Kompatibilní tonery
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky kompatibilních tonerů a fotoválců dle potřeb zadavatele.
Kancelářské potřeby
Předmětem Dohody je zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Objednatele a Odběratele vč. dopravy do místa určení. Předpokládané požadované množství položek, jejich popis a parametry, které mají být dodány je uvedeno v Příloze č. 2 Dohody: Stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení.
Poptávám akrylovou barvu Pebeo
Poptávám akrylovou barvu Pebeo - zelená, nejlépe č. 44 a 61, popř. i jiná zelená.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Canon
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Canon, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro roky 2021 -2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb a techniky pro potřebu jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace
Rámcová dohoda-Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek ...
Dodávky obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Kancelársky papier
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Obálky a papírový obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
SÚKL VZ29 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb, základního občerstvení a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele - Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro objekty uvedené v čl. 2.4 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode ...
Dodávky kancelářských potřeb
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních požadavků zadavatele, v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých dílčích objednávkách, a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu (předpokládané hodnoty v Kč bez DPH) u každé části této veřejné zakázky.
Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. ...
Etikety na popisy léčivých přípravků II.
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky etiket a odvíječů dle potřeb zadavatele.
Dodávka tiskopisů pro potřeby ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tiskopisů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele.
Dodávka tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Dynamický nákupní systém - kancelářské potřeby
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém - kancelářské potřeby“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek v průběhu doby zavedení DNS. Dílčími veřejnými zakázkami ...
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alkternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...
Kancelárske potreby pre TUKE
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávky kancelářských potřeb - zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky kancelářských potřeb pro FN Ostrava. Samotné zařazení do DNS účastníka neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne účastník pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS.
Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním ...
Dodávka kancelářského papíru 2020-2021
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro resort Ministerstvo financí a dalších 44 organizací státní správy s platností rámcových dohod na 1 rok. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části podle regionálního členění. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na kvalitu „B“.
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
Predmetom zákazky je dodávka xerografického papiera formátu A4 a A3 pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len ,,ŽSK" a ,,OvZP"). Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky súťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb ...
Tonery do tlačiarní
Predmetom zákazky je dodanie nových tonerov do tlačiarní používaných v DPB, bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 4. súťažných podkladov.