Centrální nákup dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky, budou např. příspěvkové ...
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Poptávám pleťový krém
Poptávám krém: "Krem SOFT Q10 z witaminą E i kozim mlekiem 50ml" , v béžové dóze.
Dodávky mycích, uklízecích a pracích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích a pracích prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění. Podrobná specifikace a předpokládané množství (předpokládané hodnoty stanovené na základě zkušeností jednotlivých zadavatelů s obdobným předmětem plnění z minulých let) je v zadávací ...
Dodávky mycích, uklízecích a pracích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích a pracích prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění. Podrobná specifikace a předpokládané množství (předpokládané hodnoty stanovené na základě zkušeností jednotlivých zadavatelů s obdobným předmětem plnění z minulých let) je v zadávací ...
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Poptávám luxusní holící krém Don
Poptávám luxusní pěnivý holící krém Don.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Poptávám produkty Mrtvého moře
Poptávám sůl a bahno z mrtvého moře.
Optimalizace procesu praní (prací prostředky + úsporné systémy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vhodných pracích prostředků pro všechny prací stroje v prádelně Fakultní nemocnice Olomouc a instalace energeticky úsporného systému (dále rovněž jen „EÚS“) na tunelovou prací linku JENSEN P36-13. Součástí dodávky je bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním pracích prostředků a dále ...
Poptávám přípravky ústní hygieny
Poptávám přípravky ústní hygieny a přípravky proti paradentóze.
Optimalizace procesu praní (prací prostředky + úsporné systémy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vhodných pracích prostředků pro všechny prací stroje v prádelně Fakultní nemocnice Olomouc a instalace energeticky úsporného systému (dále rovněž jen „EÚS“) na tunelovou prací linku JENSEN P36-13. Součástí dodávky je bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním pracích prostředků a dále ...
Poptávám čisticí pastu na ruce
Poptávám čistící pastu na ruce LOS 3800
Poptávám dodavatele potravin a drogerie
Poptávám dodavatele potravin,nápojů a drogistického zboží, které má prošlou minimální trvanlivost,končící dobou záruky, poškozený obal atd. Jedná se o dlouhodobou spolupráci a pravidelné dodávky. Serózní a diskrétní jednání samozřejmostí?
Dodávky 18F - FDG
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se denní dodávky 18F – FDG (v pracovní dny a dále vybrané víkendové a sváteční dny dle rozpisu zadavatele) po dobu dvou let, pro potřeby Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc - podrobněji dle zadávací dokumentace.
Centrální nákup hygienických potřeb
Předmětem plnění rámcové smlouvy je dodávka hygienických potřeb v obvyklém sortimentu, vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové kupní smlouvy. Cílem tohoto zadávacího řízení je, v souladu s § 89 a násl. zákona, uzavření jediné nadlimitní rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky výše specifikovaného předmětu plnění na ...
„Léčivé přípravky 2012 - I.“
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků uvedených v přílohách krycích listů nabídkové ceny vztahující se k jednotlivým částem veřejné zakázky. Součástí požadovaného rozsahu léčivých přípravků je zadavatelem stanoven požadavek na balení a dále stanoveno orientační množství dodání za předmět plnění veřejné zakázky. ...
Dodávka léčivých přípravků pro zdravotnické zařízení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku léčivých přípravků pro zdravotnické zařízení Psychiatrická léčebna Šternberk, příspěvková organizace, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, zejména dle Obchodních podmínek zadavatele.
Dodávky drogistického zboží (rámcová smlouva na 2 roky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drogistického zboží v obvyklém sortimentu (úklidové a hygienické prostředky, výrobní čisticí prostředky a další sortiment specifikovaný zadavatelem) vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace, v rozsahu specifikovaném zadavatelem podle jeho ...
Léčivé přípravky V.
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků uvedených v přílohách krycích listů nabídkové ceny vztahující se k jednotlivým částem veřejné zakázky. Součástí požadovaného rozsahu léčivých přípravků je v příloze krycího listu uvedena definice dávky a dále je stanoveno orientační množství dodání za předmět plnění veřejné ...
Poptávám náhradní planžetu na holicí strojek
Poptávám náhradní planžetu na holicí strojek Braun 5497.
Dodávka léčiv pro OLÚ Paseka, p.o.
Průběžné opakované dodávky léčiv a léčivých přípravků na základě aktuální potřeby zadavatele dle jeho jednotlivých elektronických objednávek.