Dynamický nákupný systém na dodávky potravín, nápojov a príbuzných produktov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov vrátane ich doručenia na určené miesta dodania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného dynamického nákupného ...
Dodanie balenej vody do vybraných vlakov ZSSK
Doručovanie balenej vody ku vlakom kategórie InterCity, rýchlik, expresný vlak podľa požiadaviek Obstarávateľa s ohľadom na platný grafikon vlakovej dopravy a do vybraných skladov Obstarávateľa v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín na rok 2023, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravinové pomoci
zajištění dodávek potravin partnerským organizacím doprava na určená místa plnění po celé ČR
Nákup a dodávka potravín – nealko kaviareň
Predmetom zákazky je dodávka potravín nealko nápojov do kaviarne vrátane dodania a vyloženia tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Potraviny VaRC - 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
Potraviny a nápoje
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru slúžiaceho najmä na stravovanie zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru je orientačne určený kódmi spoločného slovníka obstarávania CPV a konkrétne zoznamom sortimentu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 časti B.3 týchto súťažných podkladov.
Dodávky prodejního sortimentu služby ČD minibar
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky prodejního sortimentu (balené nápoje, cukrovinky, suroviny pro přípravu teplých nápojů, spotřební materiál jako jsou kelímky a víčka) pro následný prodej na vlacích v rámci produktu ČD Minibar zajišťovaný ve vlacích osobní dopravy. Prodej je zajišťován v režii Českých drah, a s.
Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na potraviny, nápoje a tabákové výrobky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po ...
Základné, mrazené a trvanlivé potraviny, nápoje
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
DNS pro dodávky potravin a nápojů
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin a nápojů pro Fakultní nemocnici Bulovka, a to v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Chlieb, pečivo a cukrárenské výrobky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky ...
Hledáme dodavatele nealkoholických nápojů na hokejové turnaje
Hledám firmu,která by spolupracovala a dodávala nealkoholické vody na hokejové turnaje mládeže do 16 let. Jsme tým rodičů,kteří spolupracují s hokejovou reprezentací mládeže po celé české republice a dobrovolně jim organizujeme hokejové turnaje. Rádi bychom oslovili firmu,která by nám pomáhala. Vaší firmu bychom zveřejnili na každém hokejovem ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom obstarávania je dodanie potravín. (1. časť Mlieko a mliečne výrobky, 2. časť Mäso a mäsové výrobky, 3 časť Hrubý a sterilizovaný tovar, 4 časť Mrazené výrobky a šaláty. 5 časť Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky, 6 časť Chlieb, pekárenské výrobky a zákusky, 7 časť Vajcia) - dodanie mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, ...
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými ...
1.časť, Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Nealkoholické nápoje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín nápojov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. Množstvá jednotlivých ...
Nealkoholické nápoje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín - nápojov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Množstvá ...
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Dodávky základního potravinářského sortimentu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu; blíže viz zadávací podmínky.
Bojové dávky potravin - nákup 2019
Předmětem VZ je dodávky 25 000 kusů bojových dávek potravin pro zabezpečení bezkplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a apři nasazení úkolových uskupení na kúzemí České republiky i mimo ně.