III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Dodávka pevných a suvných úchytů pro montáž potrubí DN 150 v jámě Darkov 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných a suvných ocelových úchytů pro montáž potrubí DN 150 v jámě Darkov 1, a to dle specifikace zadavatele.
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace typového, atypického nábytku (volně stojícího a vestavěného) a dalšího interiérového vybavení do nového objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Rámcová dohoda na dodávku náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství (těsnění a bajonetů), opředení koulí svítidel měděným drátkem a dodání doprovodných dokumentů (prohlášení o shodě, prohlášení či osvědčení o stálosti vlastností, projektový list, ...
Dodávka a servis záchytných systémov  zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu
Predmetom zákazky je dodávka a servis - (de)montáž, oprava záchytných systémov a ich súčastí - zvodidiel NH4, AM, EA koncoviek a tlmičov nárazov uvedených v špecifikácii podľa Prílohy č. 6 Kalkulácia ceny - Tabuľky č. 1 a č. 2 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 6 Kalkulácia ceny súťažných podkladov slúži iba pre ...
I/7 Hora Sv. Šebestiána, SMS
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/7 mezi obcemi Chomutov a Hora Sv. Šebestiána.
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné ...
Výroba pamětních stříbrných mincí s motivem Osobní automobil Tatra 603 s vloženým prvkem
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních stříbrných mincí s vloženým prvkem (dále jen "PSM"). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných PSM bude činit nejvýše 30 000 kusů PSM celkem za obě kvality. Skutečně požadované množství PSM běžné kvality a skutečně ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2022 až 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství Krajské ...
Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most -  Patočkova, Praha 5 a 6
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování ...
Razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí a euromincí určených do ročníkových súborov
Predmetom 1. časti zákazky je razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí a euromincí určených do ročníkových súborov v rokoch 2022 až 2026. Predmetom 2. časti zákazky je razba a dodávky zberateľských euromincí v rokoch 2022 až 2026.
Dopravné značky a príslušenstvo
Predmetom zákazky je nákup dopravných značiek a zariadení vrátane príslušenstva a súvisiacich služieb pre cesty II. a III. triedy v Košickom kraji v správe SC KSK z dôvodu operatívneho zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest ( napr. časté krádeže DZ, požiadavky na úpravu DZ v ...
Dodávka svislých dopravních značek včetně příslušenství 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy. Jedná se o provedení svislých dopravních značek - FeZN plech - lisované svislé dopravní značky dodány včetně nosných „C“ profilů a kompletních objímek (provedení Al) pro uchycení na sloupek o průměru 60 ...
Dodávka materiálu, komponent a elektromateriálu pro výrobu poloprovozní a prototypové jednotky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně konstrukčního, spojovacího a elektromateriálu a dále pořízení moderních technologických komponentů pro výrobu prototypové a poloprovozní jednotky na výrobu plastů.
Dodávka plastových směrových sloupků včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plastových směrových sloupků včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy dle potřeb zadavatele.
Kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu
Kovania a doplnkový materiál pre drevo výrobu PoložkaNázovMJPočet 1.Nábytkové koliesko s platničkou čierne, výška 50 mmks48000 2.Úchytka kovová rozteč 128 mm, chróm matný, chróm lesklýks84000 3.Popderka kovová, pod police 5/5mmks120000 4.Zásuvkový čiastočný kolieskový výsuv 450 mm, pre DTD zásuvkuks38400 5.Konfirmát 7x50mm, ...
Dodávky přepravních klecí včetně náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodávky 2 typů přepravních klecí, konkrétně Klec přepravní vnitroobjektová pevná - bílá a Klec přepravní meziobjektová skládací - žlutá a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů, okr. PCE+CR
Zajištění oprav záchytných systémů na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji po dopravních nehodách, případně po živelných pohromách v okresech Pardubice a Chrudim.
Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů, okr. SY+ÚO
Zajištění oprav záchytných systémů na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji po dopravních nehodách, případně po živelných pohromách v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch
Predmetom zákazky sú: 1. práce na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2023, a 2. stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, ...
Dodávka systému upevnění kolejnic pevné jízdní dráhy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému upevnění kolejnic pevné jízdní dráhy. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí
Predmetom 1. časti zákazky je razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí a euromincí určených do ročníkových súborov v rokoch 2022 až 2026. Predmetom 2. časti zákazky je razba a dodávky zberateľských euromincí v rokoch 2022 až 2026.
Poptávám ocelové háky
Poptávám háky rš 280 mm černé nebo hnědé ocelové 43 ks máte skladem?