1 ks koncertné  krídlo, dĺžka 272 - 284 cm
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal a klavírna stolička (podrobne viď časť B.1 Súťažných podkladov). Súčasťou zákazky je aj proces hodnotenia ...
1 ks koncertné  krídlo - dĺžka   272 - 284 cm
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal a klavírna stolička (podrobne viď časť B.1 súťažných podkladov). Súčasťou zákazky je aj proces hodnotenia ...
Hudební nástroje 2020
Nákup hudebních nástrojů a ozvučovací soupravy pro Ústřední hudbu AČR ve specifikaci a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace
ČVUT – Varhany do Betlémské kaple
Předmětem zadávacího řízení je vytvoření varhan do prostoru Betlémské kaple. Předpokládané umístění vzadu po levé straně stávajícího kůru bylo vybráno na základě provedených zvukových studií, s jejichž průběhem a výsledkem budou seznámeni dodavatelé při účasti v soutěžním dialogu. Záměrem ČVUT je získat nástroj umístěný na rozdíl od tradičních ...
Hudební nástroje 2019 - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Hudební nástroje 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí v predpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok, hračiek, hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačných pomôcok a prostriedkov na rozvoj reči, ...
Kúpa nových, nepoužívaných koncertných klavírov
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťou výberu z 3-5 ...
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění
Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na ...
Klávesové nástroje II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Nákup klávesových hudebních nástrojů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum ...
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku. Varhanní stroj postavila v roce 1933 pod opusovým číslem 2610 krnovská firma Rieger. Varhany mají čtyři manuály a pedál, osazeny jsou nyní tři manuály s pedálem. Čtvrtý manuál je disponován pouze na hracím stole s rejstříkovým ovládáním. Umístění čtvrtého ...
Cembala a klavichord
Předmětem veřejné zakázky je nákup klávesových hudebních nástrojů v rámci projektu OP VVV – „Tvůrčí centrum Fakulty umění“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Jedná se o repliky historických hudebních nástrojů dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
Hudební nástroje 2018 - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR, Vojenskou hudbu Olomouc a Hudbu Hradní stráže.
Poptávám znalecký posudek klavíru
Poptávám znalecký posudek ceny funkčního klavíru ( křídla ) z předválečného období cca 1925-30. Nutno vidět.
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan
Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.
Hudební nástroje 2018
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen ÚH AČR), Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen VH Olomouc) a Hudbu Hradní stráže (dále jen HHS). Vzhledem k tomu, že ÚH AČR, VH Olomouc i HHS hudebně zabezpečuje veškeré ...
Modulární syntetizéry
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modulárních syntetizérů pro Katedru kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU.
PdF - Dodávka přenosného digitálního piana s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného digitálního piana s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...
Nákup koncertních klávesových hudebních nástrojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů profesionálních koncertních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity k interpretaci uměleckých výkonů studentů, akademických pracovníků, a významných tuzemských i zahraničních interpretů.
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.
Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.
Klávesové nástroje I.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Obnova barokních varhan v rámci akce - Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie
Předmětem veřejné zakázky je obnova barokních varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici, a to podle dobových vzorů první poloviny 18. století. Původní varhany byly zhotoveny v roce 1705.
Restaurování varhanního stroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je restaurování varhanního stroje v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Předmětný varhanní stroj vestavěl v letech 1916-17 místní varhanář Bohumil Paštika do barokních skříní J. B. Halbicha z r. 1736-38. Varhany jsou prohlášeny movitou kulturní památkou. Varhany se dochovaly v původní podobě bez ...