Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Úřad práce - Praha - dodávka  hygienických potřeb 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov a prípravkov určených na dezinfekciu
Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení a užívání dynamického nákupního systému pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky OOP a ZP, konkrétně dezinfekcí na ruce a na podlahy (kategorie 1), ochranných prostředků - vyšetřovací rukavice jednorázové i pudrované, návleky na obuv, ochranné brýle, zdravotnické čepice, ochranné obleky, obličejové ...
Dodávky hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Drogerie a čisticí prostředky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných a určených na vybavovanie základných požiadaviek útvarov Ministerstva vnútra SR a krajských centier podpory.
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Kupní smlouva.
Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Jednorázové menstruační vložky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 000 000 ks jednorázových menstruačních vložek. Jedná se o nezbytnou dodávku pro humanitární pomoc za účelem zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit na základě usnesení vlády ČR č. 482 ze dne 24. května 2021.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí: Časť 1: Osobné ochranné pracovné prostriedky Časť 2: Dezinfekcia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu dvou let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Rámcová dohoda - Dodávka úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků 2021-2024 II.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků pro potřeby zadavatele na místa plnění dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ, a to výzvou k plnění.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů drogistického zboží
Dodávky drogerie, hygienických potřeb, čistících a úklidových prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, jsou průběžné dodávky drogerie, hygienických potřeb, čistících a úklidových prostředků pro Krajskou zdravotní, a. s. Části veřejné zakázky: Část 1: Obalový materiál a pytle Část 2: Hygienické potřeby Část 3: Úklidové potřeby Část 4: Čisticí a prací ...
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. Technická špecifikácia a množstvo jednotlivých dezinfekčných a čistiacich prostriedkov je uvedená v súťažných podkladoch.
Nákup drogistického zboží pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání drogistického zboží dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení zadavatelů, včetně dopravy a uložení na určené místo do místa sídla člena sdružení zadavatelů a následné likvidace z toho vzniklého odpadu. Místo plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zástupce sdružení ...
UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické prostředky II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním ...
Rámcová dohoda na opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat opakované dodávky kancelářských potřeb a hygienických prostředků. Vybraný dodavatel bude dále zajišťovat dodávky pro položky, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 Rámcové dohody Nákupní koš, ale jsou obdobného charakteru jako položky předmětu plnění. Tyto položky ...
Rámcová dohoda na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Dodávky dezinfekčních přípravků na ruce, kůži a malé plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Čisticí prostředky
Předmětem veřejné zakázky jsou čisticích prostředků včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie na dobu neurčitou.
Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb
Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok ...
Mycí houbičky, drátěnky, Polsko
Můžeme vám nabídnout širokou škálu odmašťovacích hub, houbiček na koupel, kovových drátěnek a také spirálových drátěnek. Vyrábíme velké množství soukromých etiket a nabízíme službu stříhání houbiček. S pozdravem Marina Filip