Stravování VZP a o.z. VÚ 1841 Rakovník 2022-2025
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 37900/2021-551200.
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zajištění stravování pro hosty LD Luna, Františkovy Lázně na roky 2021 až 2025
Předmětem této veřejné zakázky na služby je závazek dodavatele zajištovat pro zadavatele ve svém restauračním zařízení celodenní stravování (plnou penzi) pro hosty ubytované v lázeňských domech Luna ve Františkových Lázních. Celodenní stravování lázeňských hostů bude zajištováno na základě upřesňujících podmínek stanovených v jednotlivých ...
Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne
Predmetom zákazky je primárne zabezpečenie stravovania študentov denného štúdia VŠ, ako aj iných pridružených osôb formou ekonomického prenájmu plne zariadenej jedálne, kuchyne, kancelárií apridruženého zázemia a zabezpečenie mesačného zúčtovania príspevku na stravovanie na jedlá vydané denným študentom za podmienok určených v zmluve o poskytnutí ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
20-153 Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zajištění služeb závodního stravování pro elektrárny Prunéřov a Tušimice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Dodávka chlazené stravy do ZZC Balková
Předmětem zadávacího řízení je dodávka šokově chlazené stravy do Zařízení pro zajištění cizinců Balková včetně nápojů a zamraženého pečiva, zamražených jednotlivých porcí, celodenní balíčků atd. Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci.
Město Lysá nad Labem výběr provozovatele školního stravování
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování, vaření obědů včetně zajištění jejich výdeje žákům a zaměstnancům jednotlivých škol.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
Príprava a dodávka stravy
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.: a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1. poschodie, 4. poschodie, 5. poschodie) Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy ...
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu pre osoby prepravované lietadlami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Zajištění stravy pro osoby bez přístřeší
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na dodávku hygienicky zabalené stravy, formou balíčků pro výdejny stravy pro osoby bez přístřeší. Předpokládaný roční objem je 68 400 balíčků.
Balené potravinové dávky - individuální
Předmětem plnění VZ je pořízení individuální dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Jedním z ...
Zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ prostřednictvím výroby, dovozu a výdeje jídel. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s čištěním a udržováním prostor a zařízení pro její výdej, tedy zejména čištění, mytí a dezinfekce veškerého použitého nádobí, nádob pro přepravu stravy, nástrojů a ...
19-016.3 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a obměna
Předmětem veřejné zakázky (dále také "VZ") je: a) pořízení 120 tun masových konzerv vepřového ve vlastní šťávě (dále také „masových konzerv“) b) ochraňování 120 tun masových konzerv. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv; Část 2: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv. ...
18-129.4 Paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále také „paštik“) b) ochraňování 100 tun paštik. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: ...
Poptáváme sušenou vaječnou směs
Poptávám nabídku na Sušenou vaječnou směs. Poprosila bych o cenu, specifikaci a potom bychom se když tak domluvili na vzorek. Předem Vám děkuji za odpověď S pozdravem Ing. Zuzana Dufková
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina
Predmetom zákazky je dodanie potravín 2 - kompótov, džemov, konzervovanej zeleniny pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Príprava a dovoz stravy
Predmetom zákazky je príprava a dodanie stravy pre pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby stravovania
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania vykonávaných v priestoroch Domu tretieho veku po dobu 4 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Závodní stravování v budově Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou vyhotovení, dovozu a výdeje jídel ve vlastní výdejně zadavatele a doplňkový prodej v bufetu k závodnímu stravování v sídle zadavatele - Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s výrobou a výdejem stravy a čištěním a ...