Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Zajištění celodenní stravy pro hospitalizované pacienty
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Komplety konzervové PODAP typ 1 - 5
Špeciálne potravinové kombinované dávky a konzervové komplety.
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho: -študentov, -zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa. Podrobne opísané v súťažných podkladoch.
Bojové dávky potravin - nákup - pro rok 2020 II
Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
Mrazená hydina, ryby a zelenina
Zákazka časť č. 1.: Mrazená hydina, ryby a zelenina Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako: kurence, kuracie rezne, kurací steak, kuracie stehná, kuracia polievková zmes, kuracie pečienky, kuracie obaľované kúsky, sliepka, morčacie prsia, kačacia pečeň, kačacie stehná, kačacie prsia, morčacia šunka, pangasius filety, filé z treskových ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek.
Pronájem a provozování školní jídelny
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců v prostorách zadavatele, a to formou provozu jídelny s nabídkou poledního menu. Jídelna včetně zařízení a vybavení se nachází v areálu zadavatele na adrese Pošepného náměstí 2022, Praha a bude předmětem smlouvy o podnájmu uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. ...
Stravování v AČR v letech 2020-2024 u VZ 5512 Brno
Zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VZ 5512 Brno.
Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál a prenájom materiálno - technického vybavenia.
Stravování v AČR v letech 2020-2024 u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4428 Přáslavice
Zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4423 Přáslavice.
Zajištění stravování ELE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov FNsP Prešov J. A. Reimana Prešov v pracovných dňoch, pozostávajúce z prípravy, dovozu a výdaja stravných jednotiek vo výdajných miestach verejného obstarávateľa, ako aj odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Predpokladané denné množstvo stravnej jednotky je 800 ks. Podrobné ...
Masové konzervy - pořízení, ochraňování a obměna
Předmětem VZ je: a) pořízení 120 tun masových konzerv vepřového ve vlastní šťávě (dále také „masových konzerv“) b) ochraňování 120 tun masových konzerv. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv; Část 2: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv. Podmínky dodávky a ochraňování ...
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ Hořovice a 2. ZŠ Hořovice zřízených zadavatelem a stravování studentů a zaměstnanců GVH Hořovice jako školní jídelny ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „VOŠS“).
Zajištění stravovacích služeb pro Úrazovou nemocnici v Brně
Předmětem veřejné zakázky je komplexní výroba, dodávka a distribuce stravy pro zadavatele. Vybraný dodavatel se zaváže vyrábět a dodávat stravu včetně nápojů pro zaměstnance a pacienty zadavatele a distribuovat ji v areálu Úrazové nemocnice v Brně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v obchodních podmínkách, které jsou přílohou zadávací ...
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj
Predmetom zákazky zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: 1)Poskytovanie stravovania pre zamestnancov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), 2)Poskytovanie stravovania pre pacientov ...
Zajištění stravování EPR, ETU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Suché potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín suché potraviny, pekárenské výrobky, enterálna výživa, mrazená zelenina a ovocie, dojčenská výživa, ovocie a zelenina vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Zajištění stravování EDE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava
Predmetom zákazky je: - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov zodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým ...
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Dodávka stravy pro DZP Zborovice
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění stravy pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, s místem plnění Hlavní 1, 768 32 Zborovice, zahrnující: -přípravu stravy -přepravu stravy v termonádobách dodavatele, splňující příslušné hygienické předpisy. Termonádoby musí být označené dle oddělení a počet termonádob musí ...
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.