Papírové a igelitové hygienické potřeby
zajištění průběžných dodávek papírových a igelitových hygienických potřeb
Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je dodávka dezinfekčních přípravků v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., pro použití ve ...
Dodávky tekutých pracích prostředků pro prádelenský provoz pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
Zabezpečení průběžných dodávek tekutých pracích prostředků a pomocných pracích prostředků pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a to na základě rámcové dohody.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám -  hygienické potřeby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění zapojeným partnerským organizacím projektu, a to včetně dopravy na určená místa plnění za účelem zajištění potřeb cílových skupin projektu OP PMP „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II."
Tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze etanolu
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch ...
Dezinfekčné prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch ...
Dodávky pracích prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek tekutých pracích prostředků a pomocných pracích prostředků a zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním tekutých pracích a pomocných pracích prostředků pro prací stroje po dobu 4 let.
Desinfekční prostředky
Předmětem zadávacího řízení je nákup desinfekčních prostředků dle potřeb zadavatele na dobu neurčitou. Součástí plnění u desinfekcí na ruce je bezplatná výpůjčka dávkovačů. Součástí plnění u desinfekcí na plochy a povrchy a desinfekcí na nástroje je dodávka směšovačů.
Kancelářské a hygienické potřeby 2022-2026
Předmětem veřejné zakázky jsou kancelářské a hygienické potřeby. V zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“), která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky ...
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky nevyhnutné k zabezpečeniu plynulého chodu FN Nitra. Opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Dezinfekční přípravky na ruce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na ruce včetně všech nákladů spojených s dodávkou zboží na místo plnění (doprava, balení, manipulační poplatky apod.) pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
ÚVN Praha, Dodávky papírových ručníků ZZ a toaletního papíru 19 cm
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků (skládaných formou ZZ) a toaletního papíru po dobu 24 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Úřad práce - Praha - dodávka  hygienických potřeb 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov a prípravkov určených na dezinfekciu
Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení a užívání dynamického nákupního systému pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky OOP a ZP, konkrétně dezinfekcí na ruce a na podlahy (kategorie 1), ochranných prostředků - vyšetřovací rukavice jednorázové i pudrované, návleky na obuv, ochranné brýle, zdravotnické čepice, ochranné obleky, obličejové ...
Dodávky hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Drogerie a čisticí prostředky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných a určených na vybavovanie základných požiadaviek útvarov Ministerstva vnútra SR a krajských centier podpory.
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Kupní smlouva.
Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Jednorázové menstruační vložky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 000 000 ks jednorázových menstruačních vložek. Jedná se o nezbytnou dodávku pro humanitární pomoc za účelem zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit na základě usnesení vlády ČR č. 482 ze dne 24. května 2021.