Drogerie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží na dobu neurčitou. Po dobu trvání veřejné zakázky požadujeme nezávisle na odběru spotřebního materiálu, dodávku dávkovačů za 1,- Kč. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze ZD, Specifikace + cenová tabulka.
Hygienické potřeby
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ručníků, toaletního papíru včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka. Po dobu trvání smlouvy zadavatel požadujeme, nezávisle na odběru spotřebního materiálu, zásobníky na ručníky a toaletní papír za 1,- Kč.
Dynamický nákupní systém na dodávky drogistického zboží 2022-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky čistících a dezinfekčních přípravků a hygienického papírového zboží. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na ekologicky šetrná řešení z hlediska použitých materiálů, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek ...
Desinfekční prostředky 2022
Desinfekční prostředky na ruce, kůži, plochy, nástroje a pro epidemiologicky závažné situace.
Dynamický nákupní systém na dodávky drogistického zboží
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného drogistického zboží a potřeb pro jednotlivé součásti VUT. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného drogistického zboží (čistící a úklidové prostředky) a jejich ...
Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je dodávka dezinfekčních přípravků v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., pro použití ve ...
Desinfekční prostředky
Předmětem zadávacího řízení je nákup desinfekčních prostředků dle potřeb zadavatele na dobu neurčitou. Součástí plnění u desinfekcí na ruce je bezplatná výpůjčka dávkovačů. Součástí plnění u desinfekcí na plochy a povrchy a desinfekcí na nástroje je dodávka směšovačů.
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů drogistického zboží
Čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou čisticích prostředků včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie na dobu neurčitou.
Rámcová dohoda-Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek ...
Toaletní papír
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky toaletního papíru a zásobníků na základě dílčích objednávek po dobu 5 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, specifikace.
Hledáme dodavatele papírových kapesníčků a toaletního papíru
Hledám výrobce/dodavatele Potřebujeme papírové kapesníky a toaletní papíry, které budou baleny ve větším množství v kartonech (toal. papír v pytlích). Cíl je omezení odpadu. První objednávka by byla "menší" paleta. Pokud by cena a kvalita byla OK, odběr by se zvýšil. Kapesníčky: - 2Vrstvé kapesníčky 20x18 /příp 20x20 ve složeném stavu ...
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2018-2021
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Papírové ručníky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu bílých a zelených papírových ručníků a dále ručníků papírových v roli a utěrek v roli z netkaného textilu pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Poptávám čistící přípravek Detergol
Poptávám čistící přípravek Detergol.
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2017-2018
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky drogistického zboží blíže specifikované zadávací dokumentací.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dynamický nákupní systém na nákup drogistického zboží pro potřeby Jihomoravského kraje, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na krajském úřadě Jihomoravského kraje.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb a drogistického zboží. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody pořizovat zboží pro zajištění svého provozu.
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2016-2017
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky drogistického zboží blíže specifikované zadávací dokumentací.
Poptáváme dodavetele vlhčených ubrousků
Hledáme výrobce (dodavatele) vlhčených ubrousků dle našich požadavků.Předpokládaný odběr je 1000 ks balení.
Čisticí prostředky
Průběžné dodávky čistících prostředků po dobu 4 let, včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie. Předpokládané množství 41 632 kg. Nezbytnou součástí veřejné zakázky je i bezplatné zapůjčení, instalace a servis následující technologie nástup do 24hod:( servis je 7 dní v týdnu, 365 dní, i víkendy a svátky). 4 ks - ...
Drogistické zboží 008-2017
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka drogistického zboží pro Masarykovu univerzitu specifiková v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Drogistické zboží 007-2017
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka drogistického zboží pro Masarykovu univerzitu specifiková v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Drogistické zboží 006-2016
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka drogistického zboží pro Masarykovu univerzitu specifiková v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.