Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 4 let na dodávky kancelářských potřeb dle závazných požadavků zadavatele.
Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním - 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců. Seznam, specifikace kancelářských potřeb a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu 24 měsíců, jsou uvedeny v příloze č. 1 - Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí ...
Papír xerografický
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru na základě dílčích dodávek zadavatele po dobu 3 let. Dodávky budou realizovány dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Zajištění průběžných dodávek kancelářských potřeb.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami kancelářského papíru.
Poptáváme plexisklo na kancelářské stoly
Poptávám cenovou nabídku na plexisklo na kancelářské stoly. Rozměrem 150 x 68 cm (tl.3 nebo4 mm) v počtu 6 ks.
Kancelářský papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Poštovní obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Hewlett Packard, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé ...
Kancelářské potřeby - Papír
Cílem veřejné zakázky je zabezpečit administrativní činnosti organizačních celků MO výběrem dodavatele kancelářského papíru
Ofsetový archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových produkčních tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
SÚKL VZ04/2021 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele pro objekty uvedené v čl. 2.3 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode dne účinnosti rámcové dohody.
Spotřební materiál do tiskáren
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a spotřebního materiálu dle přílohy ZD, specifikace po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
Kompatibilní tonery
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky kompatibilních tonerů a fotoválců dle potřeb zadavatele.
Kancelářské potřeby
Předmětem Dohody je zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Objednatele a Odběratele vč. dopravy do místa určení. Předpokládané požadované množství položek, jejich popis a parametry, které mají být dodány je uvedeno v Příloze č. 2 Dohody: Stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení.
Poptávám akrylovou barvu Pebeo
Poptávám akrylovou barvu Pebeo - zelená, nejlépe č. 44 a 61, popř. i jiná zelená.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Canon
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Canon, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro roky 2021 -2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb a techniky pro potřebu jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace
Rámcová dohoda-Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek ...
Dodávky obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Obálky a papírový obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.