Dezinfekčné a hygienické prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania dezinfekčných a hygienických prostriedkov v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních ...
20-141 Bezoplachový dezinfekční přípravek osobní hygieny na ruce s účinnou látkou ethanol
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 61 290 litrů bezoplachového dezinfekčního přípravku osobní hygieny na ruce s účinnou látkou ethanol nebo isopropylalkohol nebo kombinací obou (dále jen „dezinfekce“) a jeho ochraňování. Jedná se o nezbytnou dodávku pro vytvoření státních hmotných rezerv k zajištění osobních ochranných a zdravotnických ...
Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků pro orgány Finanční správy.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka prvotního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvotního vybavení tj. zrcadla, dávkovače mýdla a dezinfekce, zásobníky a držáky toaletních papírů, poliček a věšáků, WC štětek, zásobníky papírových ručníků a koše) a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i dodávka prvotní náplně do dávkovačů, ...
Dezinfekčné prostriedky v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19
Predmetom zákazky sú dezinfekčné prostriedky v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19
Dezinfekčný prostriedok na plochy
Dezinfekčné prostriedky určený k dezinfekcií plôch a dezinfekcií pokožky pre potreby zabezpečenia ochrany života a zdravia príslušníkov ozbrojených síl SR a zamestnancov ministerstva obrany v súvislosti s epidemiologickým výskytom ochorenia COVID 19, ktorými sa rozumejú širokospektrálny dezinfekčný prostriedok na plochy a dezinfekčný prostriedok ...
20-140 Dezinfekční přípravek na bázi alkoholu pro osobní hygienu - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodávka a ochraňování 215 504 l dezinfekčního přípravku na bázi alkoholu ve složení ethylalkohol 96 % hm., peroxid vodíku a glycerol (dále „přípravek“). Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 4 samostatné části: 1. část VZ: Dodávka a ochraňování 53 876 l přípravku. 2. část VZ: Dodávka a ochraňování 53 876 l ...
Čisticí a jiné drogistické zboží - zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek v DNS na čisticí a jiné drogistické zboží pro FN Ostrava. Samotné zařazení do DNS účastníka neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne účastník pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS.
Krémy na obuv
Pořízení krémů a sprayů pro zabezpečení příslušníků resortu MO a pořízení pouze takových krémů a sprayů, které jsou vhodné na ošetření vojenské obuvi.
Čisticí prostředky a další drogistické zboží
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků pro sklad MTZ Nemocnice Na Bulovce (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice Plzeňského kraje 2020
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů inkontinenčních pomůcek - plenkových kalhotek pro dospělé, dětských plenkových kalhotek a absorpčních podložek (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., ...
Hygienické a čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čisticích prostředků v rámci celé České republiky. Jedná se cca o 3 tisíce provozů, provozoven a rekreačních objektů České pošty, s.p. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Dodávky mycí, oplachové a sanitační chemie pro stravovací provozy FN Plzeň II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycích, oplachových a sanitačních prostředků včetně výpůjčky všech potřebných dávkovacích zařízení, sanitačních hadic, jejich montáže a zprovoznění a vypracování sanitačních plánů pro stravovací provozy zadavatele. Zadavatel uzavře kupní smlouvu na dodávku mycí, oplachové a sanitační chemie a smlouvu o ...
Drogerie a čisticí prostředky 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Předmětem této veřejné zakázky je dodávky drogistického zboží v rozsahu položek dle seznamu zboží specifikovaného v příloze č. 1 technická specifikace zadávací dokumentace
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Jednorázové inkontinenční pomůcky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových inkontinenčních pomůcek dle aktuální potřeby FNHK, a to na období 4 let.
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 6 (Technická specifikace a kalkulace cen) ZD a v Příloze č. 1a smlouvy, které bude realizovat vítězný účastník zadávacího řízení průběžně dle potřeb Zadavatele na základě dílčích objednávek.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Poptáváme dezinfekční prostředky na koronavirus
Chtěl bych se zeptat zda neprodáváte dezinfekční prostředky likvidující současný koronavirus? Případně prosím o cenu.
Papírový hygienický program včetně dodávek zásobníků – Průběžné dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Průběžné dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 6 ZD.
Dezinfekční prostředky na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních prostředků na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou pro Nemocnici Na Homolce.
Dětská kosmetika, Austrálie
Jsme australská společnost Skincare a chtěli bychom distribuovat naše výrobky pro péči o dětskou pleť včetně dárkového balení v České republice. Prověřte prosím naše webové stránky www.australianallnaturalskincare.com.au a dejte mi vědět, pokud máte zájem? Děkuji Jason