Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018

Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018

Předmětem Veřejné zakázky je nový spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje, jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD. Poptávaný spotřební materiál pro Část 1 – Část 14 Veřejné zakázky není alternativní, ani repasovaný spotřební materiál, nýbrž vždy pouze originální spotřební materiál od výrobců tiskáren, pro které je určen. ...

DNS - nákup kancelářských a hygienických potřeb pro SMP14

DNS - nákup kancelářských a hygienických potřeb pro SMP14

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků v souladu s technickými a obchodními podmínkami zadavatele. Zadavatel předpokládá zadání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých od provozních ...

Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování dodávek kancelářských potřeb pro budovu MŽP, OVSS I – IX, TP – OPŽP, NZÚ a resortní organizace pro období 2018 – 2021 z důvodu ukončení stávající rámcové dohody č. 170049 v měsíci 03/2018. Uvedená komodita podléhá povinnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu pro období 2018 – 2021. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka xerografického papíru, obálek a poštovních tašek do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných Zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veřejná zakázka se skládá z 3 částí: Část 1 – Dodávka xerografického papíru Část 2 – ...

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám: bílý kopírovací papír, A4, 80 g Množství: 2 kamiony měsíčně Lokalita: celá ČR, SK, ... Termín: dle dohody Spolupráce: dlouhodobá

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek pro resortní organizace uvedené v příloze č. 1 ZD v na období 4 let. Kromě dodávek obálek zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a distribuci obálek a jejich doručení do zadavatelem určených míst plnění. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru ...

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele.

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu pěti let jejich předmětem je dodávka tonerových náplní do tiskáren a kopírovacích strojů, dodávky xerografického papíru, ekologická likvidace použitého materiálu pro stávající tiskové vybavení specifikované v příloze této zadávací dokumentace, pronájem nových tiskových zařízení, kompletní ...

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2017-2020

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2017-2020

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV včetně dopravy do místa plnění až do výše předpokládaného finančního limitu . DNS bude zaveden na 4 roky v období let 2017 - 2020.

Nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky

Nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní dohody, jejímž předmětem bude průběžné zajišťování dodávek kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky pro VoZP ČR na dobu 4 let (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky zahrnuje prodej zboží, jeho dopravu a uložení na místa určená zadavatelem. ...

Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV

Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy kancelářských potřeb vč. detailní ...

Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení

Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardní kancelářské techniky a zařízení, jako např. počítací, účtovací, frankovací stroje, zpětné projektory, tabule, skartovačky, kroužkové vazače, děrovací stroje, laminátory, řezačky papíru a další různé standardní kancelářské stroje a zařízení. Centrální zadavatel předpokládá ...

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu pěti let jejich předmětem je dodávka tonerových náplní do tiskáren a kopírovacích strojů, dodávky xerografického papíru, ekologická likvidace použitého materiálu pro stávající tiskové vybavení specifikované v příloze této zadávací dokumentace, pronájem nových tiskových zařízení, kompletní ...

VZ51/2016 - Kancelářské potřeby

VZ51/2016 - Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

DNS 4/2016  centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

DNS 4/2016 centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

VZ36/2016 - Kancelářské potřeby

VZ36/2016 - Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

VZ36/2016 - Kancelářské potřeby

VZ36/2016 - Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

Dodávka kancelářských potřeb 2016

Dodávka kancelářských potřeb 2016

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „zboží“) pro resortní organizace ČÚZK v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných ZD a jejími přílohami na období 3 let. Kromě dodávek kancelářských potřeb zahrnuje předmět veřejné zakázky dodání na místo určení dle požadavků zadavatele. Veřejná zakázka se skládá ze 2 částí ...

(záznamy 1/25 z 230)  strana 1 / 10