Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Poptávám inkoust do tiskárny značky Epson
Poptávám inkoust do tiskárny značky Epson WF 2750.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, kancelářských potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) a konfigurace stávajícího programového vybavení účastníka zadávacího řízení pro potřeby realizace nákupů přes e-shop.
Tiskopisy na tabelačním papíru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů na tabelačním papíru. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 36 měsíců.
Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s. IV.
realizace opakujících se dodávek kancelářského papíru
Nákup papíru pro resort statutárního města Ostravy - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelářské potřeby - papír
Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářského papíru a papíru pro polygrafické účely za účelem centrálního zabezpečení polygrafické a adiministrativní činnosti organizačních celků MO, a to ode dne účinnosti rámcové dohody po období 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu. Plnění veřejné zakázky bude probíhat průběžně na ...
Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske potreby
Zabezpečenie dodávok kancelárskych potrieb pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny 2019 - 2022
dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny
Kancelářské potřeby 2019 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka.
Xerografický papír II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 2 let.
Dodávky kancelářského papíru a obálek II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru, např. obálky, poštovní tašky, doručenky a standardní kancelářský papír pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske potreby a kancelársky papier
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacich služieb: dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvy a podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera a kancelárskych ...
Kancelářské potřeby III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Xerografický papír
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 4 let.
FN Motol - Papír xerografický
Zajištění dodávek xerografického papíru pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole.
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Predmetom zákazky je výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští vrátane náhradných dielov, farieb na pečiatky a fľašiek na farby.
Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 - III
Dodávky kancelářského papíru do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk následujících formátů: Xerografický papír A3 Xerografický papír A4 Xerografický papír A5
Tiskopisy a samolepící průpisové štítky s čárovým kódem
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky samolepících průpisových adresních štítků s čárovým kódem a tiskopisů se samolepící částí. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Kancelářské potřeby
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky kancelářského papíru a obálek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s. - Archivační potřeby III.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek archivačních potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s.