Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb určených pro součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Mesto Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda

2.2Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Mestský úrad Dunajská Streda a príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, vrátane dodania na miesto určenia. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe čiastkových objednávok počas platnosti rámcovej ...

Samolepící průpisové adresní štítky s čárovým kódem a tiskopisy se samolepící částí

Samolepící průpisové adresní štítky s čárovým kódem a tiskopisy se samolepící částí

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky samolepících průpisových adresních štítků s čárovým kódem a tiskopisy se samolepící částí pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0034

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0034

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání kancelářských potřeb pro UJEP.

Dodávky kancelářských potřeb - 021-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 021-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 017-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 017-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 019-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 019-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 020-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 020-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

Dodávka kancelářských potřeb 2016

Dodávka kancelářských potřeb 2016

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „zboží“) pro resortní organizace ČÚZK v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných ZD a jejími přílohami na období 3 let. Kromě dodávek kancelářských potřeb zahrnuje předmět veřejné zakázky dodání na místo určení dle požadavků zadavatele. Veřejná zakázka se skládá ze 2 částí ...

Dodávky kancelářských potřeb - 017-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 017-2016

Dodávky kancelářských potřeb – 017 – 2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Kancelářské potřeby 005-2016

Kancelářské potřeby 005-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávky kancelářských potřeb - 018-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 018-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 018-2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 DNS 3/2016

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 DNS 3/2016

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny 11/2016

Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny 11/2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávka tonerů a cartridgí a ev.č.VZ 404705, bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny .

Dodávky tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení

Dodávky tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení

Předmětem je poskytování jednotlivých dodávek tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť. Dodávané tiskové cartridge, tiskové hlavy a pásky do tiskových zařízení mohou být jen ty, jež jsou doporučené výrobci příslušných tiskových zařízení a zároveň se musí jednat pouze ...

Dodávky kancelářských potřeb - 016-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 016-2016

Dodávky kancelářských potřeb - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

(záznamy 126/150 z 1612)  strana 6 / 65