Xerografický papír
viz zadávací dokumentace
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Proložky - tiskopisy PPS
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky proložek tiskopisů poštovního platebního styku. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.
Papír
Zavedení dynamického nákupního systému (dále též DNS). DNS je časově omezený na dobu 2 let a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky různých druhů papíru v rámci celé České republiky. DNS bude dle předmětu zadávaných veřejných zakázek rozdělen do následujících ...
Nálepky na kotouči bianco
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco (nepotištěné) na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců. Specifikace jednotlivých požadovaných nálepek, požadavků na balení a míst dodání, je uvedena v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na xerografický papír 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky dodávek xerografického papíru formátu A4 80g/m2 a formátu A3 80g/m2 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Blíže viz zadávací ...
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu.
Dodávky tiskopisů, desek a etiket
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky papírů do přístrojů, tiskopisů pro zdravotnictví typ „F“, desek pro zdravotnickou dokumentaci a etiket v rolích a pásek (dále také zboží), potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční ...
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho papiera. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného ...
Centrální nákup kancelářských potřeb 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace (dále jen zboží). Součástí dodávky jsou i položky z recyklovaného materiálu (např. balicí papír, blok A4, sešit).Předpokládané množství a parametry zboží je sestaveno dle požadavků Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Množství ...
DNS - Papír pro polygrafické účely 2022-2023 II
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin ...
Poptávám bezpečností pásky
Dopyt Porsim o cenovu ponuku na Security pasky Rozmer...............5cmx50m Pocet kusov................11 Porism o cenu a vizual
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - školní pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky balíčků školních pomůcek včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Dodávka spotřebního materiálu do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to etikety, inkoustové kazety a termopásky pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů etiket, inkoustových kazet a termopásek pro zadavatelem provozované ...
Úřad práce - Praha - dodávka  hygienických potřeb 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Dodávka kancelářského papíru pro resort Ministerstva spravedlnosti v letech 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelářský papír a samolepicí etikety
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Dodávky hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Kupní smlouva.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb pro NNH
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských potřeb pro NNH a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich hodnotící kritéria, obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve Výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Poptávám průklepový papír
Průklepový papír A4 - 5 balení.
Dodávka kancelářských potřeb z papíru, plastů a ostatního kancelářského zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb, potištěných obálek a memorand dle aktuálních potřeb zadavatele.