FN Motol - Hygienický papírový program
Dodávky hygienického papírového programu k jednorázovému použití k obsluze pacientů při akutní indispozici.
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF 2023+
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a) veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b) rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c) různého papírového materiálu, d) různého kancelářského zařízení a ...
Hygienické potřeby II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka.
Papír xerografický
Dodávky xerografického papíru po dobu 2 let.
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Nákup kancelářského papíru na rok 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
KS Ústí nad Labem-dodávky dodejkových obálek
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 639000 kusů dodejkových obálek o rozměru C5, šířka pruhu 25 mm, barva pruhu - Pantone 382 s potiskem dle §49 a dle §50 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, Krajskému soudu v Ústí nad Labem a okresním soudům spadajících do jeho působnosti.
Dynamický nákupní systém na dodávky papírové a ostatní hygieny
Centrální nákup Plzeňského kraje provádí zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") ve prospěch dílčích zadavatelů, kterými jsou organizace Plzeňského kraje uvedené v Příloze č. 2 ZD. Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírové a ostatní hygieny, dle jednotlivých kategorií.
Nákup kancelářských potřeb a drobného občerstvení - rámcová dohoda
Předmětem plnění jsou kancelářské potřeby (vč. papíru a tonerů do tiskáren) a drobné občerstvení v plném rozsahu katalogu dodavatelů. Informativní a rámcový popis předmětu plnění je uveden v příloze zadávací dokumentace.
Zajištění tiskových služeb pro MPO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb pro potřeby MPO, vč. dodání zboží do místa plnění. Místem plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zadavatele, nebude-li zadavatelem určeno jinak. Jedná se zejména o standardní tiskoviny v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu MPO (např. dopisní papíry, obálky, vizitky, PF, ...
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV III
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu. Dodávaný kancelářský papír musí být opatřen ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, že při ...
Rámcová dohoda na hračky a ostatní doplňkový sortiment pro prodej
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem o zajištění dodávek plyšových, plastových a dřevěných hraček s motivy zvířat, papírenského zboží a textilu pro Zoo Liberec. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky plyšových, plastových a dřevěných hraček s motivy zvířat, ...
Obálky
Dodávka obálok pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne, vrátane jej dopravy do miest plnenia a vykládky do určených priestorov Sociálnej poisťovne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Dodávky poštovních obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského papíru včetně dopravy vozidlem vybaveným sklopnou plošinou na zadavatelem určené místo.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022 III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro 10 organizací státní správy - Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Českou agentura pro standardizaci, Český metrologický institut, Puncovní úřad, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní ...
Dodávka papírového zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení opakovaných průběžných dodávek hygienických papírových výrobků po dobu 2 let. Přesná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávky hygienických potřeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek hygienických a drogistických potřeb pro všechny objekty Úřadu vlády ČR
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému, a to na průběžné dodávky kancelářského papíru pro organizace Plzeňského kraje.
Kancelářský papír a obálky - DNS
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru jako např. obálky, poštovní tašky, doručenky nebo standardní kancelářský papír pro tisková zařízení, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme výrobu firemního hlavičkového papíru
Poptávám zpracování cenové nabídky na výrobu firemního hlavičkového papíru: formát A4, papír: SENDme Laid Ivory, bez laminace, jednostranný potisk modrou barvou v záhlaví firemní logo a v zápatí identifikační údaje firmy, grafiku - logo dodá objednatel, počet ks 500. Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den. S pozdravem Bc. Vlasta ...
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro 6 organizací státní správy - Generální finanční ředitelství, Puncovní úřad, Český metrologický institut, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústav územního rozvoje, Státní energetická inspekce. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na ...
Poptávám vstupenky v kotouči
Poptávám vstupenky v kotouči. Dobrý den, měl bych zájem o kalkulaci vstupenek v kotouči, jak dlouho by trvala výroba a doporučení média pro vstupenky. Vstupenka má mít tvar obdélníku o šířce 50mm a délce 150mm, na kotouči, oboustranný plnobarevný potisk. Nemám zatím náhled vstupenek, protože ještě není hotový grafický návrh. Budeme na ni ...
Dodávky papírové pásky s polyethylenem na balení bankovek pro stroje typové řady BPS M7
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky papírové pásky s polyethylenem na balení bankovek, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 2 Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy.