Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
Dodávka svislého dopravního značení, 2022-2024
Dodávka svislého dopravního značení (SDZ) (základního a zvětšeného formátu včetně sloupků, patek s kotvami, spojovacího a krycího materiálu, dále nerez páska 12 mm, upínací prvek UP-2N, spona SP-1N, kužel, zrcadlo Ø 900 mm, podkladní deska atd.) v celkové hodnotě do 5 500 000,- Kč bez DPH, včetně dopravy do místa plnění.
Poptávám hutní materiál
Prosím o nacenění následujícího zboží: Jekl 50/30/3 (6050107) 59m Plocháč 30/5 (6010034) 19m Kary síť 3x2m 100/100/4 (5010306) 3ks
Dodávka pletiv, rámcové dohody
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv uzlových a svařovaných ...
Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou
Predmetom zákazky je nákup a dodanie funkčných zahradzovacích stĺpikov pre potreby Hlavného mesta. Predmetom zákazky nie je ich osadenie. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
Zvislé dopravné značky vrátane príslušenstva
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek vrátane príslušenstva.
Část D - Ostatní provozní vybavení
Předmětem plnění je dodávka a instalace ostatního provozního vybavení zvěřince (generátor aerosolu peroxidu vodíku, chovné klece, náhradní chovné nádoby, policový stojan na chovné nádoby, blok chovných klecí pro králíky, nerezový chovatelský vozík, nerezový manipulační plošinový vozík, jednostranný stojan IVC, samostatný sloupový ventilátor, ...
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji a vyznačenie novopovolených cykloturistických trás v zmysle STN 01 8028.
Nasávací oblasti D7 a D8 - přeznačení
Předmětem zakázky je provedení úpravy orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic D7 a D8.
Poptáváme venkovní orientační tabule
Poptáváme venkovní orientační tabule. Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem, zda by jste nám mohli nabídnout návrh na realizaci venkovních tabulí. Jsme nestátní zdravotnické zařízení a potřebovali bychom vytvořit, nahradit dvě orientační venkovní tabule. Stávajících tabule mají rozměr 120x60 cm, foto jedné z nich zasílám v příloze. Pro ...
Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě ...
Cestné smerové stĺpiky
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru - cestných smerových stĺpikov, plastových pätiek a zvodidlových odrazníkov. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov Návrh na plnenie kritéria/ Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a ...
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov ...
Poptávám tabuli na dveře
Poptávám reklamní tabuli na dveře 40x70. Děkuji. S pozdravem Ludmila Žlábková
Poptávám zásuvkové pojezdy do podlahy
Poptávám pojezdy zásuvkový 1000 mm celovýsuv do podlahy s nosností min 20kg. Děkuji Mühlheim Karel
Spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek 2021
Uzavření rámcové dohody na dodávky spojovacího a upevňovacího materiálu pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Poptáváme značení schodiště
Poptáváme značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť bytového domu. Přiipravujeme obnovu značení schodišť běžného bytového domu. Schodiště je obloženo linem. Uvažujeme o značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť po obou stranách. To je celkem 220 ks značení. Můžete nám nabídnout dle vašich zkušeností Vaše ...
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov
Predmetom zákazky je zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov v zmysle určeného projektu dočasného dopravného značenia alebo v zmysle TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Upevňovadlá a drobné koľajivo
Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové ...
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních velkoprůměrových stříbrných mincí (dále jen "PSM"). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných PSM bude činit 2 300 kusů matované varianty v běžné kvalitě a 5 800 kusů leštěné varianty v běžné kvalitě. Bližší ...
Poptáváme dopravní značení
Poptávám cenovou nabídku k dopravnímu značení viz příloha. Nabídku prosím zaslat ve dvou variantách. První variantou je pronájem včetně dopravy a instalace v Českém Krumlově. Druhou variantou je zakoupení dopravního značení s dopravou a instalací. K dopravnímu značení v příloze přibyla jedna značka B20b ukončení rychlosti 5. Děkuji s ...
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice  D1 Ivachnová-Važec
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP") , ...