Dodávka kancelářského papíru pro resort Ministerstva spravedlnosti v letech 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelářský papír a samolepicí etikety
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Kancelářské potřeby - nákup
Jedná se o zboží v těchto skupinách: Kancelářské potřeby skupina NIPEZ 11 Tiskařské výrobky skupina NIPEZ 12 Výrobky a vybavení pro sport ..skupina NIPEZ 13 Zařízení a vybavení interiéru skupina NIPEZ 16
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb pro NNH
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských potřeb pro NNH a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich hodnotící kritéria, obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve Výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi centrálním zadavatelem, který je k tomu pověřen jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány objednávky na dodávky, jejichž předmětem budou průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních ...
Dodanie originálneho spotrebného materiálu pre nové tlačiace zariadenia
Predmetom tejto zákazky je dodanie originálneho spotrebného materiálu pre nové tlačiace zariadenia a tlačiace zariadenia, ktorými disponuje verejný obstarávateľ (ďalej ako tovar). Predmetom zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania: doprava do miesta dodania, vyloženie z dopravného prostriedku a uloženie v ...
Kancelářské potřeby
Dodávka kancelářských potřeb uvedených v příloze prostřednictvím rámcové dohody s jedním vítězným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb v rámci provozních potřeb všech pracovišť zadavatele. Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou jednotlivých objednávek zadávaných na základě rámcové dohody v ...
Poptávám průklepový papír
Průklepový papír A4 - 5 balení.
Dodávka kancelářských potřeb z papíru, plastů a ostatního kancelářského zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb, potištěných obálek a memorand dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dynamický nákupní systém na kancelářské potřeby a papír pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů kancelářských potřeb a kancelářského papíru
Kancelářské potřeby
Předmětem Dohody je zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Objednatele a Odběratele vč. dopravy do místa určení a ekologická likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předpokládané požadované množství položek, jejich popis a parametry, které mají být dodány je uvedeno v příloze č. 2 Dohody. Předmět Dohody je ...
Dodávky obálek pro resort ČÚZK v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 4 let. Konkrétně se jedná o dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm. Dodávky obálek zahrnují předmět veřejné zakázky i balení a ...
Nákup kancelářských potřeb pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářských potřeb dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení zadavatelů, včetně dopravy a uložení na určené místo do místa sídla člena sdružení zadavatelů a následné likvidace z toho vzniklého odpadu. Místo plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zástupce sdružení ...
Rámcová dohoda na opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků. Vybraný dodavatel bude dále zajišťovat dodávky pro položky, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 Rámcové dohody Nákupní koš, ale jsou obdobného charakteru jako položky předmětu plnění. Tyto položky ...
Poptávám výrobu alba na karty
Poptávám výrobu alb na karty. uměli byste prosím vyrobit album na karty. Jednalo by se o přibližně takovéto album: https://www.vesely-drak.cz/produkty/alba/5129-blackfire-9-pocket-card-album-green/ Uvnitř by byly všité jednotlivé stránky podobné těmto: ...
Kancelárske potreby
Dodávanie Kancelárskych potrieb, drobného kancelárskeho vybavenia, papiernického tovaru, obálok a iných položiek, papierových alebo lepenkových registrov, účtovných kníh, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru, rysovacích potrieb, plánovacích tabúľ a príslušenstva, písacích, kresliacich potrieb a kried, nožníc, ...
Štartovacie sety školských pomôcok pre budúcich prváčikov
Predmetom zákazky je nákup štartovacieho setu školských pomôcok pre nastupujúcich žiakov 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2021/2022 a ich distribúcia do škôl. Zoznam školských pomôcok je uvedený v Opise predmetu zákazky.
FN Motol - Samolepicí štítky a pásky do tiskáren
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky samolepicích štítků a pásek do tiskáren.
Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 4 let na dodávky kancelářských potřeb dle závazných požadavků zadavatele.
Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním - 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců. Seznam, specifikace kancelářských potřeb a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu 24 měsíců, jsou uvedeny v příloze č. 1 - Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí ...
Papír xerografický
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru na základě dílčích dodávek zadavatele po dobu 3 let. Dodávky budou realizovány dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Zajištění průběžných dodávek kancelářských potřeb.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami kancelářského papíru.
Poptáváme plexisklo na kancelářské stoly
Poptávám cenovou nabídku na plexisklo na kancelářské stoly. Rozměrem 150 x 68 cm (tl.3 nebo4 mm) v počtu 6 ks.