Poptávám výrobu poznámkových bloků
Poptávám výrobu poznámkových bloků. Dobrý den, mám zájem o výrobu A5 poznámkového bloku ve vysoké kvalitě cca 500ks, bylo by možné prosím?
Dodávanie hygienických potrieb pre MPSVR SR a pracoviská ISV
Predmetom zákazky je dodávanie hygienických potrieb pre MPSVR SR a pracoviská Inšpekcie v sociálnych veciach (ďalej len ISV), bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody (Technické parametre a špecifikácia predmetu zákazky), v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody (Ceny za jednotlivé položky), na miesta uvedené v Prílohe č. 4 ...
Kancelárske potreby a kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvy a podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb do ...
TORK - hygienické produkty
Dodávanie hygienických potrieb pre KNsP Čadca.
Utierky so stredovým odvinom
Utierky so stredovým odvinom pre potreby FNsP Žilina.
Nákup kancelárskych potrieb
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kancelárskych potrieb, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín: Hlavný slovník 30190000-7 (Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske ...
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci obou kategorií DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídky podle ust. § 141 ZZVZ. Místem plnění ...
Dodávky kancelářského papíru 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru velikosti A4 a A3 (dále jen „zboží“) pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 12 měsíců.
Kancelársky papier
Kancelársky papier
Hygienické potřeby III
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let.
Nálepky bianco - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bianco nálepek (nepotištěných) na kotouči.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace.
Nálepky pro poštovní provoz - archy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepotištěných i potištěných nálepek na archu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění.
Toaletní papír a papírové ručníky Z-Z 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky toaletního papíru a papírových ručníků dle dílčích objednávek v průběhu jednoho roku (dílčí dodávky budou realizovány cca 2x měsíčně).
Servis tiskových linek Canon CS 3500Z
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k tiskovým linkám Canon ColorStream 3500Z.
Servis obálkovacích linek Pitney Bowes
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k obálkovacím linkám Pitney Bowes.
Nákup hygienických potřeb a drogistického zboží
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých hygienických potřeb a drogistického zboží dle aktuálních požadavků jednotlivých středisek zadavatele.
Papierové utierky, toaletný papier
Predmetom zákazky je dodávka papierových utierok, toaletného papiera. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách), a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Dodávky hygienického materiálu
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových papírových ručníků, toaletního papíru, papírových utěrek a hygienických sáčků pro zadavatele, za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, dle Specifikace zboží a ceny, která je Přílohou č. 1 Závazného návrhu rámcové dohody. Součástí dodávky je i dodání ...
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny 2023
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny. Účelem je zajistit každodenní provoz kraje a jeho příspěvkových organizací dodávkami vybraných položek papírové hygieny.
Výroba a dodávky samolepicího papíru pro víza EU
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávka samolepicího papíru pro víza EU, který musí: i. splňovat požadavky dané technickou specifikací vyplývající z požadavků EU, konkrétně z Prováděcího rozhodnutí komise C (2018) 674 ze dne 12. 2. 2018 a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady 2017/1370 (dále jen souhrnně „Evropská ...
Hygienické potřeby 2023-2025 - rámcová dohoda
Předmětem je uzavření rámcové dohody na nákup hygienických prostředků.