Dynamický nákupní systém na dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin (dále také jen „zboží“). Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech a v různých objemech odvislých zejména od potřeb zadavatele.
Odolov-dodávky TOEL 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
Dodávky lehkého topného oleje pro období 2023-2026
5.1 Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“), pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Závazný vzor smlouvy) v předpokládaném množství 9 000 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 3 000 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele.
DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení pneumatik a provozních kapalin a materiálu (zejm. oleje, chladicí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, žárovky atp.) k vozidlům Českého rozhlasu. Dynamický nákupní systém je rozdělen do 2 ...
Dodávky olejů pro pohyblivé schody, včetně dodávky mazacích patron
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody samostatně na každou část veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem na realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu účinnosti Rámcové dohody. Důvodem je zajištění olejových kapalin pro výrobci předepsané mazání pohyblivých schodů v provozu metra. Dodavatelé mohou podat nabídky na na jednu nebo ...
Dodávky olejů do Skupiny ČEZ
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky olejů pro zajištění bezpečného provozu a údržby energetických zařízení a zajištění provozuschopného stavu v podobě mazání a plánovaných výměn olejových náplní v zařízeních ve Skupině ČEZ.
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin II
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin realizované na základě jednotlivých objednávek zadavatele.
Přípravek AdBlue - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 72 000 litrů přípravku AdBlue® (dále jen „AdBlue“) a jeho ochraňování. AdBlue bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 36 000 litrů AdBlue. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 36 000 litrů AdBlue.
Odolov - dodávky TOEL 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávek methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 v platném znění (FAME) pro vznětové motory, které slouží k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění jeho smluvních závazků a obchodních aktivit, konkrétně pro přimíchání do ropných paliv, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět ...
Smlouva na nákup originálních náhradních dílů, příslušenství, montážních přípravků
Smlouva na nákup originálních náhradních dílů, příslušenství, montážních přípravků a provozních náplní pro SDP zn. Škoda
Dodávky olejů a maziv
Předmětem VZ jsou dodávky olejů a maziv, VZ je rozdělena na 5 částí.
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS euroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40 pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy v předpokládaném množství 1 107 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 369 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele.
Poptávám rozbor oleje
Poptávám rozbor oleje. Byl jsem s autem na servisní prohlídce, kde mi bylo zaúčtována výměna oleje.Při kontrole doma jsem zjistil že ten olej je černý.Je možno zjistit rozborem jestli je olej nový.Dekuji
Nákup motorových olejov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky olejov pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie pre letné a zimné použitie
Motorové a prevodové oleje
Predmetom zákazky je dodanie motorových, prevodových olejov, mazív a tukov pre nákladné motorové vozidlá a osobné motorové vozidlá, špeciálne vozidlá, obslužné vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodania.
Poptávám olej Castrol Power 4T 10W30
Poptavám 1l olej Castrol Power 4T 10W30.
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin.
Odolov-dodávky TOEL 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.
Predmetom zákazky je: dodávka mazacích olejov a mazív, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 1b) Tabuľka- podrobná cenová ponuka oleje a mazivá.
AD BLUE močovina
Predmetom zákazky je dodanie AD BLUE močoviny v zmysle uvedenej špecifikácie v súťažných podkladoch.
Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania. Zákazka je delená na 2 časti.
Nákup ELTO pro vytápění objektů PP ČR 2020-2022
Předměte ZŘ je dodávka extra lehkého topného oleje pro vytápění objektů PP ČR na dobu do konce topné sezóny 2021-2022, t.j. do 31. května 2022.
Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40, počínaje 1.1.2021, pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy v předpokládaném množství 1 107 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 369 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele. Motorový ...