Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre domov dôchodcov rozdelený do 9 samostatných častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina a ryby Časť 3.Konzervované ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Mrazené výrobky Časť 6.Ovocie a zelenina Časť 7.Pekárenský tovar Časť 8.Rôzne ...
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne ...
Bravčové, hovädzie mäso a divina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do stravovacích zariadení Študentských domovov a jedálni v Košiciach a Prešove
Bravčové a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso Časť 3. Mäsové výrobky Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Mrazené výrobky Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia Časť 10. Zemiaky
Mäso, mäsové výrobky a hydina
Predmetom zákazky je dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, dojčenská výživa, sterilizované ovocie a zelenina, mrazená hydina a ryby, zemiaky a vajcia, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť ...
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové produkty, bravčové a hovädzie mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia 4. ...
18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je a) dodávka - pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik typu vepřový krém (dále také „paštik“), b) ochraňování paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 ...
Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, v rozsahu: Bravčové stehno BK 10 500 kg Bravčové karé BK 1 800 kg Bravčová krkovička SK 600 kg Bravčová krkovička BK 400 kg Bravčový bôčik BK 300 kg Bravčové kosti 1 500 kg Hovädzie zadné BK 1 700 kg Kabanos 100 kg Oravská slanina 250 kg Liptovská saláma 750 kg Klobása 100 kg Bratislavské párky 1 500 ...
Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá ...
Hledám dodavatele mražených ryb
Pro novou prodejnu mražených ryb v Hranicích na Moravě hledám dodavatele s pravidelným zásobováním. Děkuji Macháček
Dodávky základního potravinářského sortimentu
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky.
Mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov a salám.
Čerstvé mäso a výrobky z mäsa
Dodávka hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, sušeného mäsa, nasoleného mäsa, údeného alebo koreneného mäsa a výrobkov z mäsa.
17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 100 tun masových konzerv (dále HR masových konzerv) jejich ochraňování a obměna.
Mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (klobása, párky, jaternice, saláma, šunka, bravčová masť)a s tým súvisiacich služieb. Podborný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup a dodanie potravín -ovocie, zelenina, mäso a nápoje
Predmetom zákazky je dodanie potravín: v časti I. čerstvého ovocia a zeleniny, baleného ovocia a zeleniny v časti II. : voľného čerstvého a nebaleného hovädzieho a bravčového mäsa, diviny, mäsových výrobkov ako sú klobásy, párky, salámy, šunka, slanina, jaternice a škvarky, v časti III. Nápoje s kolovou, pomarančovou, citrónovou, ovocnou ...
Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných potravin pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Čerstvé, chladené mäso bravčové, hovädzie, divina
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, divina Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Mrazene mäso - II
Predmetom tejto zákazky je hĺbkovo mrazené mäso bravčové, hovädzie, jelenie, hydina a ďalšie produkty/tovary uvedené v predmetných súťažných podkladoch. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch
Mrazené mäso - I.
Hĺbkovo mrazené mäso bravčové, hovädzie, teľacie, jelenie, hydina, mäso z diviaka, vedľajšie jatočné produkty a ďalšie produkty/tovary podľa predmetných súťažných podkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
Mäso a mäsové výrobky 2018
Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie mäsa a mäsových výrobkov z hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, hydiny, diviny a pod a vajec. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Čerstvé, chladené hydinové mäso
Čerstvé, chladené hydinové mäso . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad
Predmetom zákazky je dodávka hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky- región stredozápad. Predmet zákazky musí spĺňať Potravinový kódex Slovenskej republiky.
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, divina
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, divina Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.