Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu města Chomutova

Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu města Chomutova

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech statutárního města Chomutova v souladu s: • podrobnou specifikací úkonů a četností úklidu uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, • výkazem výměr uvedeným v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

ÚP ČR - DC - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb

ÚP ČR - DC - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb

Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Děčín. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Předmětem veřejné zakázky s názvem „PROVÁDĚNÍ MANUÁLNÍCH ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA DNT“ je provádění manuálních úklidových a čistících prací na Pracovišti (tj. zejména odstranění nahromaděného uhlí a uhelného prachu, čištění vnitřních částí přesypů od nálepů a venkovních částí od napadaného prachu, likvidace závalů vzniklých vlivem těžby, ...

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provádění kompletních úklidových prací v prostorách objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem - Střekov (Národního odboje 1274 a Kramoly 1574/39) a dodávka čistících a hygienických prostředků a potřeb.

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Předmětem veř. zakázky je provádění úklidu objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina – konkrétně technologických objektů v provozu Úpravna uhlí Ledvice, PŠC 417 72 Ledvice: HZI, HZII, HD, HT, P, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, rozdělovací uzel, AP. Úklidem se rozumí odstranění, tj. zametení či vysátí spadaného nebo nahromaděného uhlí a ...

Poskytování vnitřních úklidových služeb ve sportovních objektech Zimní stadion a tréninková hala

Poskytování vnitřních úklidových služeb ve sportovních objektech Zimní stadion a tréninková hala

Zajištění vnitřních úklidových služeb v objektech Zimní stadion s tréninkovou halou, Mostecká 5773, Letní stadion s tréninkovým zázemím (Fotbalový stadion a Atletický stadion), Mostecká 5886, 430 01 Chomutov

Poskytování vnitřních úklidových služeb v Oddychovém a relaxačním centru - AQUA SVĚT, Chomutov

Poskytování vnitřních úklidových služeb v Oddychovém a relaxačním centru - AQUA SVĚT, Chomutov

Poskytování služby úklidové práce v objektu Oddychového a relaxačního centra - AQUA SVĚT, Chomutov

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.Zadávací dokumentace je kompletně umístěna https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000874. Nabídky budou podávány vždy ke konkrétní části veřejné zakázky. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v ...

Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru – kino SVĚT, Chomutov

Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru – kino SVĚT, Chomutov

Poskytování služby úklidové práce v objektu Kulturně společenské centrum - kino "SVĚT", Mostecká 5786, Chomutov.

Poptávám chemické čištění výměníků tepla

Poptávám chemické čištění výměníků tepla

Poptávám chemické čištění výměníků tepla.

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v zajištění úklidových služeb, zahrnující běžný denní úklid kanceláří a všech ostatních místností užívaných zaměstnanci zadavatele včetně ...

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v zajištění úklidových služeb, zahrnující běžný denní úklid kanceláří a všech ostatních místností užívaných zaměstnanci zadavatele včetně ...

Zajištění kompletního úklidu prostor Magistrátu města Mostu

Zajištění kompletního úklidu prostor Magistrátu města Mostu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní úklid prostor Magistrátu města Mostu v budově Radniční 1/2 a v Pasáži U lva, úklid prostor v Klubu seniorů v Mostě, v Klubu národnostních menšin v Mostě a prostor v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Mostě.

Úklidové služby

Úklidové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb dle požadavků a v lokalitách zadavatele. Dodavatel bude provádět níže uvedené činnosti na základě rámcové smlouvy. Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti: (a) úklid vnitřních prostor; (b) úklid venkovních prostor; (c) drobné opravy neenergetického charakteru; (d) dodávky ...

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB

Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Předmětem Veřejné zakázky je provádění manuálních čistících a úklidových prací prostor Ústřední drtírny uhlí 1, 2, Homogenizační skládky, Velkokapacitní skládky a vyjmenovaného těžebního zařízení provozu Lom (dálkové pasové dopravy, poháněcích stanic, velkostrojů) při použití vlastní dopravní obsluhy zhotovitele na místo výkonu prací.

Úklidové služby poboček RP Ústí nad Labem

Úklidové služby poboček RP Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb a dodávek čisticích prostředků na pobočkách a klientských pracovištích zadavatele, které se nacházejí v kraji Ústeckém a Libereckém. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, a to 1. část - Úklidové služby poboček RP Ústí nad Labem - pracoviště Ústeckého kraje 2. část - Úklidové ...

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Předmětem veřejné zakázky je: a) provádění manuálních čistících a úklidových prací prostor Ústřední drtírny uhlí 1,2, Homogenizační skládky, Velkokapacitní skládky a vyjmenovaného těžebního zařízení Provozu Lom (dálkové pasové dopravy, poháněcích stanic, části velkostrojů) při použití vlastní dopravní obsluhy zhotovitele na místo výkonu ...

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Předmětem veřejné zakázky je: a) provádění manuálních čistících a úklidových prací prostor Ústřední drtírny uhlí 1,2, Homogenizační skládky, Velkokapacitní skládky a vyjmenovaného těžebního zařízení Provozu Lom (dálkové pasové dopravy, poháněcích stanic, části velkostrojů) při použití vlastní dopravní obsluhy zhotovitele na místo výkonu ...

Komplexní úklidové služby

Komplexní úklidové služby

Komplexní úklidové služby

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu lom DNT

Předmětem veřejné zakázky je: a) provádění manuálních čistících a úklidových prací prostor Ústřední drtírny uhlí 1,2, Homogenizační skládky, Velkokapacitní skládky a vyjmenovaného těžebního zařízení Provozu Lom (dálkové pasové dopravy, poháněcích stanic, části velkostrojů) při použití vlastní dopravní obsluhy zhotovitele na místo výkonu ...

Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Ústí nad Labem

Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Ústí nad Labem

Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.

Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

Facility management IPRM Chomutov, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, které budou spočívat (i.) ve správě a údržbě objektů v dispozici zadavatele a v jejich úklidu a (ii.) v provozování stánků s občerstvením.

(záznamy 1/25 z 43)  strana 1 / 2