Oleje, maziva a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR

Oleje, maziva a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 druhů olejů, 2 druhů maziv a 1 druhu provozní kapaliny, které jsou určeny pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky, splňujících jakostní parametry ...

Nákup eLTO pro vytápění objektů PP ČR 2018-2020

Nákup eLTO pro vytápění objektů PP ČR 2018-2020

Dodávka eLTO pro vytápění objektů PP ČR.

Věznice Odolov – dodávky TOEL  2018

Věznice Odolov – dodávky TOEL 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 400 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Dodávky topného oleje extra lehkého

Dodávky topného oleje extra lehkého

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N), kód nomenklatury 27101941 pro kotelny provozované Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.

Oleje a maziva Shell, Polsko

Oleje a maziva Shell, Polsko

Informuji vás, že HAND Sp z o.o. Sp. K je strategickým distributorem olejů a maziv Shell. Naše nabídka zahrnuje všechny hlavní automobilová a průmyslová maziva a oleje vyráběné v rafinériích Shell v celé Evropě.

Oleje a mazivá

Oleje a mazivá

Predmetom zákazky je dodávka mazacích olejov a mazív, ktoré sú podrobne opísané v súťažných podkladoch časť B.1. Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle STN a EN. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na ...

Dodávka a nákup leteckých pohonných hmôt JET A1 na letisku M. R. Štefánika Bratislava

Dodávka a nákup leteckých pohonných hmôt JET A1 na letisku M. R. Štefánika Bratislava

Predmetom obstarávania je odber/ nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja - letecký petrolej JET A -1 v areáli letiska Bratislava, poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a jeho plnenie do lietadla L-410 UVP-E-LW, poznávacej značky OM-SYI na základe odberného poukazu vydaného Colným úradom Bratislava na rok 2017 a na následne ...

Poptávám převodový olej

Poptávám převodový olej

Poptávám převodový olej Gerway L55 80W90.

Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2017 - 2020

Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2017 - 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40 pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 7 zadávací dokumentace (Závazný vzor smlouvy) v předpokládaném množství 1 200 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 400 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele.

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv produktů pro Linde 1401

Oleje a maziva pro leteckou techniku AČR

Oleje a maziva pro leteckou techniku AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 druhů olejů a maziv určených pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky.

Oleje, maziva a provozní kapaliny pro pozemní techniku AČR

Oleje, maziva a provozní kapaliny pro pozemní techniku AČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 druhů olejů, maziv a provozních kapalin určených pro zabezpečení provozu pozemní techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců pozemní techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky.

TOEL pro SÚSPK 2017-2018

TOEL pro SÚSPK 2017-2018

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (2 roky) v předpokládaném množství 400 000 litrů (200 000 l/rok

Dodávky lehkého topného oleje v cisternových dodávkách 2017 - 2020

Dodávky lehkého topného oleje v cisternových dodávkách 2017 - 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lehkého topného oleje (TOEL) v období 2017 - 2020.

Oleje, technická maziva, Polsko

Oleje, technická maziva, Polsko

Jsme výrobce olejů a technických maziv určených jak pro průmysl, tak i běžné spotřebitele. Hledáme distributora našich výrobků v České republice. Zveme k navázání kontaktu: biuro@nanooil.pl www.nanooil.pl

Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá

Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá

Nákup olejov a prevádzkových kvapalín podľa B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Obráběcí kapaliny

Obráběcí kapaliny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích kapalin

Motorové a převodové oleje

Motorové a převodové oleje

Dodávka Motorových a převodových olejů

Strojní oleje a plastická maziva

Strojní oleje a plastická maziva

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojních olejů a plastických maziv

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv produktů pro Linde 1401

Maziva Cinol, Irán

Maziva Cinol, Irán

Zajímáme se o maziva značky Cinol. Snažili jsme se s několika firmami spojit přes jejich telefonní číslo a e-mailovou adresu, ale bez úspěchu. Dejte nám prosím vědět, zda jste schopni zařídit vzorky Cinol maziv, nebo nám poskytněte přímý kontakt k jejich dosažení. S pozdravem Reza

Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá

Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá

Nákup olejov a prevádzkových kvapalín podľa B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik

Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik

Predmetom zákazky je: dodávka mazacích olejov a mazív, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v PRÍLOHE č.4 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA mazacie oleje a mazivá. Špecifikácia mazacích olejov a mazív podľa slovenských a európskych noriem : Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické ...

Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu

Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu

Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a několika dodavateli, jejímž předmětem je realizace jednotlivých dílčích zakázek na dodávky pohonných hmot (určených druhů minerálních olejů).

Poptávám motorový olej

Poptávám motorový olej

Poptávám cenovou nabídku na motorový olej Olio per motori fuoribordo NMMA TC-W3,2T. Děkuji.

(záznamy 1/25 z 354)  strana 1 / 15