Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Dodávky svislých dopravních značek
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení dynamického nákupního systému
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek vrátane dopravy na miestnych komunikáciách v meste Zvolen, ďalej vykonanie prác, uskutočnenie služieb a dodávka materiálu na umiestňovaní, osadzovaní, údržbe, oprave a riadenom odstraňovaní zvislého a na prvotnom zriadení, obnove a zmene ...
Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech (celkem umístěno 93 proměnných dopravních značek), svislých dopravních značek na 8 místech (celkem 12 SDZ), položení napájecích kabelů k proměnným dopravním značkám a dále rovněž ...
Označování a odstraňování havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací
Předmětem této veřejné zakázky je označování závad (havárií) ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, přičemž některé závady budou vybraným dodavatelem rovněž odstraňovány. Vybraný dodavatel bude zajišťovat zejména následující činnosti: a) označování závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací (výtluky, překážky) (dále jen ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
Dodávka svislého dopravního značení, 2022-2024
Dodávka svislého dopravního značení (SDZ) (základního a zvětšeného formátu včetně sloupků, patek s kotvami, spojovacího a krycího materiálu, dále nerez páska 12 mm, upínací prvek UP-2N, spona SP-1N, kužel, zrcadlo Ø 900 mm, podkladní deska atd.) v celkové hodnotě do 5 500 000,- Kč bez DPH, včetně dopravy do místa plnění.
Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou
Predmetom zákazky je nákup a dodanie funkčných zahradzovacích stĺpikov pre potreby Hlavného mesta. Predmetom zákazky nie je ich osadenie. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
Zvislé dopravné značky vrátane príslušenstva
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek vrátane príslušenstva.
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji a vyznačenie novopovolených cykloturistických trás v zmysle STN 01 8028.
Nasávací oblasti D7 a D8 - přeznačení
Předmětem zakázky je provedení úpravy orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic D7 a D8.
Poptáváme venkovní orientační tabule
Poptáváme venkovní orientační tabule. Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem, zda by jste nám mohli nabídnout návrh na realizaci venkovních tabulí. Jsme nestátní zdravotnické zařízení a potřebovali bychom vytvořit, nahradit dvě orientační venkovní tabule. Stávajících tabule mají rozměr 120x60 cm, foto jedné z nich zasílám v příloze. Pro ...
Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě ...
Cestné smerové stĺpiky
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru - cestných smerových stĺpikov, plastových pätiek a zvodidlových odrazníkov. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov Návrh na plnenie kritéria/ Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a ...
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov ...
Poptávám tabuli na dveře
Poptávám reklamní tabuli na dveře 40x70. Děkuji. S pozdravem Ludmila Žlábková
Poptáváme značení schodiště
Poptáváme značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť bytového domu. Přiipravujeme obnovu značení schodišť běžného bytového domu. Schodiště je obloženo linem. Uvažujeme o značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť po obou stranách. To je celkem 220 ks značení. Můžete nám nabídnout dle vašich zkušeností Vaše ...
Zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov
Predmetom zákazky je zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov v zmysle určeného projektu dočasného dopravného značenia alebo v zmysle TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Poptáváme dopravní značení
Poptávám cenovou nabídku k dopravnímu značení viz příloha. Nabídku prosím zaslat ve dvou variantách. První variantou je pronájem včetně dopravy a instalace v Českém Krumlově. Druhou variantou je zakoupení dopravního značení s dopravou a instalací. K dopravnímu značení v příloze přibyla jedna značka B20b ukončení rychlosti 5. Děkuji s ...
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice  D1 Ivachnová-Važec
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP") , ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2020 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej dopravy
DPB plánuje celoplošnú výmenu zastaraných typov stĺpikov a označníkov za nové moderné typy postupne počas 4 rokov. Celkový počet stĺpikov a označníkov bude približne 1500 ks + príslušenstvo.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí - opakované vyhlášení
Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení, včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je realizace projektu, který je blíže specifikován v čl. 3 odst. 2 zadávací dokumentace.