Úřad práce - Praha - dodávka  hygienických potřeb 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Dodávka kancelářského papíru pro resort Ministerstva spravedlnosti v letech 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelářský papír a samolepicí etikety
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Dodávky hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Kupní smlouva.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb pro NNH
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských potřeb pro NNH a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich hodnotící kritéria, obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve Výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Poptávám průklepový papír
Průklepový papír A4 - 5 balení.
Dodávka kancelářských potřeb z papíru, plastů a ostatního kancelářského zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb, potištěných obálek a memorand dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Dynamický nákupní systém na kancelářské potřeby a papír pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů kancelářských potřeb a kancelářského papíru
Xerografický papír
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky xerografického papíru pro FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětské nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno po dobu 2 let.
Dodávky obálek pro resort ČÚZK v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 4 let. Konkrétně se jedná o dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm. Dodávky obálek zahrnují předmět veřejné zakázky i balení a ...
Nákup kancelářských potřeb pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářských potřeb dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení zadavatelů, včetně dopravy a uložení na určené místo do místa sídla člena sdružení zadavatelů a následné likvidace z toho vzniklého odpadu. Místo plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zástupce sdružení ...
Dodávka kancelářského papíru 2021-2022
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort Ministerstvo financí a dalších 43 organizací státní správy s platností rámcových dohod na 1 rok. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části podle regionálního členění. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“.
Spotřební materiál do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to zejména inkoustových kazet, etiket, termo pásek pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů souborů etiket a inkoustových kazet zadavatelem provozovan ...
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 - 2023
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu.
DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin ...
Poptávám výrobu alba na karty
Poptávám výrobu alb na karty. uměli byste prosím vyrobit album na karty. Jednalo by se o přibližně takovéto album: https://www.vesely-drak.cz/produkty/alba/5129-blackfire-9-pocket-card-album-green/ Uvnitř by byly všité jednotlivé stránky podobné těmto: ...
Kancelárske potreby
Dodávanie Kancelárskych potrieb, drobného kancelárskeho vybavenia, papiernického tovaru, obálok a iných položiek, papierových alebo lepenkových registrov, účtovných kníh, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru, rysovacích potrieb, plánovacích tabúľ a príslušenstva, písacích, kresliacich potrieb a kried, nožníc, ...
Štartovacie sety školských pomôcok pre budúcich prváčikov
Predmetom zákazky je nákup štartovacieho setu školských pomôcok pre nastupujúcich žiakov 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2021/2022 a ich distribúcia do škôl. Zoznam školských pomôcok je uvedený v Opise predmetu zákazky.
FN Motol - Samolepicí štítky a pásky do tiskáren
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky samolepicích štítků a pásek do tiskáren.
Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním - 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Papír xerografický
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru na základě dílčích dodávek zadavatele po dobu 3 let. Dodávky budou realizovány dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami kancelářského papíru.