Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na šesť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A2: Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok - ...

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves

Predmetom zákazky je dodanie nábytku, IKT vybavenia a učebných pomôcok pre jazykovú učebňu, pre knižnicu, pre BIO/CHEM učebňu, pre polytechnickú učebňu a pre IKT učebňu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie

Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie

Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup interiérového zariadenia 2.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup výpočtovej techniky 3.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup didaktických pomôcok

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves

Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Odkyselování knihovních fondů Národní knihovny ČR v letech 2018 - 2022

Odkyselování knihovních fondů Národní knihovny ČR v letech 2018 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb na odkyselování dokumentů knihovního fondu, vyrobených zejména po r. 1840 (tzv. novodobých fondů), podle kvality a požadavků zadavatele na hromadné odkyselování tak, aby se zamezilo hrozícímu nebezpečí rozpadu těchto knih vzhledem k nízkým hodnotám pH materiálů, z nichž ...

Poptávám učebnice

Poptávám učebnice

Sháním tyto učebnice pro 1. stupeň SŠ (Gymnázium) : 1, Tabulky pro SŠ 2, Atlas světa 3, Klass! 1,Klett 4, Maturita Solutions Pre- Intermediate ( pouze pracovní sešit! ) 5, Černá M. – Dějiny výtvarného umění, Idea servis Nejlépe více učebnic najednou, ať nemusím objednávat na 5 krát. Cena samozřejmě dohodou, prosím dobírkou,nebo osobně – ...

Poptávám tisk bakalářské práce v pevné i kroužkové vazbě

Poptávám tisk bakalářské práce v pevné i kroužkové vazbě

Poptávám tisk bakalářské práce v pevné i kroužkové vazbě. Ppotřebuji vytisknout bakalářskou práci 2x v pevné vazbě a 1x v kroužkové, cca 60 stran.

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí a oprava a údržba pôvodných poškodených väzieb formou preväzby periodík a brožovaných tlačí určených na trvalé uchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.

Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky knih pro zadavatele. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Poptávám knihu Co je život? Duch a hmota, K mému životu

Poptávám knihu Co je život? Duch a hmota, K mému životu

Poptávám knihu : Co je život? Duch a hmota. K mému životu

UK FF – Nákup knih

UK FF – Nákup knih

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka knih, které jsou konkrétně specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde je na každou část samostatná záložka.

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí na trvalé uchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.

Poptávám knihu The Maddie Diaries

Poptávám knihu The Maddie Diaries

Poptávám knihu the Maddie Diaries.

Poptávám pracovní sešity Nautilus ponořme se do učení

Poptávám pracovní sešity Nautilus ponořme se do učení

Poptávám co největší množství pracovních sešitů pro SŠ Nautilus ponořme se do učení. ISBN 978-80-7430-074-5. Prosím nabídněte.

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.

Poptávám knihy

Poptávám knihy

Poptávám knihy Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry (Oldřich Eliška, Miloslava Elišková) a Atlas biologie člověka od Trojana Stanislava a Michaela Schreibra.

Poptávám knihu Naše květiny

Poptávám knihu Naše květiny

Sháním knihu Naše květiny

(záznamy 1/25 z 517)  strana 1 / 21