Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu Pro mateřskou školu v Trubské (okres Beroun) hledáme dodavatele stravy včetně dopravy, nebo i bez dopravy. Vše může vyzvedávat nás provozní pracovník. Svačiny a obědy. Termín od 1.9.2023. Děkuji za nabídku.
Zemiakové vločky II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Sterilizovaná zelenina a ovocie II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zmluvné stravovanie - VÚ 8221 Sereď
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 8221 Sereď ako aj ďalších osôb určených verejným obstarávateľom formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 8221 Sereď a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja, zabezpečenia ...
Zabezpečenie stravovania pre utečencov z Ukrajiny
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stravovania a služieb spojených s dodávkou stravy (denný dovoz teplých jedál) od dodávateľa pre ubytovaných u objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí dovoz hotového jedla - polievky, hlavného jedla s prílohou a dezertu napr. ovocie, mliečne výrobky, keksíky, pekárenské výrobky. Strava bude pre utečencov ...
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Paštéty, konzervy
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Práškové zmesi
Dodávka práškových zmesí a instantných čajov podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na základe rámcovej dohody
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Spracované a konzervované ryby
Spracované a konzervované ryby
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov. Dodávateľ je povinný distribuovať potravinové balíčky v každom okrese Slovenskej republiky, pričom okresy Bratislava I - V sú ponímané ...
Strava - obedy pre žiakov a zamestnancov školy
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Omáčky
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Poskytovanie stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov materskej školy a základnej školy sv. Jána Pavla II. v Bratislave, v období od 02.09.2023 do 31.08.2025, t.j. na 2 roky s uplatnením opcie na ďalšie dva roky. Dovoz stravy je zabezpečovaný výlučne dodávateľom stravy vo vlastnej réžii.
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
DNS – Potraviny
Dodanie potravín v súlade s jednotlivými kategóriami, ktoré sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.