Poptávám výrobu poznámkových bloků
Poptávám výrobu poznámkových bloků. Dobrý den, mám zájem o výrobu A5 poznámkového bloku ve vysoké kvalitě cca 500ks, bylo by možné prosím?
Nákup kancelárskych potrieb
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 5 - Cenová špecifikácia.
Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je dodávka tovarov /kancelárskych potrieb/ pre mestský úrad vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru do určených priestorov v sídle verejného obstarávateľa. Bližšie informácie/špecifikáciu niektorých tovarov uchádzač /jednotlivé položky/, ich množstvá ako i parametre určené pre xerografický papier sú špecifikované v ...
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby a tlačivá - viď výzva
Kancelárske vybavenie pre kreatívne centrum Trnava
Predmetom zákazky je dodanie kancelárskeho vybavenia bližšie špecifikovaného v prílohe č. 1: Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam
Predmetom zákazky je obstaranie a zabezpečenie tlačového prostredia v rámci celej Slovenskej národnej knižnice. Jedná sa o tonery originálov HP, OKI, SAMSUNG, MINOLTA, KonicaMinolta, XEROX, Kyocera, CD a DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné. Bližšia špecifikácia tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 podkladov pre vypracovanie ...
Kancelárske potreby a kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvy a podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb do ...
Nákup kancelárskych potrieb
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kancelárskych potrieb, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín: Hlavný slovník 30190000-7 (Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske ...
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby
Archivačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb správy registratúry v centrálnych registratúrnych strediskách (CRS) spoločnosti LESY Slovenskej republiky štátny podnik. Predmet zákazky nie je možné deliť a musí byť vykonaný ako celok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci obou kategorií DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídky podle ust. § 141 ZZVZ. Místem plnění ...
Kancelářské potřeby a drogistické zboží - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, kancelářských potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) a konfigurace stávajícího programového vybavení účastníka zadávacího řízení pro potřeby realizace nákupů přes e-shop. Zadavatel bude na základě uzavřené smlouvy pořizovat zboží pro zajištění svého provozu. Zadavatel stanovil pro účely ...
Dodávky kancelářského papíru 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru velikosti A4 a A3 (dále jen „zboží“) pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 12 měsíců.
Dodávka kancelárskych potrieb na obdobie 24 mesiacov
Dodanie kancelárskych potreb na obdobie 24 mesiacov. Druhy tovarov a ich predpokladané množstvo sú v prílohe č. 1, ktorú je potrebné vyplniť. Neakceptujeme vlastné cenové ponuky iného formátu.
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb na základe vzájomne odsúhlaseného položkového zoznamu produktov a cien. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Náplně do tiskáren - FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Dodávky kancelářských potřeb 2023 - 2025
Dodávka kancelářských potřeb pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných ZD a jejími přílohami na období 2 let.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění ...
Kliprámy
Predmetom zákazky je dodávka klip rámov.
Kancelársky papier
Kancelársky papier
DNS - Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných kancelárskych potrieb, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov. Podrobná špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění.
Dodávka tiskového příslušenství pro tiskárny
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky originálního tiskového příslušenství, tonerů pro tiskárny, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění tiskových služeb včetně správy zařízení. Vybraný dodavatel bude zajišťovat: • Pronájem 143 kusů tiskových zařízení (dále také „zařízení“) • Opravy tiskových zařízení v pronájmu s pevně definovaným SLA • Doplňování spotřebního materiálu k instalovaným tiskárnám tak, aby byla ...
Školské a kancelárske potreby
Školské a kancelárske potreby