Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup tovaru, ktorým sú pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie ...
Pneumatiky
Predmetom zákazky je dodanie pneumatík, vzdušník a autovložiek podľa skutočnej potreby pre jednotlivé oblastí SÚC PSK v zmysle súťažných podkladov
CV-241/2023 Nákup a dodanie pneumatík na techniku CV Lešť
Predmetom zákazky je nákup a dodanie pneumatík na techniku CV Lešť pre zabezpečenie prevádzky automobilovej techniky, uchádzač musí predložiť ponuku pre celý predmet zákazky. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v SP.
Pneuservis
Predmetom zákazky je poskytovanie kompletných služieb pneuservisu osobných a nákladných motorových vozidiel a pracovných strojov verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je tiež kompletný pneuservis záhradnej techniky riderov, benzínových kosačiek a traktorových kosačiek rôznych značiek (Husqvarna, Kubota, John Deere, Stiga, Starjet a iné) a ...
DNS - Dodávka pneumatik, duší a límců
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pneumatik, duší a límců. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve Výzvě k podání nabídek dle § 141 ...
Dodávky protektorů a pneumatik pro autobusy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových pneumatik a dále protektorování opotřebených (ojetých) pneumatik vlastněných Zadavatelem a dodávka protektorovaných pneumatik na cizích kostrách . Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 zadávací dokumentace, jakož i z dalších příloh zadávací ...
Pneumatiky
Využití pneumatik
Pneumatiky na vojenská vozidla T-815 speciální
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody na období let 2023-2024 na dodávky pneumatik pro vojenská vozidla T-815 pro celoroční použití.
Poskytování pneuservisních služeb pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pneuservisních služeb včetně průběžných dodávek pneumatik pro vozový park Skupiny ČEZ sloužící k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem v následujících kategoriích: • Pneumatiky pro osobní automobily; • Pneumatiky pro automobily 4×4 a automobily typu VAN; • Pneuservisní služby pro ...
DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení pneumatik a provozních kapalin a materiálu (zejm. oleje, chladicí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, žárovky atp.) k vozidlům Českého rozhlasu. Dynamický nákupní systém je rozdělen do 2 ...
Pneumatiky na vojenská vozidla T-815 VVN
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody na období let 2023-2025 na dodávky pneumatik pro vojenská vozidla T-815 (T-813 se speciální účelovou nástavbou).
Zimní a letní pneumatiky ZZS SčK, p. o.
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky zimních a letních pneumatik po dobu 12 měsíců, dle technické specifikace. K pneumatikám budou dodány požadované dokumenty.
Dodávky pneumatik na roky 2023 až 2024
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pneumatik pro služební dopravní prostředky na roky 2023 a 2024. Nabídky dodavatelů budou v zadávacím řízení hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny za oceněný ceník s předpokládaným množstvím odebíraného zboží, kdy zadavatel předpokládá odebrat cca 2500 pneumatik. Oceněný ...
Služby údržby pneumatík
Predmetom zákazky sú služby spojené s údržbou pneumatík.
DNS - nákup pneumatik 2026
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následný provoz dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky pneumatik a duší pro potřeby zadavatele Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DNS je členěn do 3 kategorií. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou užšího řízení dle § 58 a ...
Rámcová dohoda na dodávky pneumatik pro roky 2023 a 2024
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky pneumatik pro motocykly a dodávky letních a zimních pneumatik pro automobily v letech 2023 a 2024 (vyhrazená změna pro rok 2025), tj. 1) pneumatiky pro motocykly, 2) letní a zimní pneumatiky pro osobní vozidla, 3) letní a zimní pneumatiky pro užitková vozidla (zátěžové pneumatiky „C“) v množství ...
Dodávka pneumatik a duší včetně dopravy a služeb oprav pneumatik pro SÚS Pk
Dodávka pneumatik a duší včetně dopravy a služeb oprav pneumatik pro SÚS Pk
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá
Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Ide aj o sezónne prezúvanie osobných pneumatík, o prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.
Pneumatiky pre nákladné vozidla továrenskej značky Tatra
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie pneumatík pre nákladné vozidlá továrenskej značky Tatra, typovej rady Tatra 815 vo všetkých jej modifikáciách na diskových kolesách rozmeru 21-11,25, určené pre potreby zabezpečenia prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a v terénnych podmienkach ozbrojených síl ...
Vybavenie odbornej učebne - set pneumatika
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dynamický nákupní systém na dodávky pneumatik 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky pneumatik pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Jedná se o letní i zimní pneumatiky pro motorová a přívěsná vozidla, traktory a pracovní stroje.
Pneumatiky pro nákladní vozidla - vodící a záběrové, 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZVZ rozdělena na 2 části, které budou posuzovány a hodnoceny samostatně.
Pneumatiky pro osobní, terénní a VAN vozidla, 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.
Poptávám použité zimní pneumatiky
Poptávám použité zimní pneumatiky 165/70 R13 79T 2ks, vzorek min. 6 mm
Pneumatiky pro nákladní vozidla a lesnické, zemědělské, komunální a speciální stroje, 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky na průběžnou dodávku pneumatik a duší na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZVZ rozdělena na 5 částí, které budou posuzovány a hodnoceny samostatně.