Poptávám zvěřinu
Poptávám 2 kg jeleního nebo srnčího masa na guláš.
Paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále také „paštik“) b) ochraňování 100 tun paštik. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: ...
Masové konzervy - pořízení, ochraňování a obměna
Předmětem VZ je: a) pořízení 120 tun masových konzerv vepřového ve vlastní šťávě (dále také „masových konzerv“) b) ochraňování 120 tun masových konzerv. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv; Část 2: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv. Podmínky dodávky a ochraňování ...
Potraviny - mrazená a chladená hydina
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín - mrazenej a chladenej hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. ...
1.časť, Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Dodávky mraženého zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
Paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného – paštik (dále také „paštik“) b) ochraňování 100 tun paštik. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup hovädzieho a bravčového mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Poptávám vepřové maso
Poptávám ke koupi vepřovou půlku. Liberecký kraj.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Ovocie a zelenina Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 7 Bezlepkové potraviny
Bravčové mäso a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je dodávka potravín Bravčové mäso a hovädzie mäso, mäsové výrobky, mrazená hydina, pečivo, chlieb, pekárenské výrobky, vajcia, zemiaky, koreňová zelenina, ovocie, rôzne potravinárske výrobky, hlboko zmrazené výrobky, mlieko pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej ...
Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený do 8 samostatných častí, ktoré sa samostatne vyhodnocujú. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hydinové mäso
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Pekárenský tovar Časť 3. Zemiaky
Dodávka masa pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) s více účastníky zadávacího řízení (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona) na dodávku masa na 24 měsíců.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Ovocie a zelenina Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Zákusky Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky
Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo
Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Hydina a ryby Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Logický celok č. 7 Mrazená ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Mäso, mäsové výrobky a hydina
Predmetom zákazky je dodávka: - mäsa, mäsových výrobkov a hydiny - čerstvé ovocie a zelenina vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Hydinové mäso -  časť 1.
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Mäsové výrobky Časť 3. Ovocie a zelenina Časť 4. Pekárenský tovar Časť 5. Rôzne potravinárske výrobky Časť 6. Vajcia Časť 7. Zemiaky
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre domov dôchodcov rozdelený do 9 samostatných častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina a ryby Časť 3.Konzervované ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Mrazené výrobky Časť 6.Ovocie a zelenina Časť 7.Pekárenský tovar Časť 8.Rôzne ...
Chlieb a pečivo
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne ...
Bravčové, hovädzie mäso a divina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do stravovacích zariadení Študentských domovov a jedálni v Košiciach a Prešove
Bravčové a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso Časť 3. Mäsové výrobky Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Mrazené výrobky Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia Časť 10. Zemiaky
Mäso, mäsové výrobky a hydina
Predmetom zákazky je dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.