Poptáváme pytle na odpad
Poptáváme pytle na odpad. Dobrý den, naše obec se rozhodla, že budeme svážet skleněný odpad od domácností a pro tu příležitost sháníme pytle cca o objemu 70l. Měly by být transparentní, aby bylo vidět co je uvnitř – budou rozdány lidem. Co mi můžete doporučit a za jakou cenu tyto pytle prodáváte, případně prosím uveďte i množstevní slevu, ...
Dodávky jednorázového plastového nádobí 2022
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového plastového nádobí v požadované struktuře dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy obalového materiálu na jídlo a potraviny
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona pro průběžné a opakované nákupy jednorázového materiálu k použití při přípravě a konzumaci jídla a potravin.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí 2021
Předmětem zakázky je vybavení 800 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Dynamický nákupní systém na dodávky odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií 2022 - 2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií.
Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na oddělený sběr odpadů, dodávka znovupoužitelného nádobí s příslušenstvím dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, a stavební práce dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu ...
Kontejnery na ostrý odpad
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých kontejnerů na ostrý odpad po dobu 24 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Pytle na infekční odpad
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dobu neurčitou týkající se pořízení opakujících se dodávek pytlů na infekční odpad pro Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica – kompostovacie boxy
Jedná sa o zhotovenie setov kompostovacích boxov, pozostávajúcich z troch kusov uzamykateľných boxov - každý s objemom 1,4 m3, s otváracím vekom s madlom, s výklopným otvorom na prednej strane na vyprázdňovanie - vyberanie zrelého kompostu, s úpravou na odvetrávanie a proti vstupu hlodavcov, uzamykateľné. Celkový počet kompostovacích boxov: 80 ...
Dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků, potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky příslušné části veřejné zakázky. Dodávky budou realizovány do 2 (dvou) pracovních dnů po obdržení ...
SŠT Most, dodávka svařovacích boxů
Předmětem plnění této VZ je dodávka a montáži 11 kusů svařovacích boxů, které budou zhotoveny z hlukově izolačních panelů a ochranných svářečských lamel. Součástí dodávky je kompletní montáž na adrese zadavatele VZ.
Inovace difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy (e-OP)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky polykarbonátové fólie s bezpečnostním difrakčním variabiním obrazovým zařízením pro elektronické občanské průkazy (e-OP). Předmět je blíže uveden v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Poptávám vyfóliování bazénu
Poptávám vyfóliování bazénu z postyr.tvárnic 6x3x1,5 m , 4 schody v rohu jak máte na obrázku. Preteferuji Alkorplan 2000, pískové barva. Valašské klobouky 825.
Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Zajištění průběžných dodávek pytlů na infekční odpad s potiskem v souladu s předpisy ADR a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uvedených v příloze této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody, tj. po dobu 36 měsíců, včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele.
Dodávky jednorázového nádobí a obalových materiálů II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek jednorázového nádobí a obalových materiálů pro Fakultní nemocnici Bulovka dle potřeb zadavatele po dobu 24 měsíců.
Plastové kanystry, Maďarsko
Rád bych vám nabídl vysoce kvalitní plastové kanystry 50,10, 20L, kanystry na odpadní olej a další speciální plastové výrobky. www.polipack.hu
Poptávám výrobu alba na karty
Poptávám výrobu alb na karty. uměli byste prosím vyrobit album na karty. Jednalo by se o přibližně takovéto album: https://www.vesely-drak.cz/produkty/alba/5129-blackfire-9-pocket-card-album-green/ Uvnitř by byly všité jednotlivé stránky podobné těmto: ...
Poptávám reflexní fólii na akvárium
Poptávám reflexní fólii na akvárium vyrobeno z akrylátu, fólie by měla být nalepena ze dvou protilehlých stran, aby byl umožněn výhled do akvária nikoliv skrz.
Zkvalitnění systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázek je: A) dodávka domácích kompostů, B) dodávka vratných plastových kelímků a ručních myček a kelímků
Dodávky odpadních pytlů a sáčků
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky odpadních pytlů a sáčků ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládané celkové množství je 5.304.000 ks v členění dle jednotlivých částí.
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v letech 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v roce 2021 a 2022 pro organizační jednotku zadavatele - divizi zemědělské výroby, resp. její zemědělské správy.
Krabičky pro výdej obědů
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky dóz na výdej obědů pro pracoviště OHTS- SP dle potřeb zadavatele.
Poptávám dodávku kosmetických kelímků s víčkem
Poptávám kosmetický kelímek 300ml s víčkem od výrobce. Odběr 10.000ks + /rok požadavky: víčko musí být opatřeno ochranou proti úniku materiálu (tekutější konzistence) barva nejlépe bílá
Poptávám výrobu obalů na diáře
Poptávám výrobu obalů na diáře na míru. Měla bych zájem o materiál italská Dakota fólie. Pokud by to šlo, kolik kusů by byl nejmenší počet a jaká by byla jeho cena? Předem Vám děkuji za odpověď.
Dodávky plachet pro fumigaci, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií (dále jen „fólie“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této ZD a v uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku, tj. rámcové kupní smlouvě. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při ...