Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů
Poptávám dodavatele levných potravin a nápojů. Prosím pouze spolehlivé nabídky, zboží s českým popiskem, nic po ani před expirací. Paměťový odběr. Domluva kdykoliv(ideálně volat nebo WhatsApp)-mam kontakty na moderní i tradiční trh.
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Základné potraviny
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok základných potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Nápoje
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Minerálky, sladené nápoje
Dodanie rôznych druhov minerálnych vôd, džúsov a sirupov.
Opakovaná výzva - Ovocné šťavy, čaj, cereálie
Predmetom zákazky je dodanie potravín - Ovocné šťavy, čaj, cereálie pre Školskú jedáleň pri Materskej škole, Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
Dodanie minerálnej pramenitej vody
Predmetom zákazky je dodanie pitnej minerálnej vody a prenájom dávkovačov pramenitej vody.
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
Mrazené mäso a čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 031- Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na ...
Mäso, vnútornosti a ryby
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu kódov CPV 031 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 032 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 033 - Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Nemocnicu pre ...
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Dynamický nákupný systém na dodávky potravín, nápojov a príbuzných produktov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov vrátane ich doručenia na určené miesta dodania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného dynamického nákupného ...
Dodanie balenej vody do vybraných vlakov ZSSK
Doručovanie balenej vody ku vlakom kategórie InterCity, rýchlik, expresný vlak podľa požiadaviek Obstarávateľa s ohľadom na platný grafikon vlakovej dopravy a do vybraných skladov Obstarávateľa v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín na rok 2023, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravinové pomoci
zajištění dodávek potravin partnerským organizacím doprava na určená místa plnění po celé ČR
Nákup a dodávka potravín – nealko kaviareň
Predmetom zákazky je dodávka potravín nealko nápojov do kaviarne vrátane dodania a vyloženia tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Potraviny VaRC - 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
Potraviny a nápoje
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru slúžiaceho najmä na stravovanie zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru je orientačne určený kódmi spoločného slovníka obstarávania CPV a konkrétne zoznamom sortimentu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 časti B.3 týchto súťažných podkladov.
Dodávky prodejního sortimentu služby ČD minibar
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky prodejního sortimentu (balené nápoje, cukrovinky, suroviny pro přípravu teplých nápojů, spotřební materiál jako jsou kelímky a víčka) pro následný prodej na vlacích v rámci produktu ČD Minibar zajišťovaný ve vlacích osobní dopravy. Prodej je zajišťován v režii Českých drah, a s.
Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na potraviny, nápoje a tabákové výrobky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po ...
Základné, mrazené a trvanlivé potraviny, nápoje
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.