Vrecko LDPE s uzáverom
1. 25.000ks rocne mnozstvo - Vrecko LDPE s uzáverom, potlacene 265x400mm+BFx0.06 mm 2. PET/PE - 70.000m rocne, potlačená - hrúbka 0,092 x šírka 255 (+/-0,25) mm, 7500 Mtr. / Rolka, (nemoze byt kasirovana Lepidlom, iba LDPE vrstvou) 3.PET/PE - 70.000m rocne, nepotlačená - hrúbka 0,092 x šírka 255 (+/-0,25) mm, 7500 Mtr. / Rolka, (nemoze byt ...
DNS - dodávky pytlů, tašek a sáčků II
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a převážení ...
Dynamický nákupní systém dodávky pytlů, tašek a sáčků
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a ...
Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a dovybavení sběrných míst odpadovými nádobami na oddělené druhy komunálních odpadů na katastrálních územích vybraných obcí dobrovolného svazku Novoborska.
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Barely na zdravotnický odpad
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství odebraných barelů s ohledem na ...
Poptávám opláštění pergoly
Poptávám opláštění pergoly ze tří stran průhledným pvc, obdélník 4x6, opláštovaly by se 2 strany 4metrové a jedna 6 metrová, která je v půlce rozdělena sloupem na 2 třímetrové plochy.
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin 2017
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v roce 2017 pro organizační jednotky zadavatele – divize Mimoň a zemědělské správy divize zemědělské výroby.
NsP Česká Lípa - Dodávky nádob na nebezpečný odpad
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky nádob na nebezpečný odpad určených pro zdravotnický nebezpečný odpad s rizikem infekce nebo zranění na základě aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek.
Poptávám vakuové uzavíratelné sáčky
Poptávám cenovou nabídku (a fotku) na 20 vakuových uzavíratelných sáčků o rozměrech okolo 20x (20 až 30)cm.
Barely na zdravotnický odpad
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k ukládání, převozu a likvidaci zdravotnického odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Barely na zdravotnický odpad.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k ukládání, převozu a likvidaci zdravotnického odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Sháním bublinkovou fólii
Poptávám tzv. "bublinkovou fólii" .
Dodávky odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek po dobu 2 let.
Dodávky odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek po dobu 2 let.
Dodávky odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek po dobu 2 let.
Barely na zdravotnický odpad
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku zboží s požadovanými technickými parametry, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zadavatelem a dohodou ADR požadovaném značení barelů (tzn. obalů na nebezpečný odpad) a ...
Dodávky odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek odpadních pytlů, mikrotenových sáčků a tašek po dobu 2 let.
Poptávám PET lahve na víno, vč. uzávěrů
Poptávám Pet lahve na víno obsah 1,5l 2l + uzávěry.
Poptáváme použité gumové dopravníkové pásy
Poptáváme použité gumové dopravníkové pásy, šíře 800 až 1200 mm délka 1 ks min. 10 metrů. Celkové množství 100 bm.
Dodávky barelů na zdravotnický odpad
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu.
Poptáváme  adhezní fólii
Poptáváme adhezní folii šíře 1005 až 1010 mm tl. 25 až 30 mikronů. / elektrostaticky přilnavá folie bez lepidla / Po odzkoušení vzorku bychom objednali 300 kg. Odzkoušení vzorku je podmínkou.
Poptávám akrylátové sklo, plexisklo
Akrylátové sklo - plexisklo průhledné tloušťka: 4 mm rozměry: 4 ks 66 cm x 64,9 cm 4 ks 68,5 cm x 64,9 cm 2 ks 67,5 cm x 64,9 cm 2 ks 118 cm x 64,9 cm
Poptávám plastové vyztužovací díly
Poptávám plast určený k vyztužování dna sportovních tašek. Síly 1 až 1,5mm.