Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Potraviny - spracované potraviny
Predmetom zákazky je dodanie potravín - spracovaných potravín pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Potraviny - spracované potraviny
Predmetom zákazky je dodanie spracovaných potravín pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1354 Prešov a  VÚ 8009 Martin
Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 8009 Martin a VÚ 1354 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajní stravy zriadených vo priestoroch VÚ 1018 Prešov, Námestie Legionárov 4, Prešov a v priestoroch Sokolovských ...
Balené potravinové dávky individuální 2023 - 2. etapa
Nákup balených potravinových dávek individuálních dle Zadávací dokumentace SpMO 8231/2023-551200 a jejich příloh.
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov  DD a DSS HRON
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania, ato príprava adovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby azamestnancov DD a DSS HRON denne, vrátane sobôt, nedieľ aštátnych sviatkov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Strava bude dodávaná denne vpočte adruhu ...
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Poskytovanie stravy pre študentov a zamestnancov UJS
Predmetom zákazky ,,POSKYTOVANIE STRAVY PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV UJS sú služby školskej jedálne formou obedov a večerí pre študentov, a obedov pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne, (ďalej len UJS) v priestoroch kuchyne a jedálne v budove Konferenčného centra a ŠD Čajka v Komárne a v prevádzkových priestoroch poskytovateľa ...
Hrubý a sterilizovaný tovar
Predmetom obstarania je dodanie potravín na prípravu stravy.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín na rok 2023, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Poptávám dodavatele knedlíků
Poptávám odběr knedlíků pro restauraci v Starém Městě u Mor. Třebové. Poprosím o Vaší nabídku. Děkuji.
Balené potravinové dávky individuální
Předmětem VZ je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pořizování Balených potravinových dávek individuálních (dále jen „HR BPDI“). HR BPDI bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019  Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na desať samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Mrazené mäso 5. Mrazené ryby 6. Mrazené polotovary 7. Cestoviny 8. Trvanlivé ...
Potraviny - hrubý potravinový tovar
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre stravovaciu prevádzku NsP Považská Bystrica ul.Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 2: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 3: Dodávka a ochraňování 10 tun ...
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou prenájmu - Prešov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania - prenájom SZ- VÚ 6335 Prešov profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Balené potravinové dávky - individuální 2023
Nákup balených potravinových dávek dle Zadávací dokumentace SpMO 40672/2022-551200 a jejích příloh.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je Nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky Časť 2. Čerstvé a mrazené ryby Časť 3. Chladené a mrazené hydinové a králičie mäso Časť 4. Hlbokozmrazené potraviny Časť 5. Mlieko a mliečne výrobky Časť 6. Čerstvé ...
Bramborový škrob - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí 1000 t nativního bramborového škrobu (dále také „škrob“ či „HR škrobu“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších ...
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 2: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 3: Dodávka a ochraňování 10 tun ...
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 1.350 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 9 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 2: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného ...