Klávesové nástroje II

Klávesové nástroje II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Nákup klávesových hudebních nástrojů II

Nákup klávesových hudebních nástrojů II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum ...

Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku

Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku. Varhanní stroj postavila v roce 1933 pod opusovým číslem 2610 krnovská firma Rieger. Varhany mají čtyři manuály a pedál, osazeny jsou nyní tři manuály s pedálem. Čtvrtý manuál je disponován pouze na hracím stole s rejstříkovým ovládáním. Umístění čtvrtého ...

Cembala a klavichord

Cembala a klavichord

Předmětem veřejné zakázky je nákup klávesových hudebních nástrojů v rámci projektu OP VVV – „Tvůrčí centrum Fakulty umění“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Jedná se o repliky historických hudebních nástrojů dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Hudební nástroje 2018 - II

Hudební nástroje 2018 - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR, Vojenskou hudbu Olomouc a Hudbu Hradní stráže.

Poptávám znalecký posudek klavíru

Poptávám znalecký posudek klavíru

Poptávám znalecký posudek ceny funkčního klavíru ( křídla ) z předválečného období cca 1925-30. Nutno vidět.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.

Hudební nástroje 2018

Hudební nástroje 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen ÚH AČR), Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen VH Olomouc) a Hudbu Hradní stráže (dále jen HHS). Vzhledem k tomu, že ÚH AČR, VH Olomouc i HHS hudebně zabezpečuje veškeré ...

Modulární syntetizéry

Modulární syntetizéry

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modulárních syntetizérů pro Katedru kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU.

PdF - Dodávka přenosného digitálního piana s příslušenstvím

PdF - Dodávka přenosného digitálního piana s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného digitálního piana s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Nákup koncertních klávesových hudebních nástrojů

Nákup koncertních klávesových hudebních nástrojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů profesionálních koncertních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity k interpretaci uměleckých výkonů studentů, akademických pracovníků, a významných tuzemských i zahraničních interpretů.

Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.

Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.

Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.

Klávesové nástroje I.

Klávesové nástroje I.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Obnova barokních varhan v rámci akce - Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie

Obnova barokních varhan v rámci akce - Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie

Předmětem veřejné zakázky je obnova barokních varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici, a to podle dobových vzorů první poloviny 18. století. Původní varhany byly zhotoveny v roce 1705.

Restaurování varhanního stroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Restaurování varhanního stroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Předmětem veřejné zakázky je restaurování varhanního stroje v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Předmětný varhanní stroj vestavěl v letech 1916-17 místní varhanář Bohumil Paštika do barokních skříní J. B. Halbicha z r. 1736-38. Varhany jsou prohlášeny movitou kulturní památkou. Varhany se dochovaly v původní podobě bez ...

Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.

Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.

Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Ide to aj inak – alebo kreatívne pre deti a mládež

Ide to aj inak – alebo kreatívne pre deti a mládež

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie hudobnej techniky Predmetom časti 2 zákazky je dodanie osvetľovacej techniky Predmetom časti 3 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 4 zákazky je dodanie foto techniky Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia

Dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia

Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia a predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie sú ...

Vybavenie nahrávacieho štúdia

Vybavenie nahrávacieho štúdia

Predmetom zákazky je kompletné vybavenie nahrávacieho štúdia. Zákazka sa delí na 3 časti, logické celky. 1. Hudobné nástroje 2. Technika do nahrávacieho štúdia 3. Hardvér, softvér a súvisiace zariadenia Špecifikácie jednotlivých položiek sú súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám stojan na klávesy

Poptávám stojan na klávesy

Poptávám stojan na klávesy.

Poptávám kufr na akordeon

Poptávám kufr na akordeon

Poptávám pevný kufr na akordeon Roland Fr3 rozměr: V 430 * Š 481 * H 270mm, z lehkých materiálů, vhodný pro leteckou přepravu. Děkuji.

Piano, Jižní Afrika

Piano, Jižní Afrika

Ráda bych koupila Piano YL 2012. Jaká je cena? Jaké jsou přepravní náklady do Jižní Afriky?

Cembalo 2016

Cembalo 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup cembala středoněmeckého – Bachovského typu, který umožňuje uspokojivé provedení co nejširšího okruhu literatury oblasti německé, anglické, italské i francouzské, raně i vrcholně barokní, ale i soudobé (B. Martinů apod.). Ideální varianta je kopie nástroje M. Mietkeho (1. pol. 18.stol.). Podmínkou jsou 2 ...

Varhany 2016

Varhany 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup menších píšťalových varhan, ideálně ve formě tzv. truhlového pozitivu, s dispozicí minimálně 4 rejstříků, Copula 8´, Copula 4´, Principal 2´, a jeden doplňkový rejstřík. Rozměry nástroje (truhly s píšťalami, vzdušnicí a klaviaturou) nepřesáhnou 1200x600x1000mm, ventilátor bude umístěn ve stoličce pro ...

Poptávám ladění klavíru

Poptávám ladění klavíru

Poptávám ladění klavíru.

(záznamy 1/25 z 203)  strana 1 / 9