Zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO ver. 18.0
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník
Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník - pro výuku fyziky: demonstrační pomůcky, žákovské soupravy, žákovské měřící přístroje - senzory, přístrojové vybavení; pomůcky pro výuku: mikrobiologie, biologie člověka, zoologie, botanika, geologie, ekologie
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vnútorné vybavenie ZŠ Nitrianske Rudno
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební. Verejny obstaravatel rozdelil predmet zakazky na časti s cieľom umoznit ucast co naväčšieho poctu uchadzacov. Zákazka je rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické ...
Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Plavecký Štvrtok
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v IS EVO ver. 18.0
Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova, Lipany
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na šesť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A2: Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok - ...
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, IKT vybavenia a učebných pomôcok pre jazykovú učebňu, pre knižnicu, pre BIO/CHEM učebňu, pre polytechnickú učebňu a pre IKT učebňu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov
Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup interiérového zariadenia 2.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup výpočtovej techniky 3.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup didaktických pomôcok
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...