Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Nálepky pro poštovní provoz
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to: Část 1: Nálepky pro poštovní provoz_ archy Část 2:Nálepky pro poštovní provoz_ kotouče Předmětem veřejné zakázky jsou: Část 1: dodávky nálepek bianco i s potiskem pro poštovní provoz - archy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců. Část ...
Dodávky obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
FN Motol - Hygienický papírový program
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírového programu k jednorázovému použití určené ke snadné obsluze pacienta při akutní indispozici pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Obálky a papírový obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Nepředtištěný archový papír pro strojní zpracování
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Rámcová dohoda na dodávky xerografického papíru pro roky 2021 - 2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky xerografického papíru pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Papír v rolích pro inkoustový tisk
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na ...
Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. ...
Nálepky bianco - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco (nepotištěné) na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Etikety na popisy léčivých přípravků II.
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky etiket a odvíječů dle potřeb zadavatele.
Dodávka tiskopisů pro potřeby ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tiskopisů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele.
Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky
Predmetom zákazky je obstaranie špeciálneho reštaurátorského materiálu a pomôcok pre reštaurovanie knižných dokumentov. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske potreby pre TUKE
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků dle následující skupinové specifikace: 1. Papírové ručníky 1.1 Papírové ručníky bílé jednovrstvé 1.2 Papírové ručníky bílé dvouvrstvé 1.3 Papírové ručníky bílé v rolích 2. Toaletní papír 2.1 Toaletní papír bílý - dvouvrstvý - JUMBO
Nepředtištěný papír v rolích
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na ...
Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Dodávka kancelářského papíru 2020-2021
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort Ministerstvo financí a dalších 44 organizací státní správy s platností rámcových dohod na 1 rok. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části podle regionálního členění. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“.
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 6 (Technická specifikace a kalkulace cen) ZD a v Příloze č. 1a smlouvy, které bude realizovat vítězný účastník zadávacího řízení průběžně dle potřeb Zadavatele na základě dílčích objednávek.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
Hračky a ostatní sortiment pro prodej v shopech
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plyšových, plastových a dřevěných hraček s motivy zvířat, papírenského zboží a textilu.
Xerografický papír
Dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek probíhat formou jednotlivých objednávek. Dodávky budou probíhat ...
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.