Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Kancelářské potřeby 101-2016

Kancelářské potřeby 101-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0025

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0025

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání kancelářských potřeb pro UJEP.

Kancelářské potřeby 004-2016

Kancelářské potřeby 004-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb 010-2016

Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 013-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 013-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 014-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 014-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele - specifikace uvedeny v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávky kancelářských potřeb - 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb 010 - 2016 dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace uvedeny v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery a cartridge 10/2016

Tonery a cartridge 10/2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v DNS jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně).

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro organizační složky zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

DNS na dodávky kancelářských potřeb

DNS na dodávky kancelářských potřeb

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) budou dodávky zboží (kancelářských potřeb) dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2016 - 2018

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2016 - 2018

Předmětem dynamického nákupního systému jsou pera, tužky, mazací pryž, fixy, značkovače, ořezávátka, držáky na tužky a pera, razítka, korektory, nástěnky, pásky a kotouče do kalkulaček, tabule (kreslící, suché, plánovací), papírnické zboží, samolepící pásky, organizéry a příslušenství, rýsovací potřeby, sešívací svorky, cvočky, napínáčky, ...

(záznamy 151/175 z 1615)  strana 7 / 65