Poptávám odhad ceny saxofonů
Hledám odhadce cen na prodej saxofonů (soprán, Eb alt, B tenor). Prosím volejte.
Poptávám ladičské práce
Poptávám ladičské práce. Dobrý den,prosím potřebovala bych naladit piano po stěhování a vyměnit struny na kytaře.Jsem z Krupky u Teplic.Děkuji mockrát předem.S pozdravem Irena Ďaďová
SZ Jevišovice - Restaurování klávesových hudebních nástrojů
Předmětem plnění jsou služby spojené s restaurováním sbírkových předmětů, konkrétně klávesových hudebních nástrojů. Pod pojmem restaurování se nemyslí pouze vizuální stránka, ale i funkčnost nástroje tzn., že předmětem plnění jsou také ladičské práce.
Poptávám keyboard sx 600
Poptávám keyboard sx 600.
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Restaurování mobiliáře v areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Restaurování oltářů, oratoře, skříní, varhan, obrazů.
Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia organu v miestnosti č. 11 v objekte Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ul. č. 1 v Bratislave v rozsahu Časti B Opis premetu zákazky v súťažných podkladoch, vrátane demontáže, výmeny nefunkčných častí, ako aj doplnenie o nevyhnutné prvky, dodávky a montáže nového zariadenia, dopravy a ...
Restaurování hrací části varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v restaurování hrací části varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.
Poptávám materiál na elektrickou kytaru
Poptávám materiál na elektrickou kytaru. Dobrý den. Chtěl bych si udělat elektrickou kytaru a sháním materiál... Byla by možnost od Vás získat nějaké informace a ceník?
Obnova varhan kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Předmětem smlouvy je rekonstrukce varhanního stroje v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně a restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby dvoudílné varhanní skříně. Původní třímanuálové pneumatické varhany postavila v r. 1910 firma Antonína Mölzera z Kutné Hory. Tento nástroj byl radikálně přestavěn za použití části píšťalového fondu firmou ...
Poptávám výkup hudebních nástrojů
Poptávám výkup hudebních nástrojů. Chtěla bych prodat klarinet.
Kompletní rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je obnova původního stavu památkově chráněné varhanní skříně (rejstř. č. 129992), včetně statiky, a volná rekonstrukce mechanického varhanního stroje odpovídající velikosti dané skříně. Jedná se o varhany ...
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku.
1 ks koncertné  krídlo, dĺžka 272 - 284 cm
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal a klavírna stolička (podrobne viď časť B.1 Súťažných podkladov). Súčasťou zákazky je aj proces hodnotenia ...
1 ks koncertné  krídlo - dĺžka   272 - 284 cm
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal a klavírna stolička (podrobne viď časť B.1 súťažných podkladov). Súčasťou zákazky je aj proces hodnotenia ...
Hudební nástroje 2020
Nákup hudebních nástrojů a ozvučovací soupravy pro Ústřední hudbu AČR ve specifikaci a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace
ČVUT – Varhany do Betlémské kaple
Předmětem zadávacího řízení je vytvoření varhan do prostoru Betlémské kaple. Předpokládané umístění vzadu po levé straně stávajícího kůru bylo vybráno na základě provedených zvukových studií, s jejichž průběhem a výsledkem budou seznámeni dodavatelé při účasti v soutěžním dialogu. Záměrem ČVUT je získat nástroj umístěný na rozdíl od tradičních ...
Hudební nástroje 2019 - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Hudební nástroje 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí v predpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok, hračiek, hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačných pomôcok a prostriedkov na rozvoj reči, ...
Kúpa nových, nepoužívaných koncertných klavírov
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu a umeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každého klavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťou výberu z 3-5 ...
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění
Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na ...
Klávesové nástroje II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Nákup klávesových hudebních nástrojů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum ...
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku. Varhanní stroj postavila v roce 1933 pod opusovým číslem 2610 krnovská firma Rieger. Varhany mají čtyři manuály a pedál, osazeny jsou nyní tři manuály s pedálem. Čtvrtý manuál je disponován pouze na hracím stole s rejstříkovým ovládáním. Umístění čtvrtého ...