Náplně do tiskáren - FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Dodávky kancelářských potřeb 2023 - 2025
Dodávka kancelářských potřeb pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných ZD a jejími přílohami na období 2 let.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění ...
Kliprámy
Predmetom zákazky je dodávka klip rámov.
Kancelársky papier
Kancelársky papier
DNS - Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných kancelárskych potrieb, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov. Podrobná špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění.
Dodávka tiskového příslušenství pro tiskárny
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky originálního tiskového příslušenství, tonerů pro tiskárny, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění tiskových služeb včetně správy zařízení. Vybraný dodavatel bude zajišťovat: • Pronájem 143 kusů tiskových zařízení (dále také „zařízení“) • Opravy tiskových zařízení v pronájmu s pevně definovaným SLA • Doplňování spotřebního materiálu k instalovaným tiskárnám tak, aby byla ...
Školské a kancelárske potreby
Školské a kancelárske potreby
Dodávka tonerů a inkoustových cartridge 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a inkoustových cartridge do míst plnění, kterými jsou jednotlivá pracoviště zadavatele, a to Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice po dobu 2 let.
Nákup kancelářských potřeb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Nákup tonerov
Predmetom zákazky je dodanie tonerov v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských potřeb pro ředitelství a jednotlivá pracoviště ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách), a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb 2023
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb. Účelem je zajistit každodenní provoz kraje a jeho příspěvkových organizací dodávkami kancelářských potřeb.
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II
Průběžné dodávky kancelářských potřeb v rámci plnění rámcové dohody na 12 měsíců.
Xerografický papír 2023
jsou dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje možnost změny závazku z Rámcové dohody na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“) pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Více viz zadávací dokumentace.
Kancelárske potreby pre MŠ
Kancelárske potreby
Kancelářské potřeby 2023 - 2026 II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka.
Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Kancelárske potreby pre MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "MPSVR SR") a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj "ÚPSVR") v súlade s popisom uvedeným v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, ktorý slúži zároveň aj ako špecifikácia predmetu zákazky, a doručenie predmetných kancelárskych ...