Dodávky dezinfekčních přípravků na ruce, kůži a malé plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou čisticích prostředků včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie na dobu neurčitou.
Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb
Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok ...
Mycí houbičky, drátěnky, Polsko
Můžeme vám nabídnout širokou škálu odmašťovacích hub, houbiček na koupel, kovových drátěnek a také spirálových drátěnek. Vyrábíme velké množství soukromých etiket a nabízíme službu stříhání houbiček. S pozdravem Marina Filip
UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické prostředky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním ...
Hygienické a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského v Bratislave.
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Dodávky papírového programu a zásobníků
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek toaletního papíru, papírových ručníků a zásobníků pro Fakultní nemocnice Bulovka v délce 48 měsíců.
SÚKL VZ04/2021 - Kancelářské potřeby
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele pro objekty uvedené v čl. 2.3 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode dne účinnosti rámcové dohody.
Centrální nákup dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky, budou např. příspěvkové ...
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Predmetom zákazky je dodávka látok ničiacich baktérie na systémové použitie do ústavnej lekárne NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Môže predložiť ponuku iba na niektorú z požadovaných 62 častí.
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20
Poptávám krém Unitone 4 reveal spf 20.
Prostriedky na zabezpečenie hygieny
Predmetom zákazky je dodávka prostriedkov na zabezpečenie hygieny, upratovania a dodávka čistiacich autopotrieb.
Dezinfekcia
Dezinfekcia
Čistiace a osobné hygienické prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a osobných hygienických prostriedkov čistiace prostriedky, saponáty, prostriedky na riad, sklo, podlahu, toalety, prach na pranie, handra, utierky, prachovky a podobne potrebných na zabezpečenie čistiacich a upratovacích činností, činnosti práčovne a údržby komunikácií a plôch areálu JAVYS, a.s. Ďalšie ...
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných druhov hygienických potrieb do hygienických balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 Rámcová dohoda o dodávke hygienických balíčkov (ďalej len rámcová dohoda) súťažných podkladov.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - hygienické potřeby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Rámcová dohoda-Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka prvotního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvotního vybavení tj. zrcadla, dávkovače mýdla a dezinfekce, zásobníky a držáky toaletních papírů, poliček a věšáků, WC štětek, zásobníky papírových ručníků a koše) a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i dodávka prvotní náplně do dávkovačů, ...
Čistiace a hygienické potreby
Predmetom zákazky je nákup čistiacich a hygienických potrieb pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je dostatočne opísaný v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, kde je uvedený zoznam potrieb a ich špecifikácia.
Dodávky dezinfekčních prostředků
Dodávky dezinfekčních prostředků a dodávky služeb, včetně dopravy, které jsou spojeny s dodávkou dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice k zajištění řádného provozu zadavatele.
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb (rámcová dohoda)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“), která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky ...
Nákup dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie dezinfekčných prostriedkov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodanie dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných prostriedkov v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.