Kancelárske potreby pre TUKE
Kancelárske potreby pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
MS Praha – tonery do tiskáren 2020-2022
Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.
Kancelářské potřeby
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb.
Xerografický papír
Dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek probíhat formou jednotlivých objednávek. Dodávky budou probíhat ...
Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a tiskáren Přerov
Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně, válce apod.) dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
DNS - Papír pro polygrafické účely
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin ...
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby, drobné kancelárske vybavenie, papier na fotokopírovanie a xerografický papier, kalendáre
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení
V důsledku potřeby tisku a kopírování materiálů nezbytných pro výkon jednotlivých agend zaměstnanců Probační a mediační služby, je nutné uzavřít rámcovou dohodu pro zajištění opakujících se dodávek originálního spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace
Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro ředitelství a pracoviště divizí ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění. Kancelářské potřeby jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Příloze č. 1 zadávací dokumentace „Ceník kancelářských potřeb“, který obsahuje: označení a popis kancelářských potřeb, ...
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených v obchodních podmínkách.
Poptáváme papírové složky pro personalisty
Poptávám papírové složky s harmonikou pro evidenci osobní karty zaměstnance.
Dodávky kancelářských potřeb a kancelářského papíru
Dodávky kancelářských potřeba a kancelářského papíru pro resortní organizace ČÚZK. Blíže viz. ZD
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 pre rezort MPSVR SR. Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MSp
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3.
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2019- 2021
Předmětem zaváděného DNS je pořízení kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v dodání kancelářského papíru.
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb Pardubickému kraji a podřízeným organizacím Pardubického kraje. Pardubický kraj vystupuje jako centrální zadavatel dle § 9 Zákona. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně jedné a pověřujícími zadavateli jako kupujícími ...
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania na obdobie 24 mesiacov
Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb ...
Kancelářské potřeby - nákup
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb specifikovaných v příloze č. 1 ZD – Cenový koš zboží (dále jen „zboží“) v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých písemných objednávkách (výzvách k plnění).
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a)veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b)rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c)různého papírového materiálu, d)různého kancelářského zařízení a ...