Zdieľané bicykle na území mesta Senica
Predmetom plánovanej zákazky je dodanie a realizácia systému zdieľaných bicyklov v meste Senica. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie 24 ks modulárnych dokovacích staníc so stojanmi na odloženie bicyklov vrátane montáže a dodanie: klasických bicyklov v počte 85 ks a elektrických bicyklov v počte 60 ks, nabíjačiek na batériu v počte 10 ks a ...
Nákup bicyklov a elektrobicyklov
Predmetom zákazky je nákup 40-ks bicyklov a 40-ks elektrobicyklov a príslušenstva, pre ich využitie na chatách v rámci LESY SR, š.p.
Nákup elektro bicyklov s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup a dodanie elektro bicyklov s príslušenstvom v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Dodanie 40 ks elektrobicyklov
Predmetom verejného obstarávania je dodanie 40 ks elektrobicyklov
Poskytování služby bikesharing v Brně
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, jejíž závazný návrh je přiložen k zadávací dokumentaci, mezi výše identifikovaným zadavatelem a třemi dodavateli podle § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou zadávány veřejné zakázky bez obnovení soutěže v souladu s § 132 odst. 3 psím. b) ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na ...
Opravy elektrobicyklov Trnavského bikesharingu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením údržby a opráv zdieľaných elektrobicyklov v rámci projektu Trnavský bikesharing. Opravy budú realizované v priestore verejného obstarávateľa. Potrebné náhradné diely poskytne verejný obstarávateľ na základe požiadavky úspešného uchádzača.
Horská a elektro kola pro VP
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 5 ks celoodpružených horských kol a 5 ks celoodpružených elektro kol pro zabezpečení speciálních úkolů spojených s výkonem služby příslušníků Vojenské policie.
Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cyklistické výstroje (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Kola sportovní 2022
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodávka - nákup 6 profesionálních horských kol pro doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb.
Dodávky cyklistických doplňků pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cyklistických doplňků (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Bikesharing do PID Lítačka
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování krátkodobých výpujček jízdních kol předem určitému okruhu uživatelů, kteří jsou abonenty kuponu PID Lítačka pro pásma P, 0, B.
Navýšení kapacity kolárny - dodání boxů pro jízdní kola řady C a D
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž boxů s kapacitou úschovy 24 ks jízdních kol pro zaměstnance FN Ostrava, včetně systému pro dobíjení elektrokol (12 ks) a řídící jednotky pro otevírání a zamykání boxů včetně licencí pro přístup do aplikace správy boxů, vč. upgrade stávajících boxů na nový elektronický systém otevírání a zamykání ...
Nákup elektrokol v cargo provedení
Předmětem VZ je nákup 260 ks elektrokol v cargo provedení.
Poptávám dětskou tříkolku
Poptávám dětskou tříkolku.
Kola sportovní - nákup 2021
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup celkem 27 sportovních jízdních kol různých druhů a provedení, a to: 21 kol pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na vrcholových soutěžích mezinárodních i domácích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá ...
Provozování systému sdílených kol Mladoboleslavsko 2021 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu sdílených kol Mladoboleslavsko 2021 - 2024. Cílem je rozvoj alternativního způsobu dopravy ve formě cyklistické dopravy na území města Mladá Boleslav a v jeho blízkém okolí, a to ve formě funkčního systému veřejného sdílení jízdních kol.
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina pre roky 2021, 2022 a 2023. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom
Predmetom zákazky je dodanie 78 ks mestských bicyklov v určenom štandarde, ktoré budú zodpovedať právnym predpisom a užívateľským požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré vytvoria základ pre vybudovanie systému automatickej požičovne bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Dodávka bicyklov bude doplnená o dodanie a inštaláciu 13 ks stojanov/staníc ...
KOMBI – Cross – border integrated bike sharing system
Výsledkom tejto zákazky bude vytvorenie novej dopravnej služby v regióne Tata - Komárom - Komárno - Nové Zámky na oboch stranách hranice medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, a to systému automatickej požičovne bicyklov, tzv. bike sharing system (ďalej len Systém). Systém predstavuje automatizovanú sieť pomocou IT systému prepojených stojanov, ...
Kola sportovní pro ASC DUKLA - 2020
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup 19 závodních kol různých druhů a provedení určených pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a na vrcholových domácích soutěžích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá současným ...
Dodanie systému zapožičiavania bicyklov - Bikesharing Smolenice
Predmetom zákazky je dodávka 30 bicyklov so systémom monitorovania a trasovania cez GPS, 5 stojanov pre zapožičanie bicyklov, kompletného systému evidencie zapožičiavania bicyklov a notebooku so softvérom.
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Obstaranie automatickej požičovne mestských bicyklov
Predmetom tejto zákazky je dodanie (1. časť) a prevádzka (2. časť) komplexného funkčného systému automatickej požičovne mestských bicyklov tzv. bike-sharing. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov
Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva, softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto ...
Kola sportovní pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 35 závodních kol různých druhů a provedení určených pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a na vrcholových domácích soutěžích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá ...