Dodávky kancelářských potřeb - zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky kancelářských potřeb pro FN Ostrava. Samotné zařazení do DNS účastníka neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne účastník pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS.
Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Dodávka kancelářského papíru 2020-2021
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort Ministerstvo financí a dalších 44 organizací státní správy s platností rámcových dohod na 1 rok. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části podle regionálního členění. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“.
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
Predmetom zákazky je dodávka xerografického papiera formátu A4 a A3 pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len ,,ŽSK" a ,,OvZP"). Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky súťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb ...
Tonery do tlačiarní
Predmetom zákazky je dodanie nových tonerov do tlačiarní používaných v DPB, bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 4. súťažných podkladov.
Spotřební materiál do tiskáren, Rumunsko
Jmenuji se Dana a jsem vedoucím nákupu ve společnosti SC Green Copy SRL (z Rumunska, Cluj Napoca). Jsme prodejní společnost a máme zájem o originální spotřební materiál (HP, Canon, Brother, Xerox, Epson, Kyocera atd.) on). Prosím, dejte mi vědět, pokud je možné zahájit spolupráci s vámi. Pokud ano, pomozte mi s informacemi o podmínkách (dodací ...
Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“). Součástí dodávek je i: • ekologická likvidace použitého zboží dodavatelem (na náklady dodavatele), • balení zboží způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu ...
Dodávky kancelářských potřeb a materiálů - Rámcová dohoda
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky kancelářského zboží podrobně vymezeného technickými, obchodními a jinými podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Kancelárske potreby pre TUKE
Kancelárske potreby pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
MS Praha – tonery do tiskáren 2020-2022
Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.
Kancelářské potřeby
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb.
Xerografický papír
Dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek probíhat formou jednotlivých objednávek. Dodávky budou probíhat ...
Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a tiskáren Přerov
Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně, válce apod.) dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
DNS - Papír pro polygrafické účely
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin ...
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby, drobné kancelárske vybavenie, papier na fotokopírovanie a xerografický papier, kalendáre
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení
V důsledku potřeby tisku a kopírování materiálů nezbytných pro výkon jednotlivých agend zaměstnanců Probační a mediační služby, je nutné uzavřít rámcovou dohodu pro zajištění opakujících se dodávek originálního spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace
Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro ředitelství a pracoviště divizí ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění. Kancelářské potřeby jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Příloze č. 1 zadávací dokumentace „Ceník kancelářských potřeb“, který obsahuje: označení a popis kancelářských potřeb, ...
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených v obchodních podmínkách.
Poptáváme papírové složky pro personalisty
Poptávám papírové složky s harmonikou pro evidenci osobní karty zaměstnance.
Dodávky kancelářských potřeb a kancelářského papíru
Dodávky kancelářských potřeba a kancelářského papíru pro resortní organizace ČÚZK. Blíže viz. ZD
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 pre rezort MPSVR SR. Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MSp
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3.