Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha Holešovice
Předmětem zakázky je zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu, dodávka a doplňování hygienických prostředků na sociálních zařízeních, a dodávka čisticích prostředků a přípravků pro zajištění úklidu a sanity, za použití vlastní ...
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a § 134 zákona s jedním dodavatelem na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – ode dne uveřejnění příslušné ...
Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2017
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků dle následující skupinové specifikace: 1. Papírové ručníky 1.1 Papírové ručníky bílé jednovrstvé 1.2 Papírové ručníky bílé dvouvrstvé. 2. Toaletní papír 2.1 Toaletní papír bílý – dvouvrstvý – JUMBO.
Poptávám přípravek na hubení mravenců
Sháním prostředek na hubení mravenců v záhoně (SPINOSA) a postřik na škůdce pokojových květin - jde o drobné mušky. Turnov.
Poptávám kofeinové tonikum na vlasy
Poptávám Plantur 39, Kofeinové tonikum 200 ml.
Hygienické a čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čisticích prostředků v rámci celé České republiky. Jedná se cca o 3 tisíce provozů, provozoven a rekreačních objektů České pošty, s.p. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2017-2018
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky drogistického zboží blíže specifikované zadávací dokumentací.
Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda na nákup čisticího, chemického a jiného drogistického zboží
Pořízení čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro potřeby celní správy, dále zařazené pod CPV: 39224300, 33760000.
Dodávka papírového spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží - papírového spotřebního materiálu (toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír – rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu - tahací, xerografický papír A4 a xerografický papír A3), který je specifikován v ...
Hledáme dodavatele surovin pro domácí kosmetiku
Hledáme dodavatele surovin pro domácí kosmetiku. Jsme nezisková organizace věnující se kreativnímu tvoření a domácí kosmetice. Otevíráme v Ostravě svůj krámek s potřebami pro domácí kosmetiku a hledáme dodavatele přírodních olejů, esenciálních olejů a surovin pro domácí kosmetiku. Především ve velikostech 250, 100, 50, 10, 5,ml ve skle i ...
Poptávám dětské pleny
Poptávám pleny DADA ve většim množství. Děkuji a s pozdravem Petr Plhal.
Poptáváme dodávku drogistického zboží
Dodanie pracich praskov /persil,ariel,bonux,atd/saponaty/ako jar,pur..../avivaze proste vsetky cistiace prostriedky zauzivanych znaciek,pri rozumnej cene paletove odbery.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dynamický nákupní systém na nákup drogistického zboží pro potřeby Jihomoravského kraje, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na krajském úřadě Jihomoravského kraje.
Poptávám pleťový krém
Poptávám krém: "Krem SOFT Q10 z witaminą E i kozim mlekiem 50ml" , v béžové dóze.
Poptávám kosmetický přípravek
Poptávám Radioxar. Děkuju Drozdová.
Nákup vnitřního vybavení oddělení domov se zvláštním režimem a jídelny Domova pro seniory SKALKA
Předmětem zakázky je nákup vnitřního vybavení do rekonstruovaného oddělení domova se zvláštním režimem a jídelnu domova pro seniory. Jedná se o vybavení osmi pokojů klientů, denní místnosti, zázemí pro zaměstnance, kuchyňku a rekonstruovanou jídelnu domova především nábytkem, zdravotnickými prostředky a pomůckami, domácími spotřebiči a tabletovým ...
DNS pro drogistické zboží 2017 až 2018
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Dodávky dezinfekčních prostředků – otevřené řízení na zavedení dynamického nákupního systému
Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné a opakované nákupy dezinfekčních prostředků, které jsou používány v rámci pracovišť FN Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dodávka čisticích prostředků a papírového programu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek čisticích prostředků a papírového programu pro všechny zařízení zadavatele po dobu 4 let. Součástí dodávky čisticích prostředků a papírového programu je i jejich doprava do jednotlivých zařízení zadavatele, zpravidla dvakrát v každém měsíci.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb a drogistického zboží. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody pořizovat zboží pro zajištění svého provozu.
Dodávky čistících prostředků a hygienických potřeb
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) budou dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dynamický nákupní systém na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek 2016 - 2018
Předmětem dynamického nákupního systému jsou pracovní rukavice, doplňky k pracovním oděvům, ochranné obličejové masky, kombinézy, zaměstnanecké oděvy, firemní oblečení, nepromokavé oděvy, pláštěnky, ochranné vybavení, toaletní papír, papírové kapesníky, papírové ruční utěrky, hygienické papírové výrobky, ručníky, kuchyňské utěrky, nekonečné ...