Jednorázové menstruační vložky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 000 000 ks jednorázových menstruačních vložek. Jedná se o nezbytnou dodávku pro humanitární pomoc za účelem zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit na základě usnesení vlády ČR č. 482 ze dne 24. května 2021.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí: Časť 1: Osobné ochranné pracovné prostriedky Časť 2: Dezinfekcia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu dvou let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024 II.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů drogistického zboží
Dodávky drogerie, hygienických potřeb, čistících a úklidových prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, jsou průběžné dodávky drogerie, hygienických potřeb, čistících a úklidových prostředků pro Krajskou zdravotní, a. s. Části veřejné zakázky: Část 1: Obalový materiál a pytle Část 2: Hygienické potřeby Část 3: Úklidové potřeby Část 4: Čisticí a prací ...
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. Technická špecifikácia a množstvo jednotlivých dezinfekčných a čistiacich prostriedkov je uvedená v súťažných podkladoch.
Nákup drogistického zboží pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání drogistického zboží dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení zadavatelů, včetně dopravy a uložení na určené místo do místa sídla člena sdružení zadavatelů a následné likvidace z toho vzniklého odpadu. Místo plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zástupce sdružení ...
UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické prostředky II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním ...
Rámcová dohoda na opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků. Vybraný dodavatel bude dále zajišťovat dodávky pro položky, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 Rámcové dohody Nákupní koš, ale jsou obdobného charakteru jako položky předmětu plnění. Tyto položky ...
Rámcová dohoda na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Dodávky dezinfekčních přípravků na ruce, kůži a malé plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou čisticích prostředků včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie na dobu neurčitou.
Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb
Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok ...
Mycí houbičky, drátěnky, Polsko
Můžeme vám nabídnout širokou škálu odmašťovacích hub, houbiček na koupel, kovových drátěnek a také spirálových drátěnek. Vyrábíme velké množství soukromých etiket a nabízíme službu stříhání houbiček. S pozdravem Marina Filip
UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické prostředky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním ...
Hygienické a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského v Bratislave.
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Dodávky papírového programu a zásobníků
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek toaletního papíru, papírových ručníků a zásobníků pro Fakultní nemocnice Bulovka v délce 48 měsíců.
SÚKL VZ04/2021 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele pro objekty uvedené v čl. 2.3 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode dne účinnosti rámcové dohody.
Centrální nákup dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky, budou např. příspěvkové ...
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Predmetom zákazky je dodávka látok ničiacich baktérie na systémové použitie do ústavnej lekárne NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Môže predložiť ponuku iba na niektorú z požadovaných 62 častí.
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20.
Prostriedky na zabezpečenie hygieny
Predmetom zákazky je dodávka prostriedkov na zabezpečenie hygieny, upratovania a dodávka čistiacich autopotrieb.