Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávek methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 v platném znění (FAME) pro vznětové motory, které slouží k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění jeho smluvních závazků a obchodních aktivit, konkrétně pro přimíchání do ropných paliv, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět ...
Smlouva na nákup originálních náhradních dílů, příslušenství, montážních přípravků
Smlouva na nákup originálních náhradních dílů, příslušenství, montážních přípravků a provozních náplní pro SDP zn. Škoda
Dodávky olejů a maziv
Předmětem VZ jsou dodávky olejů a maziv, VZ je rozdělena na 5 částí.
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS euroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40 pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy v předpokládaném množství 1 107 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 369 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele.
Poptávám rozbor oleje
Poptávám rozbor oleje. Byl jsem s autem na servisní prohlídce, kde mi bylo zaúčtována výměna oleje.Při kontrole doma jsem zjistil že ten olej je černý.Je možno zjistit rozborem jestli je olej nový.Dekuji
Nákup motorových olejov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky olejov pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie pre letné a zimné použitie
Motorové a prevodové oleje
Predmetom zákazky je dodanie motorových, prevodových olejov, mazív a tukov pre nákladné motorové vozidlá a osobné motorové vozidlá, špeciálne vozidlá, obslužné vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodania.
Poptávám olej Castrol Power 4T 10W30
Poptavám 1l olej Castrol Power 4T 10W30.
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin.
Odolov-dodávky TOEL 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.
Predmetom zákazky je: dodávka mazacích olejov a mazív, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 1b) Tabuľka- podrobná cenová ponuka oleje a mazivá.
AD BLUE močovina
Predmetom zákazky je dodanie AD BLUE močoviny v zmysle uvedenej špecifikácie v súťažných podkladoch.
Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania. Zákazka je delená na 2 časti.
Nákup ELTO pro vytápění objektů PP ČR 2020-2022
Předměte ZŘ je dodávka extra lehkého topného oleje pro vytápění objektů PP ČR na dobu do konce topné sezóny 2021-2022, t.j. do 31. května 2022.
Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40, počínaje 1.1.2021, pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy v předpokládaném množství 1 107 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 369 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele. Motorový ...
Dodávky lehkého topného oleje pro období 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“), pro organizační složky zadavatele v předpokládaném množství 6 300 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 2 100 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele. Vybraný dodavatel zahájí plnění předmětu veřejné zakázky k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po ...
Zavedení - DNS-Centrální pořízení olejů, maziv a provozních kapalin pro leteckou a pozemní techniku
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení provozu letecké a pozemní techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké a pozemní techniky a zabezpečení čištění, mazání a konzervaci zbraní povolenými druhy zbraňových, čisticích, a konzervačních prostředků s platnou kvalifikací pro zbraně AČR, ...
Dodávky mazadel
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek mazadel s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2020 – 09/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle ...
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth 40 Classic.
Odolov - TOEL 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. TOEL musí splňovat jakostní parametry a podmínky specifikované ...
Rostlinné oleje, Polsko
Dobrý den, jsme společnost prodávající rostlinné oleje pro technické účely (sójové, slunečnicové a řepkové). Hledám odběratele, kontaktujte mě prosím.
Dodávky chladící kapaliny pro autobusy - II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy.
Oleje, mazivo a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 druhů olejů, 1 druhu maziva a 1 druhu provozní kapaliny určených pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky.
Servisná chémia
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).