky tovar Časť 2 Zákusky
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 ...
1.časť, Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Pekárske výrobky
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a ...
Potraviny - chlieb a pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka čerstvých potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí.
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Ovocie a zelenina Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 7 Bezlepkové potraviny
Bravčové mäso a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je dodávka potravín Bravčové mäso a hovädzie mäso, mäsové výrobky, mrazená hydina, pečivo, chlieb, pekárenské výrobky, vajcia, zemiaky, koreňová zelenina, ovocie, rôzne potravinárske výrobky, hlboko zmrazené výrobky, mlieko pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej ...
Potraviny - chlieb a pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazka je rozdelená na 8 častí.
Hydinové mäso
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Pekárenský tovar Časť 3. Zemiaky
Suché potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín suché potraviny, pekárenské výrobky, enterálna výživa, mrazená zelenina a ovocie, dojčenská výživa, ovocie a zelenina vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Chlieb a pečivo
Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Zelenina, ovocie a orechy, ...