Hygienické potřeby III
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let.
Jednorázové menstruační vložky
Předmětem VZ je dodávka 6 000 000 ks jednorázových menstruačních vložek (dále jen „vložky“). Jedná se o nezbytnou dodávku pro humanitární pomoc za účelem zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit.
Zubné kefky
Inštruktážna pomôcka v rámci nácviku správnej techniky čistenia zubov na podujatí deň pre vaše zdravie.
Dezinfekční přípravky k manuální dekontaminaci zdravotnických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, které slouží k dekontaminaci a dezinfekci zdravotnických prostředků včetně chirurgického instrumentária a endoskopických přístrojů.
Dodávky dezinfekce
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky desinfekce splňujících minimální technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Podrobně jsou potom veškeré technické parametry a jakostní a funkční a množstevní požadavky na jednotlivé dodávky zadavatelem specifikovány ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který je přílohou ZP.
Dodávky čistících a pracích prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023
Zajištění průběžných dodávek čistících a pracích prostředků po dobu účinnosti rámcové dohody (12 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele.
Dezinfekční přípravky na plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Toaletní papír a papírové ručníky Z-Z 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky toaletního papíru a papírových ručníků dle dílčích objednávek v průběhu jednoho roku (dílčí dodávky budou realizovány cca 2x měsíčně).
Chlór tbl
Predmetom zákazky je nákup dezinfekčných prostriedkov určených na plochy pre FNsP Nové Zámky, rozdelený na 4 časti: Časť 1 - CHLÓR tbl Časť 2 - KAZ Časť 3 - Malé plochy ALKOHOL Časť 4- Veľké plochy AK Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Dodanie hygienických pomôcok – menštruačných vložiek a tampónov pre stredné školy a Úrad BBSK
Predmetom verejného obstarávania je dodávky hygienických pomôcok - menštruačných vložiek a tampónov. Zákazka je rozdelená na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti predmetu zákazky. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.
Nákup a dodanie hygienického materiálu
Predmetom zákazky je nákup a dodanie hygienického materiálu. Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu a dodania hygienického materiálu pre Ústredie PSVR a úrady PSVR v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2a špecifikácia a v množstvách uvedených v prílohe č. 2a HM.
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej ...
Dodávky dezinfekce
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky desinfekce splňujících minimální technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Podrobně jsou potom veškeré technické parametry a jakostní a funkční a množstevní požadavky na jednotlivé dodávky zadavatelem specifikovány ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který je přílohou ZP.
Dynamický nákupní systém - dodávky dezinfekčních přípravků
Předmětem veřejných zakázek, které budou zadávány v DNS jsou dodávky dezinfekčních přípravků, dávkovačů a směšovačů pro dezinfekce dle potřeb zadavatele ke spotřebě na klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
Nákup hygienických potřeb a drogistického zboží
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých hygienických potřeb a drogistického zboží dle aktuálních požadavků jednotlivých středisek zadavatele.
Papierové utierky, toaletný papier
Predmetom zákazky je dodávka papierových utierok, toaletného papiera. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Dodávky hygienického materiálu
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových papírových ručníků, toaletního papíru, papírových utěrek a hygienických sáčků pro zadavatele, za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, dle Specifikace zboží a ceny, která je Přílohou č. 1 Závazného návrhu rámcové dohody. Součástí dodávky je i dodání ...
Zásobníky na hygienický tovar
Predmetom zákazky s názvom Zásobníky na hygienický tovar je dodávka zásobníkov na toaletný papier, dávkovače na papierové utierky a mechanické dávkovače na penové mydlo do budov verejného obstarávateľa.
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny 2023
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny. Účelem je zajistit každodenní provoz kraje a jeho příspěvkových organizací dodávkami vybraných položek papírové hygieny.
Čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov.
Dezinfekční přípravky na kůži III
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Hygienické potřeby 2023-2025 - rámcová dohoda
Předmětem je uzavření rámcové dohody na nákup hygienických prostředků.
Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2022
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků (dále také „zboží“) pro orgány Finanční správy ČR, které budou splňovat jak technické podmínky, tak environmentální požadavky zadavatele. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody na dodávky hygienických ...
Dodávka hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků a dávkovačů na dobu 12 měsíců.