Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2018

Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu jednoho roku.

Poptávám inkoustové cartridge

Poptávám inkoustové cartridge

Poptávám inkoustové cartridge náplnš HP 364XL, žlutá, modrá, červená.

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera podľa technickej špecifikácie, vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod. Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia ...

Spotřební materiál zařízení Konica Minolta

Spotřební materiál zařízení Konica Minolta

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení Konica Minolta bizhub 368 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov

Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov

Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018

Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018

Předmětem Veřejné zakázky je nový spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje, jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD. Poptávaný spotřební materiál pro Část 1 – Část 14 Veřejné zakázky není alternativní, ani repasovaný spotřební materiál, nýbrž vždy pouze originální spotřební materiál od výrobců tiskáren, pro které je určen. ...

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciami predmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2018 -2020

Předmětem této zadávací dokumentace je stanovení zadávacích podmínek pro účast v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních ...

DNS - nákup kancelářských a hygienických potřeb pro SMP14

DNS - nákup kancelářských a hygienických potřeb pro SMP14

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků v souladu s technickými a obchodními podmínkami zadavatele. Zadavatel předpokládá zadání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých od provozních ...

Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2018

Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu jednoho roku.

Poptávám samolepicí průhledné obaly

Poptávám samolepicí průhledné obaly

Poptávám samolepící obaly na faktury - průhledné - k nalepení na krabice.

Poptávám červené laserové ukazovátko

Poptávám červené laserové ukazovátko

Poptávám červené laserové ukazovátko.

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních kancelářských potřeb pro zadavatele jako je např. kancelářský papír, propisovací pera, zvýrazňovače, šanony apod.

Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Postupné dodávky kancelářského papíru formátu: Xerografický papír A4 Xerografický papír A3 Xerografický papír A5 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk.

Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování dodávek kancelářských potřeb pro budovu MŽP, OVSS I – IX, TP – OPŽP, NZÚ a resortní organizace pro období 2018 – 2021 z důvodu ukončení stávající rámcové dohody č. 170049 v měsíci 03/2018. Uvedená komodita podléhá povinnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020

Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách ...

Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline

Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline

Predmetom zákazky je Nákup kancelárskych potrieb pre Žilinskú univerzitu v Žiline. Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na samostatné časti v súlade s § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Tabelačný papier

Tabelačný papier

Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskej pošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre Slovenskú poštu, a. s., POST servis Bratislava.

Xerografický papír

Xerografický papír

uzavření rámcové kupní smlouvy, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky xerografického papíru dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.

Kancelářské potřeby ČPZP – II

Kancelářské potřeby ČPZP – II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských potřeb (zboží) dle požadavku zadavatele, včetně dopravy a doručení na konkrétní místo plnění, konkrétní pobočku, konkrétní kancelář zadavatele.

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu pro období 2018 – 2021. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Poptávám kancelářské potřeby

Poptávám kancelářské potřeby

Poptávám žluté eurodesky velikost A5 počet 200ks.

(záznamy 1/25 z 1612)  strana 1 / 65