Stravování v AČR u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor 2022-2026
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních. Zadavatel má zájem zadat VZ v souladu se zásadami společensky ...
Balené potravinové dávky - Individuální 2022
Nákup balených potravinových dávek dle Zadávací dokumentace SpMO 55606/2021-551200 a jejich příloh.
FN Motol - Dynamický nákupní systém na dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacientů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacientů ve FN v Motole.
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 2: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 3: Dodávka a ochraňování 10 tun ...
Konzervované výrobky, suché potraviny pre DD SNV 2021
Predmetom zákazky je nákup rôznych konzervovaných a suchých potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel. Podrobněji v ZD.
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do oboch organizačných súčastí verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy s osobitným ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 8 častí. Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2. Hydina a ryby Časť 3. Konzervované výrobky , suché potraviny Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Vajcia Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárske a cukrárske výrobky Časť 8. Mrazené polotovary a hotové jedlá
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť 3.Spracované a konzervované ovocie, zelenina a šťavy Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Pekárenský tovar Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky, vajcia
Stravování VZP a o.z. VÚ 1841 Rakovník 2022-2025
Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 37900/2021-551200.
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zajištění stravování pro hosty LD Luna, Františkovy Lázně na roky 2021 až 2025
Předmětem této veřejné zakázky na služby je závazek dodavatele zajištovat pro zadavatele ve svém restauračním zařízení celodenní stravování (plnou penzi) pro hosty ubytované v lázeňských domech Luna ve Františkových Lázních. Celodenní stravování lázeňských hostů bude zajištováno na základě upřesňujících podmínek stanovených v jednotlivých ...
Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne
Predmetom zákazky je primárne zabezpečenie stravovania študentov denného štúdia VŠ, ako aj iných pridružených osôb formou ekonomického prenájmu plne zariadenej jedálne, kuchyne, kancelárií apridruženého zázemia a zabezpečenie mesačného zúčtovania príspevku na stravovanie na jedlá vydané denným študentom za podmienok určených v zmluve o poskytnutí ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
20-153 Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zajištění služeb závodního stravování pro elektrárny Prunéřov a Tušimice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Dodávka chlazené stravy do ZZC Balková
Předmětem zadávacího řízení je dodávka šokově chlazené stravy do Zařízení pro zajištění cizinců Balková včetně nápojů a zamraženého pečiva, zamražených jednotlivých porcí, celodenní balíčků atd. Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci.
Město Lysá nad Labem výběr provozovatele školního stravování
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování, vaření obědů včetně zajištění jejich výdeje žákům a zaměstnancům jednotlivých škol.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
Príprava a dodávka stravy
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.: a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1. poschodie, 4. poschodie, 5. poschodie) Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy ...
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu pre osoby prepravované lietadlami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Zajištění stravy pro osoby bez přístřeší
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na dodávku hygienicky zabalené stravy, formou balíčků pro výdejny stravy pro osoby bez přístřeší. Předpokládaný roční objem je 68 400 balíčků.