Dodávka papírového zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení opakovaných průběžných dodávek hygienických papírových výrobků po dobu 2 let. Přesná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb II
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Dodávky hygienických potřeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek hygienických a drogistických potřeb pro všechny objekty Úřadu vlády ČR
FN Motol - Plenkové kalhotky pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhotek pro děti (dále jen „SZM“) pro potřeby FN Motol
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., a to po dobu 24 měsíců.
Drogerie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží na dobu neurčitou. Po dobu trvání veřejné zakázky požadujeme nezávisle na odběru spotřebního materiálu, dodávku dávkovačů za 1,- Kč. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze ZD, Specifikace + cenová tabulka.
Hygienické potřeby 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na nákup hygienických prostředků (dále také i „zboží“), jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 vzorového návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Zadavatel si vyhrazuje právo odebírat jakékoliv množství hygienických prostředků uvedených v příloze č. 1 rámcové ...
Papírové a igelitové hygienické potřeby II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky papírových a igelitových hygienických potřeb pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice po dobu 24 měsíců.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků II
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Hygienické potřeby
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ručníků, toaletního papíru včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka. Po dobu trvání smlouvy zadavatel požadujeme, nezávisle na odběru spotřebního materiálu, zásobníky na ručníky a toaletní papír za 1,- Kč.
Nákup papírového spotřebního materiálu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží, a to papírového spotřebního materiálu, kterým je toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu tahací, xerografický papír A4, který je specifikován v příloze č. 2 ...
Nákup speciální čistící chemie II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 24 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Rámcová dohoda na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Dynamický nákupní systém na dodávky drogistického zboží 2022-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky čistících a dezinfekčních přípravků a hygienického papírového zboží. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na ekologicky šetrná řešení z hlediska použitých materiálů, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek ...
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží, LDPE pytlů a sáčků, klinik boxů
Předmětem tohoto dynamického nákupního systému jsou dodávky drogistického zboží, LDPE pytlů a sáčků a klinik boxů
Desinfekční prostředky 2022
Desinfekční prostředky na ruce, kůži, plochy, nástroje a pro epidemiologicky závažné situace.
Dynamický nákupní systém pro dodávky materiální pomoci - Hygienické potřeby
zajištění dodávek hygienických potřeb a drogistického zboží partnerským organizacím, doprava na určená místa plnění po celé ČR
Hygienické potřeby 2022-2024
Předmětem je nákup hygienických potřeb pro útvary PP ČR.
Dodávky drogistického a úklidového zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky drogistického a úklidového zboží.
Dodávky hygienických prostředků 2022 - 2023
dodávky hygienických prostředků
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb budově ÚP ČR Michalská 12 a v budově ÚP ČR Dominikánské nám. 2, Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice v pronajatých prostorách objektu na adrese Osvoboditelů 1035/22, Lovosice, které jsou užívány na základě nájemní smlouvy ze dne 18. 4. 2013 pracovištěm ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ...
FN Motol - Buničitá vata
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky buničité vaty.
Dodávky hygienických prostředků II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hygienických prostředků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.