Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodanie mlieka a mliečnych výrobkov, vajec pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu ...
Mlieko, mliečne výrobky a lahôdky pre organizácie v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK -
Predmetom zákazky je výber dodávateľa (ďalej dodávateľ alebo predávajúci) resp. dodávateľov mlieka, mliečnych výrobkov a lahôdok pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu ...
Mrazená hydina, ryby a zelenina
Predmetom zákazky je zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce. Predmet zákazky pozostáva z šiestich logických celkov (časti): Časť č. 1: Mrazená hydina, ryby a zelenina, Časť č. 2: Suché potraviny, Časť č. 3: ...
Sýry tavené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 150 tun sýrů tavených (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 3. část VZ: Dodání a ochraňování 50 ...
Mlékárenské produkty, Polsko
Dobré ráno Zastupuji Bestmilk z Polska, jsme obchodní společnost v mlékárenském sektoru. Neustále prodáváme suroviny pro mlékárnu, např. smetanu, syrové a odstředěné mléko, tekuté koncentráty, prášky, máslo v blocích, tvrdý sýr atd. Neustále rostoucí potřeby našich zákazníků nás také nutí rozšiřovat naši nabídku a hledat nové ...
Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je Nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky Časť 2. Čerstvé a mrazené ryby Časť 3. Chladené a mrazené hydinové a králičie mäso Časť 4. Hlbokozmrazené potraviny Časť 5. Mlieko a mliečne výrobky Časť 6. Čerstvé ...
Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: Ovocie a zelenina Chlieb a pečivo Mlieko a mliečne výrobky Mäso a mäsové výrobky Mrazené výrobky Trvanlivé potraviny Vajcia Uchádzač môže predložiť ...
Sýry tavené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 150 tun sýrů tavených (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 3. část VZ: Dodání a ochraňování 50 ...
Hydina, ryby, pripravované jedlá a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie ARCUS Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby, pripravované jedlá a mrazené výrobky Časť č. 2: Spracované a konzervované ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové šťavy Časť č. 3: Mlieko a mliečne ...
Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 1.200 tun sušeného plnotučného mléka (dále také „SPM“) a jeho ochraňování. SPM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 8 samostatných částí, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného plnotučného mléka. 2. část VZ: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného plnotučného ...
Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 1.350 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 9 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 2: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného ...
Sýry přírodní - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 100 t sýrů přírodních (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajištuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků ...
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Neoddeliteľnou súčasťou ...
Mrazená hydina
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mrazená hydina, vajcia, zemiaky, koreňová zelenina, ovocie, rôzne potravinárske výrobky, Mrazené potraviny, mlieko pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný,v I. akostnej ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov rozdelený do siedmich častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Mlieko a mliečne výrobky Časť 3.Mrazené výrobky, mrazené ryby a hydina Časť 4.Pekárske výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Rôzne potravinárske výrobky Časť 7. ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom obstarávania je dodanie je dodanie potravín do CSS - SLOVEN Slavnica - kuchyňa; 1. časť Mlieko a mliečne výrobky; 2. časť Hrubý a sterilizovaný tovar; 3 časť Mrazené výrobky a šaláty; 4 časť Vajcia. Kvalita potravín musí zodpovedať príslušnej legislatíve, tovar musí byť zdravotne a hygienický nezávadný v I akostnej triede. Predmet ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na sedem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Sýry tavené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 150 tun sýrů tavených (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 3. část VZ: Dodání a ochraňování 50 ...
21-081.4 Máslo - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení celkového množství 400 t stolního másla (dále i „máslo“), jeho ochraňování a obměna. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ...
Sýry tavené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 150 tun sýrů tavených (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 3. část VZ: Dodání a ochraňování 50 ...
Stolní máslo - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení celkového množství 400 t stolního másla (dále i „máslo“), jeho ochraňování a obměna. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ...
Dodávky v rámci školního projektu Mléko do škol - doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mléčných produktů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Mléko do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se nezavazuje odebrat určité minimální množství ...
Potraviny VaRC - 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.