Hydina, ryby a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Neoddeliteľnou súčasťou ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mäso a mäsové výrobky, ako: bravčové plece, bravčové stehno, bravčové karé, bravčová krkovička, bravčový bôčik, bravčové kosti, bravčová pečeň, hovädzie zadné, hovädzie predné, bravčové koleno, bravčová masť, bravčová klobása, párky, špekáčiky, salámy rôzne druhy, šunka rôzne druhy, debrecínska pečienka, ...
Mrazená hydina
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mrazená hydina, vajcia, zemiaky, koreňová zelenina, ovocie, rôzne potravinárske výrobky, Mrazené potraviny, mlieko pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný,v I. akostnej ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov rozdelený do siedmich častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Mlieko a mliečne výrobky Časť 3.Mrazené výrobky, mrazené ryby a hydina Časť 4.Pekárske výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Rôzne potravinárske výrobky Časť 7. ...
Časť 1 Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín mäsa a mäsových výrobkov, nealkoholických a alkoholických nápojov a koloniálneho tovaru v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa dodanie ...
Paštika - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných ...
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Nákup ošípaných
Predmetom obstarávanie je dodanie tovaru - ošípaných pre Otvorené oddelenie Sabová (ďalej len OOD Sabová) - organizačná súčasť Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej len ÚVTOS Želiezovce) vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste plnenia.
Mrazené výrobky a chladené zemiaky
Nákup potravín pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí: 1. Mrazené výrobky a chladené zemiaky. 2. Hydina. 3. Ryby. 4. Zelenina. 5. Koreniny.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na sedem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a ...
Poptávám syrové hřbetní sádlo
Poptávám syrové hřbetní sádlo na vyškvaření
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Čerstvé mäso a výrobky z mäsa
Hovädzie mäso, bravčové mäso, sušené mäso, nasolené, údené alebo korenené mäso
Potraviny VaRC - 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Potraviny a nápoje
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru slúžiaceho najmä na stravovanie zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru je orientačne určený kódmi spoločného slovníka obstarávania CPV a konkrétne zoznamom sortimentu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 časti B.3 týchto súťažných podkladov.
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre účely zabezpečenia chodu prevádzky stravovania na pracovisku Univerzitnej nemocnice - Nemocnica svätého Michala, a. s. v Košiciach ( ďalej aj ako UN NsM, a. s.), zabezpečenia stravy pre pacientov a zamestnancov UN NsM, a. s. na pracovisku v Košiciach, zabezpečenie stravy pre pacientov Východoslovenského ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého chladeného bravčového a hovädzieho mäsa, výrobkov z mäsa a mrazenej a chladenej hydiny, s určením pre prípravu jedál a pokrmov, na priame použitie a na tepelné spracovanie, s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných ...
Maso zmrazené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 400 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...
Mäso
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie mäsa, mäsových výrobkov, korenín, rastlinných olejov, mlieka a mliečnych výrobkov pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 A až E - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej ...
Chladená  hydina pre HNsP Trstená
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš a Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 9, 010 08 Žilina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Poptávám zvěřinu
Poptávám asi 8 kg zvěřiny na guláš, na oslavu narozenin. Je možné u vás maso objednat? Chtěla bych prase nebo srnku. Předem děkuji za informaci a přeji pěkný den. Jana Ambrozek
FN Motol - Dynamický nákupní systém na dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacientů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacientů ve FN v Motole.