Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Sterilizovaná zelenina a ovocie II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Poptávám brambory konzumní
Brambory na konzumaci, s dovozem.
Mrazená zelenina
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Dodávka zeleniny, ovocia
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia do kuchyne na Mestskom úrade
Ovocie a zelenina
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať ovocie a zeleninu pre stravovacie zariadenie DONsP Dolný Kubín od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Čerstvá zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v ...
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zemiaky, ovocie, zelenina súvisiace produkty
Dodávky ovocia, zeleniny, zemiakov a súvisiacich produktov
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Strukoviny a orechy
dodávka potravín podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na základe rámcovej dohody.
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín v rozsahu CPV: 031-Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 151-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152- Spracované a konzervované ryby, 153-Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
Mrazené mäso a čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 031- Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na ...
Mäso, vnútornosti a ryby
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu kódov CPV 031 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 032 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 033 - Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Nemocnicu pre ...
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Čerstvé potraviny - Ovocie a zelenina
čerstvé ovocie a zelenina
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka