Drogerie a čisticí prostředky 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Předmětem této veřejné zakázky je dodávky drogistického zboží v rozsahu položek dle seznamu zboží specifikovaného v příloze č. 1 technická specifikace zadávací dokumentace
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Jednorázové inkontinenční pomůcky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových inkontinenčních pomůcek dle aktuální potřeby FNHK, a to na období 4 let.
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 6 (Technická specifikace a kalkulace cen) ZD a v Příloze č. 1a smlouvy, které bude realizovat vítězný účastník zadávacího řízení průběžně dle potřeb Zadavatele na základě dílčích objednávek.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Poptáváme dezinfekční prostředky na koronavirus
Chtěl bych se zeptat zda neprodáváte dezinfekční prostředky likvidující současný koronavirus? Případně prosím o cenu.
Papírový hygienický program včetně dodávek zásobníků – Průběžné dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Průběžné dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 6 ZD.
Dezinfekční prostředky na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních prostředků na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou pro Nemocnici Na Homolce.
Dětská kosmetika, Austrálie
Jsme australská společnost Skincare a chtěli bychom distribuovat naše výrobky pro péči o dětskou pleť včetně dárkového balení v České republice. Prověřte prosím naše webové stránky www.australianallnaturalskincare.com.au a dejte mi vědět, pokud máte zájem? Děkuji Jason
Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel dále požaduje bezplatnou výpůjčku a instalaci 50 kusů zásobníků na papírové ručníky pro položku č. 2 „ručník papírový (role bez perforace)“ a bezplatnou výpůjčku a instalaci 5 kusů zásobníků na ...
Dodávky materiálu pro inkontinenci
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky porodnických vložek
Hygienické prostředky 2020 - 2021
Předmětem VZ jsou centrální dodávky hygienických a čistících prostředků pro organizační složky SŽDC. Zadavatel si vyhrazuje dle § 38 Zákona 134/2016 Sb. účast pouze takových dodavatelů, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění alespoň 50% osob se zdravotním postižením z ...
Toaletní papír
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky toaletního papíru a zásobníků na základě dílčích objednávek po dobu 5 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, specifikace.
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu
Zajištění průběžných dodávek drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu pro odběrná místa ZSMV na celém území ČR. Zakázka je rozdělena na dvě části. Část 1 - Drogistické zboží a čisticí prostředky Část 2 - Obalový a ostatní materiál
Úřad práce Praha - dodávka hygienických potřeb
Nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce ČR - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Papírový hygienický program
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující průběžné dodávky Papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů
Předmětem plnění je dodávka vnitřního vybavení všech místností nového pavilonu mateřské školy – volný i vestavěný nábytek, nezbytný mobiliář a vybavení, vybavení výdeje jídel, hygienické doplňkové vybavení koupelen a WC.
Úřad práce Praha – nákup hygiencických potřeb
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
FN Motol - Jednorázový materiál pro pacienty, papír na vyšetřovací lůžka
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky papíru na vyšetřovací lůžka.
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania na obdobie 24 mesiacov
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
FN Motol – Rámcová dohoda na alkoholové dezinfekční přípravky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky alkoholových dezinfekčních přípravků pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.