Dodávky dodejkových obálek pro resort Ministerstva spravedlnosti ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 3 typů dodejkových obálek pro centrálního Zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody „Dodávky dodejkových obálek pro resort Ministerstva spravedlnosti, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF, resort MMR a ÚPV
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort MF, resort MMR a ÚPV s platností rámcových dohod na 1 rok. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“. Pro všechny části veřejné zakázky platí, že lhůta pro dodání kancelářského papíru je vždy nejméně 5 pracovních dnů. Bližší podrobnosti ...
Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Předtištěný archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následné zpracování na velkoobjemových produkčních tiskových a balících linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 ...
Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek
Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek. Požadované vlastnosti jednotlivého zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Tiskopisy na tabelačním papíru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů na tabelačním papíru. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 36 měsíců.
Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s. IV.
realizace opakujících se dodávek kancelářského papíru
Nákup papíru pro resort statutárního města Ostravy - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelářské potřeby - papír
Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářského papíru a papíru pro polygrafické účely za účelem centrálního zabezpečení polygrafické a adiministrativní činnosti organizačních celků MO, a to ode dne účinnosti rámcové dohody po období 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu. Plnění veřejné zakázky bude probíhat průběžně na ...
Xerografický papír II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 2 let.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Súčasťou predmetu zákazky sa okrem zabezpečenia stravovacích služieb formou stravných poukážok okrem iného rozumie i dodanie stravných poukážok do sídla verejného ...
Dodávky kancelářského papíru a obálek II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru, např. obálky, poštovní tašky, doručenky a standardní kancelářský papír pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky ofsetového papíru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových (popř. digitálních) tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske potreby a kancelársky papier
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacich služieb: dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvy a podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera a kancelárskych ...
Papírové a igelitové fygienické potřeby
Dodávky toaletních potřeb - papíry, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky. Doplňkový kód: 19640000-4 - odpadní pytle a sáčky z polymerů a etylenu.
Xerografický papír
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 4 let.
Papír, Gruzie
Jsme z Georgie.Chceme koupit papír 16 30.00mm * 6000m.and chceme další druhy papíru 90-100g. 75.00mm * 1000m
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
FN Motol - Papír xerografický
Zajištění dodávek xerografického papíru pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole.
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Poptávám kartičky na tisk svatebních oznámení
Poptávám kartičky na tisk svatebních oznámení. Dotisk si provedeme sami. Děkuji, Král
Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 - III
Dodávky kancelářského papíru do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk následujících formátů: Xerografický papír A3 Xerografický papír A4 Xerografický papír A5
Nepředtištěný archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...