Poptáváme výrobu firemního hlavičkového papíru
Poptávám zpracování cenové nabídky na výrobu firemního hlavičkového papíru: formát A4, papír: SENDme Laid Ivory, bez laminace, jednostranný potisk modrou barvou v záhlaví firemní logo a v zápatí identifikační údaje firmy, grafiku - logo dodá objednatel, počet ks 500. Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den. S pozdravem Bc. Vlasta ...
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro 6 organizací státní správy - Generální finanční ředitelství, Puncovní úřad, Český metrologický institut, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústav územního rozvoje, Státní energetická inspekce. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na ...
Poptávám vstupenky v kotouči
Poptávám vstupenky v kotouči. Dobrý den, měl bych zájem o kalkulaci vstupenek v kotouči, jak dlouho by trvala výroba a doporučení média pro vstupenky. Vstupenka má mít tvar obdélníku o šířce 50mm a délce 150mm, na kotouči, oboustranný plnobarevný potisk. Nemám zatím náhled vstupenek, protože ještě není hotový grafický návrh. Budeme na ni ...
Dodávky papírové pásky s polyethylenem na balení bankovek pro stroje typové řady BPS M7
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky papírové pásky s polyethylenem na balení bankovek, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 2 Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy.
Papírové a igelitové hygienické potřeby II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky papírových a igelitových hygienických potřeb pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice po dobu 24 měsíců.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků II
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Hygienické potřeby
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ručníků, toaletního papíru včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka. Po dobu trvání smlouvy zadavatel požadujeme, nezávisle na odběru spotřebního materiálu, zásobníky na ručníky a toaletní papír za 1,- Kč.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MŽP
Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajištění dodávek kancelářského papíru do budovy sídla zadavatele, do budov pracovišť jednotlivých Odborů výkonu státní správy zadavatele I - IX a do budov pracovišť jednotlivých resortních organizací zadavatele (blíže viz Příloha č. 7 této ZD „Seznam odběrných míst a pravděpodobnost zavážky“, dále jen ...
Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
DNS - Centrální nákup kancelářského papíru
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky zavede DNS, kterým se rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží. Zadavatel tímto zadávacím řízení zavádí DNS ve smyslu § 138 ZZVZ, přičemž v rámci tohoto zadávacího řízení postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší ...
Kancelářské potřeby - papír
Pořízení kancelářského papíru a papíru různého sortimentu NIPEZ 11 ve prospěch rezortu MO v období od zavedení DNS po dobu 5 let (5) do 31.12.2026
FN Motol - Papír xerografický
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílého a barevného xerografického papíru.
Nálepky pro poštovní provoz - archy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepotištěných i potištěných nálepek na archu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) , a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Kopírovací papír, Itálie
Jmenuji se Estefania a hledám kopírovací papír A4 80g/m2 s těmito detaily: - kopírovací papír A4 (210*297 mm) - 500 listů - UNI EN 12281:2002 - Proces bělení bez použití oxidu chloričitého (certifikace ECF nebo TCF) nebo evropské ekoznačky, Der Blauer Engel, Nordic Ecolabeling nebo příslušné certifikace poskytnuté výrobcem - ISO 9001 ...
Dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Průběžné dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky obálek C5 s modrým pruhem a poučením dle daňového řádu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obálek C5 s modrým pruhem a poučením dle daňového řádu. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Vzor obálky a v Příloze č. 2 ZD -Závazný vzor rámcové dohody.
Dodávka obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV II
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu.
Nálepky pro poštovní provoz s potiskem - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek pro poštovní provoz s potiskem - kotouče. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 2.2. rámcové dohody.
Fóliové obálky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fóliových obálek. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 2.2. rámcové dohody.
Poptáváme výrobu vstupenek
Rád bych zadal poptávku na výrobu vstupenek do jedné z našich provozoven. Máme tiskárnu na kotoučky s termo papírem o šířce 80mm. Bylo by možné vyrobit vstupenky na tvrdším papíru s naším logem? Pokud ano, mohl bych poprosit o předběžnou kalkulaci a jak dlouho by výroba trvala? Děkuji a přeji hezký den.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort Ministerstva financí a dalších 15 organizací státní správy. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“.