Kancelárske potreby
Predmetom obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb pre všetky pracoviská VšZP v SR uvedené v Súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny
Kancelářské potřeby - nákup II
Jedná se o nákup kancelářských potřeb v NIPEZ: 11 Kancelářské potřeby; 12 Tiskařské výrobky; 13 Výrobky a vybavení pro sport a volný čas, materiál pro umělecké a řemeslné práce; 16 Zařízení a vybavení interiéru.
Dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy 2022 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Kancelářské potřeby 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění dodávek kancelářských potřeb (dále také jako „zboží“) dle požadavku a potřeb zadavatele. Předmětem zakázky je rovněž doprava zboží, tj. jeho doručení, a to až do konkrétní kanceláře v konkrétní pobočce či budově zadavatele. Rámcová dohoda s vybraným ...
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních kancelářských potřeb pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu.
Kancelářské a hygienické potřeby 2022-2026
Předmětem veřejné zakázky jsou kancelářské a hygienické potřeby. V zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.
Kancelářská technika a zařízení
Nákup kancelářské techniky a zařízení k zabezpečení činnosti organizačních celků MO (jednotlivých VÚ a VZ).
Dodávky tiskopisů, desek a etiket
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky papírů do přístrojů, tiskopisů pro zdravotnictví typ „F“, desek pro zdravotnickou dokumentaci a etiket v rolích a pásek (dále také zboží), potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční ...
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho papiera. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného ...
Centrální nákup kancelářských potřeb 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace (dále jen zboží). Součástí dodávky jsou i položky z recyklovaného materiálu (např. balicí papír, blok A4, sešit).Předpokládané množství a parametry zboží je sestaveno dle požadavků Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Množství ...
DNS - Papír pro polygrafické účely 2022-2023 II
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin ...
Dodávka spotřebního materiálu do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to etikety, inkoustové kazety a termopásky pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů etiket, inkoustových kazet a termopásek pro zadavatelem provozované ...
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 II
Průběžné dodávky kancelářských potřeb v rámci plnění rámcové dohody pro každou část na 36 měsíců.
Dodávka kancelářského papíru pro resort Ministerstva spravedlnosti v letech 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelářský papír a samolepicí etikety
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Kancelářské potřeby - nákup
Jedná se o zboží v těchto skupinách: Kancelářské potřeby skupina NIPEZ 11 Tiskařské výrobky skupina NIPEZ 12 Výrobky a vybavení pro sport ..skupina NIPEZ 13 Zařízení a vybavení interiéru skupina NIPEZ 16
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb pro NNH
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských potřeb pro NNH a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich hodnotící kritéria, obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve Výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi centrálním zadavatelem, který je k tomu pověřen jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány objednávky na dodávky, jejichž předmětem budou průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních ...
Dodanie originálneho spotrebného materiálu pre nové tlačiace zariadenia
Predmetom tejto zákazky je dodanie originálneho spotrebného materiálu pre nové tlačiace zariadenia a tlačiace zariadenia, ktorými disponuje verejný obstarávateľ (ďalej ako tovar). Predmetom zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania: doprava do miesta dodania, vyloženie z dopravného prostriedku a uloženie v ...
Kancelářské potřeby
Dodávka kancelářských potřeb uvedených v příloze prostřednictvím rámcové dohody s jedním vítězným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb v rámci provozních potřeb všech pracovišť zadavatele. Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou jednotlivých objednávek zadávaných na základě rámcové dohody v ...