FN Motol - Plenkové kalhotky pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhotek pro děti (dále jen „SZM“) pro potřeby FN Motol
Papírové a igelitové hygienické potřeby II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky papírových a igelitových hygienických potřeb pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice po dobu 24 měsíců.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků II
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Nákup papírového spotřebního materiálu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží, a to papírového spotřebního materiálu, kterým je toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu tahací, xerografický papír A4, který je specifikován v příloze č. 2 ...
Dodávky drogistického a úklidového zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky drogistického a úklidového zboží.
FN Motol - Buničitá vata
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky buničité vaty.
Dodávky hygienických prostředků II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Papírové a igelitové hygienické potřeby
zajištění průběžných dodávek papírových a igelitových hygienických potřeb
FN Motol - Plenkové kalhotky pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhotek pro děti pro potřeby FN Motol,
Nákup úklidových, hygienických, čistících a ochranných prostředků pro roky  2022 - 2023
Nákup úklidových, hygienických, čistících a ochranných prostředků pro roky 2022 - 2023. Dále viz Zadávací podmínky včetně příloh: příloha č. 1 - závazný návrh krycího listu nabídky příloha č. 2 - závazný cenový formulář „A“ příloha č. 2 - závazný cenový formulář „B“ příloha č. 2 - závazný cenový formulář „C“ příloha č. 3 - závazný návrh kupní ...
Papírové a igelitové hygienické potřeby
zajištění průběžných dodávek papírových a igelitových hygienických potřeb
Dezinfekční přípravky na ruce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na ruce včetně všech nákladů spojených s dodávkou zboží na místo plnění (doprava, balení, manipulační poplatky apod.) pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Úřad práce - Praha - dodávka  hygienických potřeb 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Dodávky hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Kupní smlouva.
Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024 II.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Dodávky papírového programu a zásobníků
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek toaletního papíru, papírových ručníků a zásobníků pro Fakultní nemocnice Bulovka v délce 48 měsíců.
SÚKL VZ04/2021 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele pro objekty uvedené v čl. 2.3 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode dne účinnosti rámcové dohody.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - hygienické potřeby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Dodávky dezinfekčních prostředků
Dodávky dezinfekčních prostředků a dodávky služeb, včetně dopravy, které jsou spojeny s dodávkou dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice k zajištění řádného provozu zadavatele.
Čisticí prostředky a další drogistické zboží II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků pro sklad MTZ Nemocnice Na Bulovce (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Poptávám kaštanový balzám
Poptávám kaštanový balzám obsah 200 ml.
SÚKL VZ29 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb, základního občerstvení a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele - Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro objekty uvedené v čl. 2.4 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode ...