Papír xerografický
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru na základě dílčích dodávek zadavatele po dobu 3 let. Dodávky budou realizovány dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami kancelářského papíru.
Kancelářský papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Poštovní obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Kancelářské potřeby - Papír
Cílem veřejné zakázky je zabezpečit administrativní činnosti organizačních celků MO výběrem dodavatele kancelářského papíru
Poptáváme výrobu lustrových stínítek
Poptáváme výrobu lustrových stínítek z voskovaného papíru viz prvorepubliková provedení.
Ofsetový archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových produkčních tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Poptávám dodavatele papíru a černé polepovací folie
Poptávám dodavatele na papír, plus černou polepovací folii n a výrobu krabiček. viz obrázek. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji
Nákup papierových cestovných lístkov a kotúčov do automatov na tlač cestovných lístkov
Predmetom zákazky je dodanie papierových cestovných lístkov a kotúčov do automatov na tlač cestovných lístkov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat požadovaný 50% bavlněný ceninový papír v souladu s technickou specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu rámcové dohody, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Výroba a distribuce příkazových bloků 2021
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce příkazových bloků vydávaných Ministerstvem financí dle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich, ve znění pozdějších předpisů pro krajské úřady a orgány Celní správy České republiky. Veřejná zakázka se bude týkat 10 druhů příkazových bloků pro orgány ...
Etikety na popisy léčivých přípravků III
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky etiket dle potřeb zadavatele.
Poptávám akrylovou barvu Pebeo
Poptávám akrylovou barvu Pebeo - zelená, nejlépe č. 44 a 61, popř. i jiná zelená.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Nálepky pro poštovní provoz
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to: Část 1: Nálepky pro poštovní provoz_ archy Část 2:Nálepky pro poštovní provoz_ kotouče Předmětem veřejné zakázky jsou: Část 1: dodávky nálepek bianco i s potiskem pro poštovní provoz - archy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců. Část ...
Dodávky obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
FN Motol - Hygienický papírový program
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírového programu k jednorázovému použití určené ke snadné obsluze pacienta při akutní indispozici pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Obálky a papírový obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Nepředtištěný archový papír pro strojní zpracování
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Rámcová dohoda na dodávky xerografického papíru pro roky 2021 - 2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky xerografického papíru pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Papír v rolích pro inkoustový tisk
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na ...
Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. ...