Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Predmetom zákazky je dodávka látok ničiacich baktérie na systémové použitie do ústavnej lekárne NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Môže predložiť ponuku iba na niektorú z požadovaných 62 častí.
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20.
Prostriedky na zabezpečenie hygieny
Predmetom zákazky je dodávka prostriedkov na zabezpečenie hygieny, upratovania a dodávka čistiacich autopotrieb.
Dezinfekcia
Dezinfekcia
Čistiace a osobné hygienické prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a osobných hygienických prostriedkov čistiace prostriedky, saponáty, prostriedky na riad, sklo, podlahu, toalety, prach na pranie, handra, utierky, prachovky a podobne potrebných na zabezpečenie čistiacich a upratovacích činností, činnosti práčovne a údržby komunikácií a plôch areálu JAVYS, a.s. Ďalšie ...
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných druhov hygienických potrieb do hygienických balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 Rámcová dohoda o dodávke hygienických balíčkov (ďalej len rámcová dohoda) súťažných podkladov.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - hygienické potřeby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Rámcová dohoda-Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka prvotního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvotního vybavení tj. zrcadla, dávkovače mýdla a dezinfekce, zásobníky a držáky toaletních papírů, poliček a věšáků, WC štětek, zásobníky papírových ručníků a koše) a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i dodávka prvotní náplně do dávkovačů, ...
Čistiace a hygienické potreby
Predmetom zákazky je nákup čistiacich a hygienických potrieb pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je dostatočne opísaný v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, kde je uvedený zoznam potrieb a ich špecifikácia.
Dodávky dezinfekčních prostředků
Dodávky dezinfekčních prostředků a dodávky služeb, včetně dopravy, které jsou spojeny s dodávkou dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice k zajištění řádného provozu zadavatele.
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb (rámcová dohoda)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“), která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky ...
Nákup dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie dezinfekčných prostriedkov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodanie dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných prostriedkov v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám Olimon
Poptávám OLIMON
Dodávky drogistického zboží
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou dodávky drogistického sortimentu v nepřetržitém režimu pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení.
FN Motol - Hygienický papírový program
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírového programu k jednorázovému použití určené ke snadné obsluze pacienta při akutní indispozici pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Čisticí prostředky a další drogistické zboží II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků pro sklad MTZ Nemocnice Na Bulovce (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Poptávám kaštanový balzám
Poptávám kaštanový balzám obsah 200 ml.
Poptávám šampon
Poptávám šamponUriage DS Hair Kerato-Reducing Treatment Shampoo
Krémy na obuv II
Pořízení krémů a sprayů pro zabezpečení příslušníků resortu MO a pořízení pouze takových krémů a sprayů, které jsou vhodné na ošetření vojenské obuvi.
SÚKL VZ29 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb, základního občerstvení a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele - Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro objekty uvedené v čl. 2.4 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ochranných zdravotnických pomůcek a dezinfekčních a čisticích prostředků včetně příslušné dokumentace a dopravy na určené místo v rámci Karlovarského kraje. Zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky budou označeny CE značkou a bude k nim vydáno prohlášení o shodě. Předmětem ...
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania dezinfekčných a hygienických prostriedkov v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních ...