Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro 6 organizací státní správy - Generální finanční ředitelství, Puncovní úřad, Český metrologický institut, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústav územního rozvoje, Státní energetická inspekce. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na ...
Dodávka lepícího systému pro lamináty
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č.4 Podrobný seznam materiálu.
Dodávka technologií pro ruční laminaci
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu Zadávací dokumentace.
Spotřební materiál do tiskáren
Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren (tonery, cartridge, barvící pásky, atd.) užívaných zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
DNS - Centrální nákup kancelářského papíru
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky zavede DNS, kterým se rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží. Zadavatel tímto zadávacím řízení zavádí DNS ve smyslu § 138 ZZVZ, přičemž v rámci tohoto zadávacího řízení postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší ...
Centralizovaný nákup kancelářských potřeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kancelářských potřeb (včetně dopravy) podle technických specifikací zadavatele.
Kancelářské potřeby - papír
Pořízení kancelářského papíru a papíru různého sortimentu NIPEZ 11 ve prospěch rezortu MO v období od zavedení DNS po dobu 5 let (5) do 31.12.2026
Nové odborné učebny ZŠ Podhůrecká, České Budějovice - učební pomůcky POMŮCKY PRO VÝUKU INFORMATIKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek pro učebnu informatiky v rámci realizace nových odborných učeben v ZŠ Pohůrecká, České Budějovice. Podrobná specifikace dodávky, viz příloha č. 4 zadávací dokumentace - Soupis dodávky a Technická specifikace poptávaného plnění.
FN Motol - Samolepící štítky a pásky do tiskáren
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samolepících štítků a pásek do tiskáren, které se používají ve Fakultní nemocnici v Motole, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění pro 1. část VZ "Samolepící štítky archové" je detailně specifikován v Příloze č. 2.1. ZD - ...
Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní Spojenej školy Šaľa, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B. 1 Opis predmetu ...
Průběžné dodávky náplní do tiskových a kopírovacích zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních a repasovaných náplní do tiskových a kopírovacích zařízení (dále jen „zboží“), včetně poskytnutí servisu tiskáren, které budou poškozeny znečištěním z náplní. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 5 ZD.
Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MŽP na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování dodávek kancelářských potřeb pro MŽP včetně OVSS I - IX (odbor výkonu státní správy) a resortní organizace pro období 2022 - 2026 z důvodu ukončení stávající rámcové dohody. Uvedená komodita podléhá povinnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zadává veřejnou zakázku ...
Dodávka lepícího systému pro lamináty
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu této Zadávací dokumentace.
Dodávka technologií pro RTM laminaci
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu této Zadávací dokumentace.
Dodávka technologií pro ruční laminaci
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu této Zadávací dokumentace.
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Průběžné dodávky kancelářských potřeb v rámci plnění rámcové dohody pro každou část na 12 měsíců.
Nálepky bianco - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Dodávka obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Kancelářské potřeby
Dodávka kancelářského materiálu pro FNUSA.
Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb pre internú spotrebu Slovenskej pošty, a. s.
MS Praha - tonery do tiskáren 2022-2024
Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.
Centralizovaný nákup kancelářských potřeb v letech 2022 - 2025 II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kancelářských potřeb (včetně dopravy) podle technických specifikací zadavatele.