Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Práškové zmesi
Dodávka práškových zmesí a instantných čajov podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na základe rámcovej dohody
Káva
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Opakovaná výzva - Ovocné šťavy, čaj, cereálie
Predmetom zákazky je dodanie potravín - Ovocné šťavy, čaj, cereálie pre Školskú jedáleň pri Materskej škole, Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
Káva/čaj a príbuzné produkty
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy.
31/2023 Čerstvo pražená káva v balení po 200g s potlačou
Čerstvo pražená káva v balení po 200g, tmavé praženie. Obal potlačený po spodnom obvode logami UKF, FF UKF, 30. výročie FF UKF a Erasmus + (spolu 4 grafické motívy max. 3 farby) v množstve 30 kusov.
24/2023 Čerstvo pražená káva v balení po 200g s potlačou
Čerstvo pražená káva v balení po 200g, tmavé praženie. Obal potlačený po spodnom obvode logami (spolu 4 grafické motívy max. 3 farby) v množstve 30 kusov.
Potraviny- káva, čaj a príbuzné produkty
Predmetom zákazky je dodanie potravín - káva, čaj a príbuzné produkty pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Potraviny- káva, čaj a príbuzné produkty
Predmetom zákazky je dodanie potravín - káva, čaj a príbuzné produkty pre potreby školskej jedálne pri Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach
Hledám dodavatele pražené kávy
Hledám dodavatele pražené kávy pro prodej na eshopu pod privátní značkou.
Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Léčebný pitný režim pro pacienty v lokalitách ONN a.s. včetně výpůjčky přístrojů
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nálevových čajů a instantních čajových, kávovinových a nápojů a dalších položek pro hospitalizované pacienty, dále jen „nápoje pro pacienty“, po dobu 6 let od účinnosti Rámcové kupní smlouvy.
Trvanlivé potraviny
Trvanlivé potraviny
Dodávky prodejního sortimentu služby ČD minibar
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky prodejního sortimentu (balené nápoje, cukrovinky, suroviny pro přípravu teplých nápojů, spotřební materiál jako jsou kelímky a víčka) pro následný prodej na vlacích v rámci produktu ČD Minibar zajišťovaný ve vlacích osobní dopravy. Prodej je zajišťován v režii Českých drah, a s.
Základné, mrazené a trvanlivé potraviny, nápoje
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
DNS pro dodávky potravin a nápojů
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin a nápojů pro Fakultní nemocnici Bulovka, a to v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka výrobníků horké vody
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka výrobníků horké vody pro kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Dynamický nákupní systém pro dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin, nápojů a produktů živočišné výroby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Nápoje pro pacienty
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nálevových čajů a instantních čajových, kávovinových a proteinových směsí pro přípravu nápojů a zpracovaného ovoce pro hospitalizované pacienty po dobu 4 let od účinnosti Kupní smlouvy na průběžné dodávky. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň bezplatná zápůjčka 80 ks výrobníků ...
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky
Predmetom zákazky je dodanie potravín 2 - mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovanie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka výrobníků horké vody
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka výrobníků horké vody pro kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
2.1 Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o., pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko ...
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými ...
Cukrovinky, káva, čaj
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky