Rôzne potravinárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka: - rôznych potravinárskych výrobkov - mäsa, mäsových výrobkov a hydiny - čerstvého ovocia a zeleniny vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre všetky tri časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Ryby
Predmetom zákazky je dodávka potravín podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch pre potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzky verejného obstarávateľa počas roka 2023.
Mäso a mäsové výrobky
Základné potraviny pre ,,NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Logický celok č. 1 Mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Pekárenské výrobky Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Ovocie a zelenina Logický celok č. 5 Mrazené potraviny a šaláty Logický celok č. 6 Potraviny Logický celok č. 7 Hydina a ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzky verejného obstarávateľa počas roka 2023.
Logický celok č. 1  Mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Logický celok č. 1 Mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pekárenské výrobky Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Ovocie a zelenina Logický celok č. 5 Mrazená zelenina a mrazené výrobky Logický celok č. 6 Potraviny ...
Mäso a mäsové výrobky
Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM Zariadenie sociálnych služieb Nitra Logický celok č. 1 Mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Pekárenské a cukrárenské výrobky Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Čerstvé ovocie a zelenina Logický celok č. 5 Mrazené potraviny, ryby a výrobky z rýb, Logický ...
Mäso a mäsové výrobky - TT
Nákup základných potravín, mrazených a mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny, pekárenských a cukrárenských výrobkov vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 8 častí. Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2. Hydina a ryby Časť 3. Konzervované výrobky , suché potraviny Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Vajcia Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárske a cukrárske výrobky Časť 8. Mrazené polotovary a hotové jedlá
Paštika - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných ...
Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zajištění dodávek krmiva pro Zoologickou zahradu - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění dodávek krmiva pro Zoo Liberec, příspěvková organizace. Předmět veřejné se skládá z následujících živočišných krmiv: - mražené mořské ryby a mražené sladkovodní ryby - biologické krmivo mražené: potkan, křepelka, 1.denní kuře
Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je Nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky Časť 2. Čerstvé a mrazené ryby Časť 3. Chladené a mrazené hydinové a králičie mäso Časť 4. Hlbokozmrazené potraviny Časť 5. Mlieko a mliečne výrobky Časť 6. Čerstvé ...
Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Paštika - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: Ovocie a zelenina Chlieb a pečivo Mlieko a mliečne výrobky Mäso a mäsové výrobky Mrazené výrobky Trvanlivé potraviny Vajcia Uchádzač môže predložiť ...
Hydina, ryby, pripravované jedlá a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie ARCUS Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby, pripravované jedlá a mrazené výrobky Časť č. 2: Spracované a konzervované ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové šťavy Časť č. 3: Mlieko a mliečne ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre účely zabezpečenia chodu prevádzky stravovania na pracovisku Univerzitnej nemocnice - Nemocnica svätého Michala, a. s. v Košiciach ( ďalej aj ako UN NsM, a. s.), zabezpečenia stravy pre pacientov a zamestnancov UN NsM, a. s. na pracovisku v Košiciach, zabezpečenie stravy pre pacientov Východoslovenského ...
DNS -  Maso hovězí a vepřové
dodávky hovězího a vepřového masa na základě dílčích veřejných zakázek.
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a ...
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Neoddeliteľnou súčasťou ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mäso a mäsové výrobky, ako: bravčové plece, bravčové stehno, bravčové karé, bravčová krkovička, bravčový bôčik, bravčové kosti, bravčová pečeň, hovädzie zadné, hovädzie predné, bravčové koleno, bravčová masť, bravčová klobása, párky, špekáčiky, salámy rôzne druhy, šunka rôzne druhy, debrecínska pečienka, ...