Dodávka dezinfekčních přípravků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků po dobu účinnosti rámcové smlouvy, včetně jejich přímého závozu do Ústavní lékárny v nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Ruce + kůže Část 2 - Plochy Část 3 - Povrchy Část 4 - Nástroje (+ pomůcky)
Hygienické potřeby II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka.
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Hygienické potreby
Predmetom zákazky je dodávka prostriedkov na zabezpečenie hygieny.
Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu včetně příslušné dokumentace a dopravy vozidlem na zadavatelem určené místo.
Jednorázové menstruační vložky
Předmětem VZ je dodávka 6 000 000 ks jednorázových menstruačních vložek (dále jen „vložky“). Jedná se o nezbytnou dodávku pro humanitární pomoc za účelem zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit.
Predmety osobnej starostlivosti
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čistiacich čistiacich prostriedkov a hygienického materiálu pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby, vrátane služieb spojených s ich dodaním do miesta vykládky (preprava) a vykládky v mieste jeho určenia (Námestia slobody č. 6, 810 05 Bratislava). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Dynamický nákupní systém na dodávky papírové a ostatní hygieny
Centrální nákup Plzeňského kraje provádí zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") ve prospěch dílčích zadavatelů, kterými jsou organizace Plzeňského kraje uvedené v Příloze č. 2 ZD. Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírové a ostatní hygieny, dle jednotlivých kategorií.
Drogerie a čisticí prostředky s náhradním plněním 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Drogerie a čisticí prostředky 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka papírového zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení opakovaných průběžných dodávek hygienických papírových výrobků po dobu 2 let. Přesná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb II
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Dodávky hygienických potřeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek hygienických a drogistických potřeb pro všechny objekty Úřadu vlády ČR
FN Motol - Plenkové kalhotky pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhotek pro děti (dále jen „SZM“) pro potřeby FN Motol
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., a to po dobu 24 měsíců.
Drogerie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží na dobu neurčitou. Po dobu trvání veřejné zakázky požadujeme nezávisle na odběru spotřebního materiálu, dodávku dávkovačů za 1,- Kč. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze ZD, Specifikace + cenová tabulka.
Hygienické potřeby 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na nákup hygienických prostředků (dále také i „zboží“), jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 vzorového návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Zadavatel si vyhrazuje právo odebírat jakékoliv množství hygienických prostředků uvedených v příloze č. 1 rámcové ...
Papírové a igelitové hygienické potřeby II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky papírových a igelitových hygienických potřeb pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice po dobu 24 měsíců.
Dodávky papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků II
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky, a to papírových ručníků (skládaných a v rolích) a toaletních papírů včetně zásobníků nutných pro provoz nemocničního zařízení.
Hygienické potřeby
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ručníků, toaletního papíru včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka. Po dobu trvání smlouvy zadavatel požadujeme, nezávisle na odběru spotřebního materiálu, zásobníky na ručníky a toaletní papír za 1,- Kč.
Nákup papírového spotřebního materiálu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží, a to papírového spotřebního materiálu, kterým je toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu tahací, xerografický papír A4, který je specifikován v příloze č. 2 ...
Nákup speciální čistící chemie II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 24 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Rámcová dohoda na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Dynamický nákupní systém na dodávky drogistického zboží 2022-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky čistících a dezinfekčních přípravků a hygienického papírového zboží. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na ekologicky šetrná řešení z hlediska použitých materiálů, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek ...