Poptáváme značení schodiště
Poptáváme značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť bytového domu. Přiipravujeme obnovu značení schodišť běžného bytového domu. Schodiště je obloženo linem. Uvažujeme o značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť po obou stranách. To je celkem 220 ks značení. Můžete nám nabídnout dle vašich zkušeností Vaše ...
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov
Predmetom zákazky je zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov v zmysle určeného projektu dočasného dopravného značenia alebo v zmysle TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Upevňovadlá a drobné koľajivo
Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové ...
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních velkoprůměrových stříbrných mincí (dále jen "PSM"). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných PSM bude činit 2 300 kusů matované varianty v běžné kvalitě a 5 800 kusů leštěné varianty v běžné kvalitě. Bližší ...
Poptáváme dopravní značení
Poptávám cenovou nabídku k dopravnímu značení viz příloha. Nabídku prosím zaslat ve dvou variantách. První variantou je pronájem včetně dopravy a instalace v Českém Krumlově. Druhou variantou je zakoupení dopravního značení s dopravou a instalací. K dopravnímu značení v příloze přibyla jedna značka B20b ukončení rychlosti 5. Děkuji s ...
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice  D1 Ivachnová-Važec
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP") , ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2020 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Poptávám kartáč hranatý ocel
Poptávám: - 10 ks kartáč hranatý ocel 0,4 30x50 á 36,- Kč bez DPH katalogové číslo 15318 - 10 ks dtto 30x80 á 41,30,- Kč bez DPH katalogové číslo 15325 Novotná Miroslava.
Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej dopravy
DPB plánuje celoplošnú výmenu zastaraných typov stĺpikov a označníkov za nové moderné typy postupne počas 4 rokov. Celkový počet stĺpikov a označníkov bude približne 1500 ks + príslušenstvo.
Pražcové kotvy 2021
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí - opakované vyhlášení
Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení, včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je realizace projektu, který je blíže specifikován v čl. 3 odst. 2 zadávací dokumentace.
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislým dopravným značeniam (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky ZDZ (pozinkované) musia byť certifikované v zmysle zásad ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Vrchoviny
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 silniční meteorologické stanice (SMS) - (ve směru Náchod - Vrchoviny), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M) ...
Rezortní medaile a vyznamenání 2021-2023
Pořízení medailí za účelem udílení vojenských rezortních vyznamenání jednotlivcům a jednotkám za jejich vynikající plnění služebních povinností, záslužných činů, skutků vojenské povahy a aktivit v bezpečnostních, humanitárních a jiných akcích mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru ve prospěch demokracie a míru.
Dodávka pletiv, rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv uzlových a svařovaných ...
Obnova povrchu ciest  II. a III. triedy v Žilinskom kraji, Strečno
Predmet zákazky sú stavebné práce týkajúce sa obnovy ciest II. a III. triedy na vybraných úsekoch v Žilinskom kraji. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby v rozsahu spracovania projektu a realizácie prenosného dopravného značenia (PDZ) počas realizácie prác a po ukončení prác aj jeho odstránenie. Podrobnejšie ...
Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Dopravné značenie
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Brno - Silnice I. třídy - Přeznačení silnic v Jmk dle novely Zákona 13/1997 Sb. - 2. etapa
Jedná se o 2.etapu přeznačení silnic v JmK , která je vyvolána novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeni provozu na pozemních komunikacích. Dále bude prováděna postupná výstavba nových portálů, která by měla předcházet ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. etapa - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je vypracování výrobní, realizační dokumentace orientačního systému a jeho následná dodávka a montáž do nově provedených prostor Oblastní nemocnice Náchod včetně barevných polepů/malby stěn a venkovních prostor v objektech J a K ONN, dle zpracovaného konceptu a grafického manuálu. Grafický manuál určuje RAL v ...
Nábytkové kování, Indie
Jsme výrobci vybavení interiéru; úchyty kabinetu, úchyty táhel, knoflíky a další vybavení interiéru. Hledáme expanzi v Evropské unii a hledáme partnera, který by vázal nebo zahájil distribuci našich produktů v regionu. Poté, co jsme byli schopni úspěšně uspokojit indické trhy od roku 1992 a zaznamenali obrovský růst, zkoumáme expanzi do ...